Pacient se stomií u praktického lékaře: 5 důležitých rad pro všeobecné sestry

27. 8. 2021

Přestože péči o stomiky obvykle zastávají specializované stomasestry nebo sestry domácí péče, s pacienty se stomií se setkávají i sestry u praktických lékařů. Co všechno by měla všeobecná sestra vědět o stomiích a stomických pacientech, jak postupovat při péči o tyto osoby a na co se soustředit?

1. Vstřícnost a opakovaná edukace

Proces adaptace na stomii, ať už se jedná o vývod dočasný nebo trvalý, vyžaduje trpělivý a podporující přístup nejen ze strany rodiny, ale i zdravotníků pečujících o stomiky v rámci primární péče. Navzdory předoperační edukaci a instruktáži jak pečovat o stomii, která probíhá při ukončení hospitalizace, je potřeba pacientům mnoho informací průběžně opakovat a připomínat. Jednou z hlavních zásad je celkově šetrný přístup ke stomii a důraz na prevenci kožních komplikací.

2. Plánování vyšetření

Kontrolu stavu kůže v okolí stomie nebo její ošetření je vhodné plánovat na den, kdy má pacient provádět pravidelnou výměnu stomických pomůcek. Zabrání se tak nadbytečné manipulaci s pomůckami a traumatizaci kůže i vývodu. Obvyklý interval výměny u dvoudílných systémů činí 3−4 dny (sáčky se mění či vypouští průběžně dle stupně naplněnosti), jednodílné systémy se mění každodenně. Samotná kontrola nebo ošetření ileostomie či urostomie by měly být poměrně rychlé, aby se předešlo odchodu střevního obsahu nebo moči z vývodu a znečištění pacienta. U kolostomie není tlak na co nejkratší čas ošetření tak výrazný.

3. Sestry potřebují znát nejčastější kožní komplikace

Nepříjemné svědivé a palčivé pocity nebo viditelné narušení kůže v okolí stomie jsou typickými projevy peristomální kontaktní dermatitidy. K nejčastějším příčinám patří dráždění kůže agresivními výměšky, jež se dostávají do kontaktu s kůží kvůli nesprávně připevněným nebo nevhodně zvoleným stomickým pomůckám. Je potřeba mít na paměti také skutečnost, že tvar břicha i vývodu se mohou v průběhu času měnit, proto je někdy nutné po určité době zvolit jiný typ pomůcek.

4. Správná technika péče o kůži

Ošetřování peristomální kůže má svá specifika v závislosti na typu pomůcek, jež pacient používá, proto by sestry měly znát princip jednodílných a dvoudílných systémů. Například u dvoudílných systémů se na rozdíl od jednodílných snímá při běžné kontrole pouze sáček. Různé adhezivní materiály, kroužky a další příslušenství si žádají používání odpovídajících čisticích pěn, vlhčených ubrousků a přípravků odstraňujících adheziva. Zcela zapovězené jsou agresivní roztoky, například lihobenzin, které při odmaštění vysušují a dráždí citlivou peristomální kůži. V tomto směru je potřeba poučit také pacienty, aby se seznámili se všemi dostupnými kosmetickými přípravky určenými pro stomiky a v každodenní péči o stomii je skutečně používali.

5. Znalost sortimentu a hledání vhodných pomůcek

Škála stomických pomůcek je v současné době velmi široká a pacienti si mohou vybírat z pomůcek různých tvarů a velikostí, podle míry flexibility, transparentnosti nebo typu adhezivní plochy. Pomoc sester při výběru pomůcek, nácviku jejich aplikace, výměně a související péči je pro pacienty se stomií zejména v počátečním období velmi důležitá a neměla by se podcenit. Výběr si žádá zohlednění mnoha faktorů – od charakteru výměšků přes kvalitu peristomální kůže až po celkový stav stomie a břišní stěny. Hledání vyhovujících pomůcek může být časově náročné a zdlouhavé a pacient by měl mít vždy příležitost si je vyzkoušet v běžném životě

(pak)

Zdroj: Zachová V. Stomik v ordinaci praktického lékaře. Medicína pro praxi 2011; 8 (5): 246–248.,  www.zivotsestomii.czŠtítky
Všeobecná sestra Stomická sestra Praktická sestra Sestra v chirurgických oborech Sestra v interních oborech Endoskopická sestra
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se