Dopad pandemie COVID-19 na výskyt nozokomiálních infekcí

2. 12. 2020

Hned několik recentně publikovaných zahraničních zkušeností upozorňuje na fakt, že nozokomiální infekce v časech pandemie COVID-19 nezmizely, ba naopak došlo k prudkému nárůstu jejich incidence.

Zanedbaná prevence dalších infekcí

Zdravotnická zařízení po celém světě bojují s pandemií COVID-19 a nemocniční epidemiologové jsou zodpovědní za nastavování pravidel pro návštěvy, používání ochranných pomůcek a odesílání zaměstnanců do karantény i přes nedostatečné personální obsazení. Z neformální ankety vyšlo najevo, že během pandemie zabírá epidemiologům většinu času prevence infekce COVID-19. Před jejím výskytem epidemiologové pracovali na prevenci nozokomiálních infekcí, prováděli komplexní hygienické audity, analyzovali infekce spojené se zařízeními, vytvářeli antimikrobiální dohled a udržovali adekvátní zásady kontroly infekce. Tyto činnosti jsou nyní bohužel zanedbávány a několik prací již upozorňuje na nárůst nozokomiálních infekcí v tomto období.

Prudký nárůst a jeho důvody

Sturdyová et al. popisují situaci v St. George’s Hospital, kde zaznamenali výrazný nárůst gramnegativních infekcí v krevním řečišti v průběhu dubna 2020 (17,95 infekce v krevním řečišti na 1000 lůžkodnů na COVID-19 JIP, když za stejné období roku 2019 to bylo pouze 1,04 infekce na 1000 lůžkodnů). Obdobná situace byla pozorována i v nemocnicích v New Yorku a Missouri, kde zaznamenali nárůst z hlediska infekcí spojených centrálním žilním katétrem (CŽK) 420 % a 327 % v porovnání s obdobím před výskytem COVID-19. 

Jedním z důvodů zvýšené míry nozokomiálních infekcí je podle McMullenové et al. delší pobyt pacientů s COVID-19 na JIP a nutnost připojení k více přístrojům. U těchto nemocných je zvýšená míra výskytu selhání ledvin vyžadujícího dialýzu přes CŽK. Zároveň nedochází k včasnému vyjmutí CŽK a používání méně rizikových žilních přístupů, jako jsou periferní a midline katétry. Zdravotníci jsou také nabádání k bezkontaktní péči o CŽK z důvodu používání pouze jedné vrstvy rukavic (dvojitá vrstva rukavic neposkytovala dostatečnou hygienu při péči o pacienty z důvodu tvorby záhybů).

Závěr

Nárůst výskytu nozokomiálních infekcí ohrožuje pacienty, u kterých již není možné déle odsouvat primární a preventivní péči. Nemocniční epidemiologové by proto neměli zanedbávat jejich monitorování, respektive měli by mu v tomto období věnovat o to více zvýšenou pozornost. 

(eko)

Zdroje:
1. Impact of COVID-19 pandemic on healthcare-associated infections. Datlowe, 2020 Oct 8. Dostupné na: https://datlowe.cz/impact-of-covid-19-pandemic-on-healthcare-associated-infections
2. Chopra T., Levy P., Tillotson G. et al. COVID-19 corollary: the changing role of a hospital epidemiologist in the new world. Expert Rev Anti Infect Ther 2020 Sep 17, doi: 10.1080/14787210.2020.1807941 [Epub ahead of print].
3. Stevens M. P., Doll M., Pryor, R. et al. Impact of COVID-19 on traditional healthcare-associated infection prevention efforts. Infect Control Hosp Epidemiol 2020 Aug; 41 (8): 946–947, doi: 10.1017/ice.2020.141.
4. Sturdy A., Basarab M., Cotter M. et al. Severe COVID-19 and healthcare-associated infections on the ICU: time to remember the basics? J Hosp Infect 2020 Aug; 105 (4): 593–595, doi: 10.1016/j.jhin.2020.06.027.
5. McMullen K. M., Smith B. A., Rebmann T. Impact of SARS-CoV-2 on hospital acquired infection rates in the United States: predictions and early results. Am J Infect Control 2020; 48 (11): 1409–1411, doi: 10.1016/j.ajic.2020.06.209.
6. Dyer J. HAIs didn’t go away when COVID-19 came along. Infection Control Today 2020; 24 (6). Dostupné na: www.infectioncontroltoday.com/view/what-happens-to-hais-when-covid-19-takes-overPřihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se