Proč je podtékání stomie problém, který bychom neměli podceňovat?

14. 6. 2021

Podtékání stomie může evokovat představu podtékající dětské plenky. Avšak na rozdíl od dětských plenek, jejichž netěsnost je banální záležitost, znamená podtékání stomického sáčku zásadní sociální i zdravotní problém s velkými důsledky pro tělesné zdraví i psychiku pacienta.

Prevence a komunikace je základ

Téměř 3 ze 4 stomiků trpí kožními problémy a více než dvě třetiny z nich se je snaží řešit bez pomoci stomické sestry. Musíme se tedy důsledně zabývat prevencí těchto problémů − pokud nastane problém, víme, že pacienti za námi nepřijdou.

Před jakýmkoliv léčebným zásahem by měl zdravotník důkladně vyšetřit stav stomie − při prvotním kontaktu to může být i zkušená všeobecná sestra nebo praktický lékař. Hlavním úkolem je vizuálně posoudit stav stomie a peristomální pokožky. Rozhovorem s pacientem lze také zjistit, jak dlouho daný problém trvá, co jej navodilo a jak se vyvíjel. Pokud se nedaří problém rychle vyřešit za daných podmínek, doporučuje se péče stomické sestry, která je kvalifikovaná i pro řešení vážných problémů se stomií.

Podrážděná pokožka a bludný kruh, který k ní vede

Podrážděná peristomální pokožka je jedním z nejčastějších problémů, o kterých stomici hovoří. Kromě toho, že může být bolestivá či svědivá, bývá i zarudlá. Když se její stav nadále zhoršuje, poškozuje se povrch a vytvářejí se praskliny, eroze nebo i vředy. Před zahájením léčby je nutné zjistit, co tento stav vyvolalo − nejčastějším důvodem je špatná funkce stomické pomůcky vedoucí k protékání obsahu na kožní povrch.

Jedním z hlavních hybných momentů je špatně zvolená velikost stomické pomůcky, která zkrátka neodpovídá potřebám pacienta. Pokud je příliš malá, pacient se ji snaží přilepit na „vlhkou“ část stomie, což se nedaří a obsah potom protéká ven. Jestliže je naopak příliš velká, zůstává obsah na pokožce a je s ní ve stálém kontaktu, přičemž ji poškozuje. Tyto problémy se dají vyřešit reedukací pacienta, opětovným změřením stomie a výběrem lépe padnoucí pomůcky nebo žádoucí úpravou té stávající. Otvor v pomůcce by měl v ideálním případě odpovídat velikosti a tvaru stomie.

Pokožka může být podrážděná také vlivem opakovaného odstraňování pomůcky, při kterém vždy dojde i k odloučení části kožních buněk. Opakované odstraňování může být známkou již probíhajícího podráždění a poškození nebo zánětu kůže, pacient vstupuje do bludného kruhu a je nutné hledat urgentní řešení, než dojde k rozvoji ještě větších komplikací. Příčinou může být rovněž nevhodně zvolený typ sáčku − pokud například kolostomie vylučuje tekutý obsah, je lepší zvolit sáček, který lze vyprázdnit bez odlepení adhezní plochy, nebo dvoudílný systém.

Protékání pomůcky: několik praktických rad a tipů co s tím

Podívejme se nyní konkrétněji na problematiku protékání pomůcky. Podle jedné z klinických studií, jež se tomuto tématu věnovaly, s ním má neblahou zkušenost 85 % stomiků. Protékání může mít řadu příčin, někdy i tak banálních, jako je naplnění sáčku, do kterého už se více obsahu nevejde. Pokud se to stává pravidelněji, měl by být pacient důkladně edukován, jak pozná správnou dobu, kdy je nutné pomůcku vyměnit či vyprázdnit.

Velmi řídká stolice může snadno protékat pod lepicí plochou. To by mělo vzbudit zájem, zejména pokud jde o neobvyklou situaci, která vyžaduje komplexní řešení i z důvodu zdraví střev. Je-li odcházející stolice dlouhodobě řídká, je možné pokusit se o optimalizaci její konzistence pomocí léků, jako je loperamid, nebo úpravou stravy − především zvýšením příjmu vlákniny. Další možností je použití speciálních přípravků pro stomiky, jež zahustí obsah až v sáčku a sníží pravděpodobnost jejich vytečení ven.

Jestliže má kůže nepravidelný povrch, může být nutné použití těsnicího kroužku, který pozici sáčku upevní a může snížit riziko protečení. V případě potřeby je možné ho rozdělit na menší části, aby lépe tvarově odpovídal reliéfu pokožky, případně použít lepicí pastu.

Pokud se při pohybu nadzvedávají okraje lepicí plochy, může pomoci její rozšíření nebo použití elastického pásu, který okraje drží na místě.

Novinkou v řešení těchto problémů jsou stomické pomůcky se superabsorpčními lepicími prvky.

(pez)

Zdroje:

  1. Burch J. Management of stoma complications. Nursing Times, 2011 Nov 10. Dostupné na: www.nursingtimes.net/clinical-archive/continence/management-of-stoma-complications-10-11-2011
  2. Stelton S., Zulkowski K., Ayello E. A. Practice implications for peristomal skin assessment and care from the 2014 World Council of Enterostomal Therapists International Ostomy Guideline. Adv Skin Wound Care 2015; 28 (6): 275−286, doi: 10.1097/01.ASW.0000465374.42350.0f. Dostupné na: https://cme.lww.com


Štítky
Všeobecná sestra Stomická sestra Praktická sestra Sestra v chirurgických oborech Sestra v interních oborech Endoskopická sestra
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se