Vliv stomických pomůcek NovaLife TRE na kvalitu života pacientů − kazuistiky

10. 5. 2023

Nové soft konvexní podložky jsou určené k péči o všechny typy stomií. Svou přilnavostí zaručují ochranu před podtékáním a díky svým absorpčním schopnostem zamezují podráždění kůže v okolí stomie a navíc se velmi dobře přizpůsobují záhybům těla. Následující případy z praxe britských stomických sester popisují výhody použití stomických pomůcek NovaLife TRE a jejich vliv na celkový stav a kvalitu života pacienta.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

   

Konvexní stomické pomůcky

Soft konvexní podložky jsou relativní novinkou (na trhu od listopadu 2022) určenou k péči o všechny typy stomií – působí jemným tlakem na místo aplikace, a zlepšují tak ochranu proti podtékání, zároveň se snadno odstraňují, čímž minimalizují riziko poškození kůže. Vlastnosti podložek a k nim určených kroužků zajišťují přilnavost, absorpci přebytečné vlhkosti a udržení správného pH pokožky. Zakřivení a měkkost konvexních podložek usnadňují vyrovnání kůže, a jsou tak vhodné i pro pacienty s pooperačním edémem nebo pro stomiky s problémy se špatnou těsností v okolí stomie, ať již kvůli vpadlé stomii či prolapsu, povislé kůži nebo kožním záhybům.

   

Kazuistika 1

79letá žena byla přijata na oddělení urgentního příjmu s nálezem volvulu sigmatu a perforace tlustého střeva, následoval urgentní chirurgický výkon za odstranění části střeva a založení kolostomie vpravo těsně pod hrudním košem. Toto umístění nebylo ideální, pacientka si na stomii neviděla, což ztěžovalo samostatnou péči o stomii. 

2 dny po zákroku se pacientka dostala do péče stomické sestry, která diagnostikovala sekundární poškození kůže v okolí stomie v souvislosti s peristomální vlhkostí po opakovaném podtečení obsahu ze stomie. Peristomální kůže byla velmi tenká, citlivá, podrážděná a začínala být bolestivá. Pacientka byla neobratná v zacházení se stomií a z celé situace byla rozrušená, měla potíže s přijetím své situace a jejího dopadu na kvalitu života. 

Řešení

Byla zvolena soft konvexní podložka Dansac NovaLife TRE s kroužkem Dansac TRE, které díky svým vlastnostem zamezily dalšímu podtékání. V následujících 2 dnech došlo k viditelnému zlepšení stavu kůže a to se pozitivně projevilo na celkovém psychickém stavu pacientky. 5 týdnů po urgentní kolostomii byla propuštěna do komunitní péče a pokračovala v používání takto zavedených stomických pomůcek. 

Další hospitalizace

Pacientka byla v průběhu dalších 9 měsíců 2× rehospitalizovaná − poprvé pro bolest břicha a zvracení, později pro frakturu krčku stehenní kosti po pádu. V obou případech byly během jejího pobytu používané jiné stomické pomůcky, přičemž došlo k podtékání obsahu, porušení kůže, výskytu bolesti a svědění. Náprava nastala vždy po opětovném zavedení stomických pomůcek Dansac.

  

Kazuistika 2

72letá žena podstoupila chirurgické odstranění ovariálního karcinomu, během něhož bylo nutné vytvořit kolostomii. Po zákroku byla propuštěna do domácí péče za vizitace stomické sestry, pokračovala v chemoterapii a vyvinula se u ní parastomální kýla. 

Pacientka používala soft konvexní podložku, později byl přidán také těsnicí kroužek. V okolí stomie přesto docházelo k opakovanému hromadění odpadu (tzv. pancaking) a stav kůže se zhoršoval – byla zarudlá, s vystouplými tkáněmi, ulcerací a velkým granulomem. Pacientka popisovala značnou bolestivost v okolí stomie. Pro objektivní posouzení stavu kůže v okolí stomie bylo použito standardizované hodnocení DET (discolouration, erosion, tissue overgrowth), které hodnotí stomii na základě změn barvy kůže, eroze a nadměrného růstu tkáně na škále 0−15. Počáteční skóre DET u této pacientky bylo 7.

Řešení

Po diskusi s pacientkou byly zavedeny stomické pomůcky NovaLife TRE, které během 24 hodin vedly ke zmírnění pocitu opruzené kůže a zamezily dalšímu krvácení z granulomu. Týden po zahájení jejich došlo k významnému zlepšení stavu peristomální kůže a také velikost granulomu se jevila menší (skóre DET 4). Na konci 2. týdne bylo skóre DET 2, granulom se dále zmenšoval a nebyla potřeba žádná další léčba. V 5. týdnu byla kůže zdravá, bez nutné léčby granulomu (DET 1).

Zavedení soft konvexní podložky NovaLife TRE soft vedlo ke zlepšení klinického výsledku a celkové kvality života. Nedocházelo k dalšímu podtékání, kůže byla zdravější. Pacientka ocenila snadnou aplikaci a méně častou výměnu sáčků (původně 4−5× denně, poté již jen 2× denně).

  

Závěr a diskuse

Zavedení stomických pomůcek vedlo v obou popsaných případech k výraznému zmírnění obtíží včetně podtékání a ke zlepšení stavu peristomální kůže, zhojení okolní tkáně a ústupu bolestivosti. K bližšímu pochopení vlivu stomických pomůcek NovaLife TRE je třeba dalších případových studií.

Vhodně zvolené pomůcky mohou zlepšit nejenom stav kůže v okolí stomie, ale také kvalitu života pacienta, který tak mnohdy dokáže lépe přijmout novou situaci a pečovat o svou stomii. Pacienty, případně i jejich rodinné příslušníky edukujeme, aby si v případě hospitalizace vzali své obvyklé pomůcky s sebou do nemocnice. Edukace v oblasti novinek ve stomické péči je důležitá také u zdravotníků z různých nemocničních oddělení a v rámci multidisciplinárního týmu.

   

(lexi)

Zdroje:
1. Johnson D. Podložka Dansac NovaLife TRE soft convex. Dansac Education, 2018.
2. Palmer A. Případová studie kvality života. Dansac Education, 2019.
3. ASCN Stoma Care National Clinical Guidelines. Association of Stoma Care Nurses UK, 2016. Dostupné na: https://ascnuk.com/_userfiles/pages/files/national_guidelines.pdf
4. Nové soft konvexní podložky – řešení pro všechny stomiky. proSestru.cz, 24. 11. 2022. Dostupné na: www.prosestru.cz/tema/stomie/detail/nove-soft-konvexni-podlozky-reseni-pro-vsechny-stomiky-132773Štítky
Všeobecná sestra Stomická sestra Praktická sestra Sestra v chirurgických oborech Sestra v interních oborech Endoskopická sestra
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se