Adaptace diagnostického nástroje


Autoři: Mgr. Václavíková Lucie
Působiště autorů: Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc
Vyšlo v časopise: Listy klinické logopedie 2018; 2(1): 67
Kategorie: Varia

V logopedické praxi se opakovaně setkáváme s nedostatkem diagnostických nástrojů pro posouzení narušené komunikační schopnosti jedince. Často chybí standardizace testů či normativní údaje. Tento současný stav se snaží „napravit“ univerzity, výzkumná pracoviště i klinická praxe. Existuje několik možností vytváření diagnostických nástrojů, a to buď překlad původního testu, adaptace původního testu, nebo tvorba nového testového materiálu. Nejméně vhodnou variantou se jeví pouhý překlad původní varianty testu z jednoho jazyka do druhého, neboť v tomto procesu nedochází k respektování jazykových a kulturních specifik toho kterého jazyka. Požadavek respektování zmíněných specifik splňuje provedení adaptace originálního testu a samozřejmě také tvorba zcela originálního diagnostického nástroje.


Mgr. Lucie Václavíková

V nedávné době vznikla na Ústavu speciálněpedagogických studií Univerzity Palackého v Olomouci adaptace Testu porozumenia viet (Marková et al., 2015), kterým lze posoudit porozumění mluvené řeči na úrovni vět. Například v rámci diagnostiky osob s neurogenními poruchami komunikace je posouzení porozumění řeči – mluvené a psané – jednou ze základních oblastí vyšetření, neboť mj. ovlivňuje oblasti ostatní, včetně produkce řeči. Testem lze hodnotit porozumění různým syntaktickým konstrukcím a lingvistickým faktorům. Je určen pro osoby s diskrétnějšími poruchami porozumění. Analýza obtíží pacienta u konkrétních položek by měla signalizovat deficit lexikálně-sémantický, syntaktický či deficit v pracovní verbální paměti (Marková et al., 2015).

V rámci procesu adaptace bylo nutné původní autorský slovenský test analyzovat, přeložit a následně adaptovat. Podařilo se zachovat původní počet podstatných jmen a sloves, počet vět pro dané lingvistické faktory (např. krátké a dlouhé věty, přítomnost či nepřítomnost morfologického klíče na prvním podstatném jméně ve větě aj.) i syntaktické struktury u testovaných vět (např. věty objekt-verbum-subjekt, vztažné věty apod.). Poděkování patří doc. Janě Markové za udělení souhlasu k adaptaci testu a dále lingvistce Mgr. Kateřině Danielové za odborný kritický rozbor překladu testu. Práce byla představena na VI. Konferenci mladých vědeckých pracovníků, která se konala v březnu 2018 v Olomouci.

Vytvořená verze testu bude dále ověřena na souboru intaktních osob. Následně budou stanoveny orientační normativní hodnoty. Do budoucna se očekává implementace definitivní verze testu do (nejen) klinické praxe.

Mgr. Lucie Václavíková

lucie.vaclavikova03@upol.cz


Zdroje
  1. MARKOVÁ, Jana, Zsolt CSÉFALVAY, Marina MIKULAJOVÁ a Miroslava SCHOFFENOVÁ, 2015. Analýza porozumenia viet v slovenčine : test porozumenia viet s normami. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě. ISBN 978-80-223-3797-7.
Štítky
Logopedie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Listy klinické logopedie

Číslo 1

2018 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se