Zdravotnické pomůcky i na ePoukaz

18. 10. 2021

Od 1. 1. 2022 bude možné předepisovat zdravotnické pomůcky prostřednictvím nového ePoukazu. V současné době běží od 20. července 2021 zkušební provoz tohoto systému, včetně spuštění technické dokumentace pro dodavatele. Identifikátorem ePoukazu bude 9místný čárový kód pro vydání správné pomůcky. Tento nový elektronický systém nebude povinný. Elektronizace podléhá zákonu 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích.

Psaní zdravotnických pomůcek na poukaz 

Nyní lékař kompenzační pomůcky předepisuje na tištěný zdravotnický poukaz. Jedná se o oboustranný doklad, na jehož základě pacientovi zdravotnická prodejna příslušnou pomůcku vydá. Lhůta na vyzvednutí pomůcky je 30 dní. Následně se poukaz stává neplatným. Pokud však předepisující lékař nestanoví specifickou lhůtu pro vyzvednutí. I ta je omezena jedním rokem od data vystavení.

Stomické pomůcky řadíme do podskupiny 03 podle číselníku VZP. Jsou rozděleny do skupin jedno- a dvoudílné systémy a následně sem řadíme i kosmetiku pro ošetření stomie a okolí. Elektronizace se bude týkat veškerých předepisovaných kompenzačních pomůcek.

Elektronizace poukazu

Již od 1. 1. 2022 budou moci lékaři volit při předepisování tzv. ePoukaz. Každý takto vystavený poukaz bude ukládán do centrálního úložiště, kde se veškeré vydané poukazy budou zálohovat. Toto úložiště bude propojeno s databází eReceptů. Přihlašovací údaje do portálu ePoukazu jsou tedy shodné s portálem eReceptu. Hlavním cílem této zásadní změny je zjednodušení vystavování poukazů a usnadnění vydávání pomůcek. Klíčem pro každý ePoukaz bude devítimístný kód, který bude sloužit jako identifikátor poukazu, přičemž jeden znak bude tvořen písmenem. Zcela nepřípustná jsou reklamní sdělení v rámci poukazu.

Na rozdíl od vydávání eReceptu bude elektronizace poukazu dobrovolná a není striktně nařízena státem či zákonem. ePoukaz bude i nadále obsahovat osobní identifikační údaje pacienta. Data budou chráněna a nebude možné je předávat třetí osobě. ePoukaz bude obsahovat sekci pro zdravotní pojišťovny i revizního lékaře. Pojišťovny budou moci s revizním lékařem schvalování konzultovat. Předepisující lékař, výdejová prodejna i zdravotní pojišťovny budou moci do systému vkládat přílohy. Platnost ePoukazu je stejná jako u současného tištěného poukazu. 

ePoukaz bez podpisu pacienta i grafických prvků

V tištěné formě poukaz obsahuje na zadní straně dvě kolonky sloužící pro podpis pacienta. Jedním podpisem nyní žadatel stvrzuje, že daný produkt převzal. Druhým pak to, že nepřekročil frekvenci nároku na danou pomůcku. V elektronickém poukazu tyto náležitosti budou vynechány a systém je nebude vyžadovat. Nyní budou vyžádány jen podpisy předepisujícího lékaře a vydávající zdravotnické prodejny. Dále dojde k vymazání všech grafických prvků, které nyní hledáme také na druhé straně tištěného poukazu. 

Postup při vydání ePoukazu

  • Lékař vystaví ePoukaz a zavede jej do centrálního úložiště.
  • Pacient odchází z ambulance s vytištěnou průvodkou ePoukazu s číselným kódem (lékař může kód zaslat formou SMS či e-mailem).
  • Prodejna zdravotních potřeb vydá na základě průvodky s kódem požadovanou kompenzační pomůcku a provede zápis do úložiště.
  • Pokud pomůcka není skladem, provede prodejna rezervaci ePoukazu, aby se předešlo opakovanému čerpání. Jestliže pacient s tímto postupem nesouhlasí, má právo obrátit se na jinou zdravotnickou prodejnu. 

Možnost vytvořit poukaz s více položkami

Podle současné legislativy je možné na jeden poukaz napsat jen jednu pomůcku. Model ePoukazu v praxi umožní vytvoření poukazu s více položkami, avšak z jedné skupiny pomůcek. 

(kaše)

Zdroj: Zákon č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů. Dostupné na: www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-89Štítky
Všeobecná sestra Stomická sestra Praktická sestra Sestra v chirurgických oborech Sestra v interních oborech Endoskopická sestra
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se