Důležité otázky a odpovědi, které se týkají Alzheimerovy choroby

12. 4. 2022

  • Jaký je rozdíl mezi Alzheimerovou nemocí a obvyklými známkami stárnutí?

Zapomínat je normální, ale později si buď vzpomenete, anebo nejde o častý jev. Pokud jste někam odložili klíče či mobil, jste schopni se později vybavit, kde hledat. U Alzheimerovy nemoci lidé odkládají věci na neobvyklá místa, zapomínají jména blízkých osob, dokola opakují stejné otázky. Dále mají problém udržet tok konverzace, hůře si vybavují slova či fráze.

Lidé s Alzheimerovou chorobou nedokážou plánovat – vytvořit nákupní seznam nebo mít finanční plán na měsíc je pro ně mnohdy nadlidský úkol. Často se jim také střídají nálady a jejich prožívání někdy neodpovídá dané situaci.

  • Jaký je rozdíl mezi Alzheimerovou nemocí a demencí?

Podle příčiny vzniku rozlišujeme více typů demencí. Alzheimerova nemoc je pouze jedna z nich, ačkoliv je nejvíce rozšířená.

  • Onemocní častěji muži nebo ženy?

Ačkoliv Alzheimerovou chorobou mohou onemocnět obě pohlaví, většinou se týká žen. Příčina není známá, ale předpokládá se, že za to může i vyšší věk, kterého se ženy dožívají.

  • Je Alzheimerova choroba léčitelná?

Momentálně neexistuje lék, který by dle vědeckých důkazů uměl toto onemocnění vyléčit či zastavit. Z toho důvodu se současná léčba soustřeďuje na zmírnění příznaků onemocnění.

  • Moje babička má demenci, budu ji mít i já?

Alzheimerovu nemoc můžeme rozlišit na dva typy – familiární a sporadickou. Familiární se týká zhruba 5 % všech případů, jedná se o výskyt v jednotlivých rodinách. Onemocnění se obvykle objeví ještě před 65. rokem života. Většina nemocí, tedy zbylých 95 %, se vyskytuje sporadicky, tedy nejvyšším rizikem pro jejich vznik jsou věk a jiné faktory, nikoliv dědičnost.

https://www.alzheimers.org.uk/about-dementia/symptoms-and-diagnosis/how-dementia-progresses/normal-ageing-vs-dementia

https://www.dshs.texas.gov/alzheimers/qanda.shtm

https://www.nia.nih.gov/health/changes-intimacy-and-sexuality-alzheimers-disease

https://peceosverodice.cz/omezeni-svepravnosti/

https://www.alz.org/help-support/caregiving/stages-behaviors/agression-anger

https://www.ochrance.cz/uploads-import/Publikace/Ochrana-prav-senioru.pdf

https://www.alz.org/alzheimers-dementia/stages

Str. 11

Další choulostivé otázky a odpovědi, které by vás mohly zajímat

  • Mohu onemocnění předcházet?

V současné době neexistují žádné důkazy o tom, co pomáhá předcházet Alzheimerově chorobě a co nikoliv. Předpokládá se však, že zdravý životní styl – dostatečný pohyb i duševní aktivita, učení, vyvážená strava, dostatek spánku, kognitivní stimulace, léčba chronických onemocnění, zejména diabetu a hypertenze, kompenzace smyslových poruch, zejména sluchu, pobyt na čistém vzduchu a uspokojující míra blízkých vazeb – by měly přispívat k prevenci rozvoje onemocnění.

  • Jak to bude se sexem?

Je možné, že nemocný/á ztratí o sex zájem. Děje se tak na základě ztráty paměti, deprese, rozvoje onemocnění a také vlivem nežádoucích účinků léků. Výjimečně se stává, že má nemocný až nadměrnou chuť na sex, anebo se jeho chování v tomto směru výrazně změnilo. Tady mějte na paměti, že může jít o příznak onemocnění. Pro partnery nemocných je tento nový aspekt jejich života náročný. Mohou se objevit otázky, zda je vůbec dobré mít sex s osobou s Alzheimerovou nemocí. Tedy s někým, kdo vás nepoznává a kdo vám najednou může připadat úplně cizí. Zkuste se zaměřit na aktivity, které budou činit radost oběma – objímání, tanec, doteky, masáž.

  • Bojím se, že maminka „naseká“ dluhy. Mohu tomu nějak zabránit?

Pokud se osoba, o kterou se staráte, nachází v pokročilém stadiu onemocnění a nezvládá sama hospodařit s financemi, bude i v jejím zájmu, pokud jí pomůžete situaci řešit. Krajním řešením může být omezení svéprávnosti v některých právních úkonech. Žádost podáte k soudu a ten po posouzení zdravotního stavu nemocného rozhodne, zda jeho způsobilost k právním úkonům omezí, či nikoliv. S daným opatřením souvisí i ustanovení opatrovníka. Ohledně těchto kroků by vám měli poradit na místně příslušném odboru sociálních věcí.

Co dělat, když bude tatínek agresivní?

Agresivita není typickým projevem Alzheimerovy nemoci, spíše se může vyskytovat u jiných typů demence (frontotemporální). Bývá i důsledkem či průvodním jevem jiného problému. Může jít o neschopnost porozumět požadavku, neschopnost se vyjádřit, nemocný může mít hlad, být ospalý, něco ho může bolet anebo se také může jednat o nežádoucí efekt léků. Vždy je důležité zjistit příčinu změny chování a tu se snažit odstranit. Zaměřte se na pocity daného člověka, zůstaňte pozitivní, vysvětlujte, mluvte pomalu a jasně, odveďte pozornost jiným směrem a vyzkoušejte relaxační techniky.

  • Nemocný nechce do pobytového zařízení. Mohu ho nějak donutit?

Pro pobyt v zařízení je vždy nutný souhlas pacienta. Nemocní, kteří s péčí a pobytem nesouhlasí, reagují smutkem, depresí či naopak neklidem či dokonce agresivitou. Je proto vhodné s jedincem s Alzheimerovou nemocí možnost jakéhokoli opatření včetně pobytu v daném zařízení probrat a připravit jej na ni. K detenčnímu pobytu ve zdravotnickém zařízení, tedy proti vůli pacienta, může dojít jedině tehdy, pokud ohrožuje na životě sebe nebo své okolí, což bývá u demence výjimečné.

https://www.alzheimers.org.uk/about-dementia/symptoms-and-diagnosis/how-dementia-progresses/normal-ageing-vs-dementia

https://www.dshs.texas.gov/alzheimers/qanda.shtm

https://www.nia.nih.gov/health/changes-intimacy-and-sexuality-alzheimers-disease

https://peceosverodice.cz/omezeni-svepravnosti/

https://www.alz.org/help-support/caregiving/stages-behaviors/agression-anger

https://www.ochrance.cz/uploads-import/Publikace/Ochrana-prav-senioru.pdfPřihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se