Zásady správného měření dechové frekvence

3. 5. 2019

Dýchání coby jedna ze základních životních funkcí je důležitým ukazatelem zdravotního stavu pacienta. Změny v dechové frekvenci mohou být známkou zhoršení stavu či projevem onemocnění, proto má měření dechové frekvence své místo v komplexním hodnocení pacienta. Jak správně postupovat při měření dechové frekvence a co všechno může naměřené hodnoty ovlivnit?

Jednoduchý indikátor změny zdravotního stavu

Pro normální, klidové dýchání (eupnoe) je u dospělých osob obvyklá frekvence 12–20 dechů za minutu. Tyto hodnoty se mohou měnit v reakci na fyziologické potřeby organismu, krátkodobě je možné dechovou frekvenci ovlivnit také vědomě. Zvýšení či snížení dechové frekvence již o 3–5 nádechů za minutu může značit změnu zdravotního stavu pacienta.

  • Zrychlené dýchání (tachypnoe) je podle kritérií britské Královské lékařské společnosti definováno jako ≥ 20 dechů za minutu.
  • Zpomalené dýchání (bradypnoe) znamená < 12 dechů za minutu.

Zásady měření dechové frekvence

Při měření dechové frekvence by měl být pacient v pohodlné pozici a neměla by mu být zima. Nízká okolní teplota stejně jako nevhodná poloha mohou ovlivnit naměřené hodnoty.

Správné počítání nádechů může být znemožněno příliš velkým množství vrstev oblečení nebo přikrývek – při měření je potřeba sledovat pacientův hrudník. Díky tomu je možné sledovat také hloubku a rytmus dýchání, případné abnormality nebo asymetrie pohybu hrudníku.

Měření by mělo trvat celou minutu a v některých situacích je vhodné zároveň s dechem měřit puls či saturaci. Pacientova pozornost se tak neupíná pouze na sledování dechu a minimalizuje se tím vědomé ovlivnění dýchání ze strany pacienta. Při měření je nutné zohlednit aktuální medikaci, neboť některé léky mohou mít vliv na dechovou frekvenci.

  • Příčinou tachypnoe mohou být bolestivé stavy, horečka, pneumonie, diabetická ketoacidóza, neuromuskulární onemocnění, ale také úzkost či stres.
  • Bradypnoe může souviset s útlumem dechového centra, který má mnoho různých příčin, s předávkováním opioidy nebo syndromem spánkové apnoe. Může se objevit také u pacientů v diabetickém komatu.

Kdy měřit dech?

Mezi hlavní indikace měření dechové frekvence patří:

  • Pooperační monitorování pacienta.
  • Sledování komplikací souvisejících s krevní transfúzí či intravenózním podáváním tekutin.
  • Hodnocení zdravotního stavu při léčbě opioidy, které tlumí činnost dechového centra.
  • Monitorování průběhu chronických plicních onemocnění.

K měření dechové frekvence je vhodné přistoupit také tehdy, má-li sestra jakékoliv pochybnosti o zdravotním stavu pacienta a jeho případném zhoršení nebo pokud pozoruje známky hypoxie.

(pak)

Zdroj: Wheatley I. Respiratory rate 3: how to take an accurate measurement. Nursing Times 2018 Jun 25; 114 (7), 21–22. Dostupné na: www.nursingtimes.net/clinical-archive/respiratory/respiratory-rate-3-how-to-take-an-accurate-measurement/7025005.articlePřihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se