S kožními komplikacemi se potýká třetina pacientů se stomií

30. 9. 2020

Kožní komplikace postihují značnou část pacientů v období 90 dnů po vyvedení stomie. Tyto potíže by neměly být podceňovány, neboť kromě zdravotních rizik představují také ekonomickou a organizační zátěž. Na všechny tyto aspekty upozorňuje retrospektivní studie zveřejněná v Journal of Wound Ostomy & Continence Nursing.

Úvod

Péče o peristomální pokožku je důležitou součástí pooperačního období i dlouhodobé péče o pacienty se stomií. Závažnost komplikací se u nich může velmi lišit a pohybuje se od mírných projevů, jako je erytém, až po ulcerace vyžadující hospitalizaci. Etiologie kožních komplikací je velmi různorodá – mezi hlavní faktory ovlivňující jejich výskyt a závažnost patří zvýšená vlhkost v okolí stomie, mechanické dráždění, bakteriální a plísňové infekce nebo alergické reakce na stomické pomůcky.

Prevalencí kožních komplikací se zabývá řada studií, méně pozornosti je ovšem věnováno souvisejícím ekonomickým a organizačním aspektům. Komplexní pohled na tuto problematiku nabízí retrospektivní studie autorů z několika pracovišť v USA, vycházející ze zdravotnické dokumentace pacientů.

Analyzované záznamy a výsledná zjištění

Autoři studie analyzovali záznamy 108 pacientů s kolostomií, 40 osob s ileostomií a 20 s urostomií. Zaměřili se na pacienty, u nichž během 90 dní od chirurgického vyvedení stomie došlo k rozvoji peristomálních kožních komplikací, a porovnávali ekonomickou zátěž péče o tyto nemocné se stomiky bez kožních komplikací.

S kožními komplikacemi se během sledovaného 90denního období potýkalo celkem 61 pacientů (36,3 %). Průměrná doba od operace do výskytu prvních obtíží činila 26 dní. U těchto pacientů byla pravděpodobnost opakované hospitalizace vyšší než u stomiků bez kožních komplikací (55,7 vs. 35,5 %).

Průměrná délka hospitalizace pacientů s kožními obtížemi pak dosahovala 11 dní. Průměrná výše nákladů na péči v období 3 měsíců po operaci u nich dosahovala 58 329 USD, u stomiků bez peristomálních kožních komplikací se jednalo o částku 50 298 USD.

Shrnutí a závěr

Peristomální kožní komplikace se týkají přibližně třetiny pacientů se stomií v prvních 3 měsících po vyvedení stomie. Toto zjištění z citované studie je v souladu s dřívějšími poznatky dalších prací zabývajících se prevalencí dermatologických komplikací. Obtíže tohoto charakteru jsou ve většině případů preventabilní a jejich závažnost je možné do značné míry ovlivnit kvalitní edukací pacientů a jejich aktivním zapojením do péče o stomii. K minimalizaci rizika výskytu komplikací přispívá také vhodný výběr stomických pomůcek a dlouhodobá odborná péče, která může snížit rovněž ekonomické dopady související s opakovanými hospitalizacemi a léčbou peristomálních kožních komplikací.

(pak)

Zdroj: Taneja C., Netsch D., Rolstad B. S. et al. Risk and economic burden of peristomal skin complications following ostomy surgery. J Wound Ostomy Continence Nurs 2019; 46 (2): 143–149, doi: 10.1097/WON.0000000000000509.Štítky
Všeobecná sestra Stomická sestra Praktická sestra Sestra v chirurgických oborech Sestra v interních oborech Endoskopická sestra
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se