Problematika pH při péči o stomické pacienty

19. 3. 2020

Problémy postihující peristomální kůži patří k nejčastějším komplikacím týkajícím se stomie u pacientů s některým typem vývodu. Jedním z hlavních cílů ošetřovatelské péče po vyvedení stomie je edukace pacientů, co se týče péče o stomii a její okolí. Z dlouhodobého hlediska je to pak udržování zdravé kůže okolo vývodu.

Význam zdravé peristomální kůže

Kůže zajišťuje fyzickou bariéru mezi vnějším prostředím a organismem a představuje tak první linii ochrany lidského těla. U pacientů se stomií je proto potřeba věnovat peristomální kůži pečlivou pozornost s cílem zabránit průniku patogenů do organismu v tomto zranitelném místě. Dobře ošetřovaná pokožka rovněž vytváří optimální prostředí pro používání stomických pomůcek a minimalizuje dyskomfort, bolest a další rizika související s porušením kožní integrity v okolí stomie.

Změny v pH nahrávají rozvoji komplikací

Pokud je pokožka příliš dlouho vystavena vlhkosti a chemickému dráždění při kontaktu s močí nebo střevním obsahem, může se měnit její pH. Udržování optimálního pH peristomální kůže proto hraje důležitou roli v komplexní péči o stomii.

  • pH coby ukazatel míry kyselosti nebo zásaditosti se u zdravé pokožky pohybuje mezi hodnotami 4 a 6, kůže má tedy za normálních okolností mírně kyselé pH. V takovém prostředí dobře prosperují zdraví prospěšné mikroorganismy, které se podílejí na antimikrobiální ochraně kůže.
  • Škodlivým mikroorganismům se naopak v mírně kyselém prostředí nedaří. Pokud se pH kůže přiblíží k neutrálním hodnotám (tj. 7), vznikají tak podmínky pro procesy, jež narušují celistvost a kvalitu kůže. K udržování správného pH přispívá například vhodná volba stomických pomůcek.

Střevní obsah a pH

Střevní obsah není sám o sobě se svým pH, které se obvykle pohybuje mezi 6,4 a 7,5, hlavní příčinou dráždění a porušování peristomální kůže. Problematické mohou být trávicí enzymy, které se ve střevním obsahu nacházejí, při kontaktu s kůží narušují její vnější ochrannou vrstvu a způsobují tak její podráždění. Z tohoto důvodu je při výběru a používání stomických pomůcek nutné dbát na jejich dobrou přilnavost, flexibilitu a absorpční vlastnosti, které společně zabraňují nežádoucímu úniku střevního obsahu. Nutností je, aby si pomůcky (zejména podložky a lepicí části) zachovávaly integritu po celou dobu aplikace.

Problematika pH se týká rovněž urostomie

Potíže související s hodnotou pH a stavem stomie a jejího bezprostředního okolí mohou nastat například v okamžiku, kdy se u pacientů s urostomií zvýší pH moči. Jeho průměrná hodnota je 6 a při změně z mírně kyselého pH na vyšší, zásadité hodnoty může docházet k rozvoji komplikací. Jedná se například o krvácení ze stomie, tvorbu povlaků a krust či rozvoj infekcí.

Změna pH z mírně kyselého na zásadité může souviset s medikací, přítomností zánětu, ale i stravováním. Například vegetariánská strava nebo nadměrná konzumace citrusových plodů přispívá k nárůstu pH moči. Při péči o stomii je proto potřeba dbát nejen na správné zacházení se samotnou stomií, ale myslet také na vyvážený jídelníček s dostatkem živočišných bílkovin a na vhodný pitný režim bez nadměrného množství ovocných šťáv a džusů.

Důležitost mechanické ochrany peristomální kůže

Porušení kůže v okolí vývodu ovšem nemusí souviset jen s faktory, jako jsou pH kůže či tělesných tekutin. Ke zhoršené kvalité kůže může přispět rovněž nešetrná manipulace se stomickými pomůckami. Jemnost a ohleduplnost vůči pokožce je obzvlášť důležitá při odstraňování všech adhezivních materiálů. Peristomální kůže vyžaduje při každé výměně pomůcek pečlivou hygienu s použitím přípravků určených pro stomiky včetně důkladného osušení, aniž by se však při něm vyvíjel nadměrný tlak na kůži či samotnou stomii.

(pak)

Zdroje:
1. Jones M. L. Fundamentals of peristomal skin care. Wound Essentials 2016; 11 (1): 51–53.
2. Geng V., Cobussen-Boekhorst H., Fillingham S. et al. Good practice in health care: Incontinent urostomy. European Association of Urology Nurses, 2009.
3. Taylor M. G. White Paper: Introducing Dansac TRETM Seal Technology. Dansac, 2018.Štítky
Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná Onkologie Praktické lékařství pro dospělé Všeobecná sestra Stomická sestra Praktická sestra Sestra v chirurgických oborech Sestra v interních oborech Endoskopická sestra
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se