Deficit vitaminu D může mít vliv na rozvoj diabetické retinopatie

25. 7. 2016

Diabetická retinopatie je specifickou mikrovaskulární komplikací diabetu mellitu (DM) a patří mezi hlavní příčiny ztráty zraku v dospělosti. Na letošním kongresu Americké asociace klinických endokrinologů (American Association of Clinical Endocrinologists 2016 Annual Meeting) byla zveřejněna studie zabývající se rolí deficitu vitaminu D v patogenezi diabetické retinopatie.

Vitamin D by mohl rozvoj diabetické retinopatie ovlivňovat na dvou úrovních. Může jednak upravovat sekreci inzulinu a zároveň také přímo ovlivňovat produkci vaskulárního endotelového růstového faktoru. Experimenty na zvířatech ukázaly, že v sítnici jsou přítomné receptory pro vitamin D a jeho podání snižuje vaskularizaci. Již dříve byly publikovány výsledky výzkumu, který nalezl souvislost mezi sníženými hladinami vitaminu D a jinou mikrovaskulární komplikací diabetu u lidí – diabetickou periferní neuropatií. Intramuskulární podání vitaminu D vedlo u těchto pacientů k významnému potlačení symptomů bolestivé periferní neuropatie.

Aktuální metaanalýza

Nově zveřejněný výzkum hodnotil práce uvedené v databázích MEDLINE a EMBASE publikované do července 2015. Do metaanalýzy bylo zahrnuto 13 studií s celkem 9 350 pacienty s diabetem, u kterých byla vyšetřena přítomnost diabetické retinopatie a stanovena hladina vitaminu D. Cílem studie bylo posoudit, zda existuje souvislost mezi deficitem vitaminu D a diabetickou retinopatií, sekundárním cílem bylo zjistit, zda existuje významný rozdíl mezi hladinami vitaminu D u pacientů s diabetickou retinopatií a kontrolní skupinou. Deficit vitaminu D byl definován jako sérové koncentrace < 20 ng/ml (50 nmol/l), za optimální se považuje hodnota > 30 ng/ml (75 nmol/l).

Výsledky

Bylo zjištěno, že existuje statisticky významná souvislost mezi diabetickou retinopatií a deficitem vitaminu D (pooled odds ratio 1,44; 95% CI 1,15–1,81; p = 0,001). Hladiny vitaminu D byly u pacientů s diabetickou retinopatií významně nižší než u kontrolní skupiny, a to v průměru o 2,25 ng/ml (95% CI –3,64 až –0,87; p = 0,001). Autoři studie také konstatovali, že u pacientů s nízkými hladinami vitaminu D se diabetická retinopatie rozvíjí dříve a/nebo má těžší průběh.

Závěr

Dle zjištění na základě provedené metaanalýzy existuje významná souvislost mezi rozvojem diabetické retinopatie a deficitem vitaminu D. Další výzkum by se proto měl zaměřit na možný vliv suplementace vitaminu D na vývoj a progresi této komplikace diabetu.

(blu)

Zdroje:

  1. Upala S., Zhang J., Sanguankeo A. The relationship between vitamin D deficiency and diabetic retinopathy: a systematic review and meta-analysis. Endocr Pract 2016; 22 (supp. 2): abstract #309. Dostupné na: http://am.aace.com/sites/all/files/AbstractBook-2016_ALL.pdf.
  2. Tucker M. E. Vitamin D deficiency linked to diabetic retinopathy. Medscape Medical News − Conference News 2016 May 28. Dostupné na: www.medscape.com/viewarticle/863974.


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se