Infekce COVID-19 u těhotných žen: Co v současnosti víme?

22. 3. 2020

S pandemií COVID-19 vyvstávají důležité otázky ohledně nebezpečí infekce u určitých populačních skupin, mezi něž se řadí těhotné ženy. V odborných periodikách již za tuto krátkou dobu bylo publikováno několik studií, jejichž závěry shrnujeme v následujícím článku.

Transplacentární přenos neprokázán

Virus COVID-19 je příbuzný koronavirům, které vyvolávaly epidemie respiračních onemocnění v posledních letech. Konkrétně se jedná o SARS-CoV-1, u něhož je pozorována homologní identita s COVID-19 přibližně ze 79 % (některé zdroje uvádějí až 82 %) a MERS-CoV s homologní identitou 50 %. U současného koronaviru je tedy pozorována větší příbuznost s onemocněním SARS než MERS. Důležité však je, že ani u jednoho z předchozích onemocnění nebyl pozorován transplacentární přenos infekce. Obdobně je tomu i v případě infekce COVID-19.

Žádná z dosud publikovaných studií neprokázala transplacentární přenos infekce. Schwartz publikoval v časopisu Archives of Pathology & Laboratory Medicine analýzu studií z Číny zahrnující 38 těhotných žen s infekcí COVID-19. U 30 novorozenců bylo provedeno testování na přítomnost koronaviru pomocí rt-PCR, nejčastěji z nazofaryngeálního výtěru, v některých případech i z pupečníkové krve, amniové tekutiny, placenty, stolice či žaludečních šťáv. Všechny výsledky byly negativní navzdory perinatálním komplikacím některých novorozenců.

Je ale pravdou, že již byly popsány případy infekce COVID-19 u novorozenců, konkrétně se jednalo o průkaz infekce u novorozence 17 dnů po porodu. Příčinou přenosu je v tomto případě pravděpodobně blízký kontakt s infikovanou matkou a laktační poradkyní. Druhý případ byl popsán u novorozence 36 hodin po porodu, u něhož také nelze vyloučit pozitivní kontakt v období těsně po porodu.

Možná rizika pro průběh těhotenství

U příbuzných infekcí SARS a MERS bylo prokázáno zvýšení morbidity a mortality při infekci těhotných žen, ačkoliv se jednalo o velmi malé počty případů. Během epidemie SARS byla popsána infekce u 12 těhotných žen, z nichž 3 zemřely; u 4 ze 7 došlo k potratu v I. trimestru těhotenství (pravděpodobně v důsledku hypoxie), u 2 žen byla pozorována intrauterinní růstová restrikce a u 4 z 5 těhotných, jež nepotratily, došlo k předčasnému porodu.

Dosud publikované studie zahrnují pouze ženy ve III. trimestru, informace o možném riziku infekce žen v prvním a druhém trimestru zatím nejsou k dispozici. V publikovaném vzorku 38 infikovaných těhotných žen (ve věku 30–40 let) byla infekce pomocí rt-PCR potvrzena u 37 z nich, přičemž u jedné byly patrné CT známky infekce a vyloučeny ostatní příčiny, tudíž pacientka byla vedena jako infikovaná COVID-19. U těchto žen nebyl pozorován závažný případ pneumonie ani maternální úmrtí a současně navzdory některým perinatálním komplikacím nedošlo k závažnému poškození či úmrtí novorozence. Drtivá většina těhotenství byla ukončena císařským řezem; ve studii, kterou publikovali Liu D. et al., jedna žena porodila spontánně vaginálně. Těhotenství bylo v případě infekce ukončeno i v případě nedonošenosti plodu.

Klinický průběh u těhotných

U těhotných žen byl pozorován prakticky stejný klinický průběh onemocnění jako u netěhotných ve stejné věkové skupině. Ve studii, kterou zpracovali Liu D. et al., bylo přijato pro infekci 15 těhotných žen ve III. trimestru těhotenství. Při příjmu byla u 13 žen pozorována febrilie v rozmezí 37,6–39,0 °C, u 9 suchý kašel, u 4 únava, u 3 myalgie a dále shodně po 1 případu bolesti v krku, dušnosti a průjmu.

Laboratorně byla u 12 žen pozorována lymfopenie, u 10 elevace CRP, 14 vyžadovalo suplementaci kyslíku nazální kanylou, přičemž všem ženám byla podávána antibiotická terapie a 11 antivirová terapie. U všech žen byla metodou rt-PCR verifikována infekce, která byla po ukončení léčby negativní u 14. Celkem 11 žen na konci studie porodilo, 10 císařským řezem a 1 spontánně vaginálně. U žádného z novorozenců nebyla pozorována perinatální asfyxie, Apgar skóre po porodu bylo > 8.

Zajímavostí jsou výsledky studie, v níž Liu H et. al. hodnotili CT nález na plicích u 59 pacientů, z nichž 41 představovaly těhotné ženy, 14 ženy bez průkazu těhotenství a 4 děti. U těhotných byla na CT patrná častěji smíšená a kompletní konsolidace plicní tkáně, zatímco u netěhotných žen byl pozorován typický obraz denzity mléčného skla.

Závěr

Z dosavadních výsledků studií, které se zabývaly infekcí COVID-19 u těhotných žen, nebyl prokázán transplacentární přenos infekce a závažné poškození či úmrtí matky a dítěte. Klinický průběh se podle dostupných výsledků až na odlišný CT nález neliší od klinického průběhu infekce dospělých jedinců v téže věkové skupině. Publikované studie zahrnují pouze malý vzorek žen ve III. trimestru těhotenství, a tak se dosavadní poznatky mohou v budoucnu změnit.

(holi)

Zdroje:
1. Schwartz D. A. An analysis of 38 pregnant women with COVID-19, their newborn infants, and maternal-fetal transmission of SARS-CoV-2: maternal coronavirus infections and pregnancy outcomes. Arch Pathol Lab Med 2020 Mar 17, doi: 10.5858/arpa.2020-0901-SA [Epub ahead of print].
2. Sahu K. K., Lai A., Mishra A. K. COVID-2019 and pregnancy: a plea for transparent reporting of all cases. Acta Obstet Gynecol Scand 2020 Mar 19, doi: 10.1111/aogs.13850 [Epub ahead of print].
3. Liu D., Li L., Wu X. et al. Pregnancy and perinatal outcomes of women with coronavirus disease (COVID-19) pneumonia: a preliminary analysis. AJR Am J Roentgenol 2020 Mar 18: 1–6, doi: 10.2214/AJR.20.23072 [Epub ahead of print].
4. Liu H., Liu F., Li J. et al. Clinical and CT imaging features of the COVID-19 pneumonia: focus on pregnant women and children. J Infect 2020 Mar 11, pii: S0163-4453(20)30118-3, doi: 10.1016/j.jinf.2020.03.007 [Epub ahead of print].
5. Schwartz D. A., Graham A. L. Potential maternal and infant outcomes from coronavirus 2019-nCoV (SARS-CoV-2) infecting pregnant women: lessons from SARS, MERS, and other human coronavirus infections. Viruses 2020; 12 (2): 194, doi: 10.3390/v12020194.
6. Qiao J. What are the risks of COVID-19 infection in pregnant women? Lancet 2020 Mar 7; 395 (10226): 760–762, doi: 10.1016/S0140-6736(20)30365-2.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se