Příčiny kožních komplikací u stomiků mohou být různorodé: macerace, mechanické dráždění, záněty i infekce

13. 10. 2020

Na bezproblémový průběh péče o stomii má vliv řada faktorů, způsobem vyvedení stomie počínaje a pravidelnou péčí o peristomální pokožku konče. K nejčastějším příčinám kožních komplikací patří macerace, iritační dermatitida, alergické reakce na stomické pomůcky či folikulitida.

Úvod

Kožní komplikace postihují i přes řádnou dlouhodobou péči mnoho pacientů se všemi typy stomií. Stavu pokožky je potřeba věnovat neustále pozornost, neboť bez zdravé peristomální kůže pacienti nemohou dosáhnout plnohodnotného komfortu při užívání stomických pomůcek. Narušená pokožka rovněž snižuje přilnavost, a tedy účinnost pomůcek.

Riziková macerace

Nadměrná vlhkost a macerace peristomální kůže nemusí souviset jen s hygienou a kvalitou péče o okolí stomie. Na komplikacích pramenících z nadměrné vlhkosti se podílejí také nevhodně zvolené rozměry stomických pomůcek a nežádoucí podtékání střevního obsahu nebo moči. V případě protékání střevního obsahu je vhodné využít nutriční konzultaci a zvážit možnosti jeho zahuštění. Špatně těsnící stomické pomůcky a macerace okolí stomie mohou souviset též se změnami tělesné hmotnosti pacientů. V případě výraznějších hmotnostních výkyvů by měla být stomie přeměřena.

Mechanické dráždění

Kožním problémům souvisejícím s mechanickým drážděním je možné předcházet zejména šetrnou manipulací se stomickými pomůckami a využíváním doplňkových výrobků usnadňujících odstraňování adhezivních prvků. Výjimkou nejsou ani alergické reakce na materiály stomických pomůcek, které se obvykle projevují erytémem, svěděním a bolestí. V takových případech je nutné zjistit, na kterou pomůcku nebo její část je pacient alergický, a podle toho přizpůsobit výběr používaných materiálů.

Folikulitida a plísňové infekce

Méně zmiňovanou, ale přesto ne ojedinělou kožní komplikací je folikulitida. Na její vznik má vliv trhání chloupků v okolí stomie nebo nešetrné používání žiletky vedoucí k drobným poraněním kůže a rozvoji zánětu v oblasti vlasové cibulky. Preventivním opatřením je šetrné odstraňování ochlupení v okolí stomie a používání přípravků určených k odstraňování náplasti.

Mezi kožní komplikace stomií patří rovněž plísňové infekce, zhoršení jiného kožního onemocnění nebo pyoderma gangrenosum postihující častěji pacienty s Crohnovou chorobou či ulcerózní kolitidou. U všech komplikací je nutné zjistit příčinu obtíží a podle toho zvolit vhodné řešení.

Závěr

Kůže a její svrchní protektivní vrstva hraje klíčovou roli v ochraně organismu před negativními vlivy mikrobiálního, mechanického, fyzikálního i chemického charakteru. Na kvalitu a celistvost kůže je potřeba dbát u všech typů stomií, neboť jen tak je možné zajistit dobrou snášenlivost stomických pomůcek, podpořit kvalitu života pacientů se stomií a předcházet rozvoji závažných komplikací.

(pak)

Zdroje:
1. Hovan H. Peristomal skin complications and tips for management. WoundSource, 2019 Mar 5. Dostupné na: www.woundsource.com/blog/peristomal-skin-complications-and-tips-management
2. Watson K. The layers of your skin. Healthline, 2018 Sep 18. Dostupné na: www.healthline.com/health/layers-of-skinŠtítky
Všeobecná sestra Stomická sestra Praktická sestra Sestra v chirurgických oborech Sestra v interních oborech Endoskopická sestra
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se