Co napověděla zatím největší studie sledování kontaktů k dynamice šíření COVID-19?

19. 11. 2020

Podle prozatím nejrozsáhlejší studie sledování kontaktů osob nakažených koronavirem SARS-CoV-2 je za šíření infekce zodpovědné pouze malé procento infikovaných. Výzkumníci se dále pokusili popsat význam role dětí a mladistvých v šíření nákazy.

Analýza sledovaných kontaktů

Studie publikovaná v časopisu Science analyzovala šíření infekce a mortalitu v populaci více než 575 tisíc jedinců, kteří byli v kontaktu s bezmála 85 tisíci nakaženými SARS-CoV-2 v indických jihovýchodních státech Tamilnádu a Andhrapradéš.

Průměrný počet testovaných kontaktů na 1 nakaženého (indexový případ) činil 7,3 (mezikvartilové rozpětí [IQR] 2−9) a 0,2 % nakažených bylo spojeno s > 80 testovanými kontakty (rozpětí 1−857). 70,7 % nakažených nebylo spojeno s pozitivně testovaným kontaktem. Naopak 5 % nakažených osob bylo spojeno s 80 % pozitivně testovanými. Tato pozorování naznačují důležitou roli superpřenašečů v šíření nákazy.

Stanovení rizika přenosu

Za předpokladu, že pozitivně testovaný kontakt se skutečně nakazil od indexového případu, autoři stanovili celkovou míru rizika přenosu infekce z indexového případu na exponovaný kontakt na 10,7 % pro rizikové kontakty (blízký sociální kontakt nebo přímý fyzický kontakt bez ochranných pomůcek) a 4,7 % pro málo rizikové kontakty.

Data ohledně expozice 18 485 kontaktů vztažených k 1343 indexovým případům mimo jiné ukázala značné rozdíly v rizikovosti spojené s různými typy interakce. Riziko přenosu infekce se pohybovalo v rozmezí od 1,2 % (0,0−5,1 %) ve zdravotnických zařízeních přes 2,6 % (1,6−3,9 %) v komunitě až po 9,0 % (7,5−10,5 %) v domácnostech. Z analýzy také vyplynulo, že největší pravděpodobnost šíření nákazy byla mezi kontakty stejného věku, především mezi dětmi (0−14 let) a seniory ve věku ≥ 65 let. 

V podskupině cca 125 tisíc pacientů, u nichž byl test na COVID-19 pozitivní nejméně 30 dní před koncem období sledování, činila celková smrtnost 2,06 %. Její rozpětí se pohybovalo od 0,05 % pro věkovou skupinu 5−17 let až po 16,6 % u osob ve věku ≥ 85 let. 

Diskuse a závěr

Studie potvrdila, že děti a mladiství mohou být efektivními přenašeči infekce, což je jistě příspěvek k diskusi o oprávněnosti dočasného uzavírání škol. Dostupná data z trasování také potvrdila přítomnost superpřenašečů. V současné době bohužel nevíme, jak superpřenašeče identifikovat a co přesně způsobuje zvýšený potenciál šíření nákazy onemocnění COVID-19.

Z hlediska českého, potažmo evropského prostředí je při interpretaci výsledků nutné zohlednit kulturní, společenské, hygienické či socioekonomické faktory a další odlišnosti typické pro indickou společnost. Navzdory svým limitacím, mj. z hlediska sběru údajů a jejich reprezentativnosti, je tato práce pozoruhodným pokusem svého druhu ve snaze analyzovat rozsáhlejší data v zemi s velkou lidnatostí.

(eko)

Zdroj: Laxminarayan R., Wahl B., Dudala S. R. et al. Epidemiology and transmission dynamics of COVID-19 in two Indian states. Science 2020 Nov 6; 370 (6517): 691−697, doi: 10.1126/science.abd7672.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se