Komunikace s lidmi s poruchou sluchu aneb hlasitěji není vždy lépe

17. 5. 2024

Ztráta sluchu byla často označována jako „neviditelné postižení“, a to nejen kvůli nedostatku jejích viditelných příznaků. Také proto, že byla – a v některých zemích stále je – stigmatizována, a zároveň přehlížena autoritami. S nedoslýchavými či neslyšícími osobami se můžeme setkat kdekoliv a pochopitelně i v ordinaci. Jak s těmito pacienty komunikovat?

V Česku trpí některou z vad sluchu více než půl milionu osob a celosvětově jde o více než 360 milionů jedinců. Přičemž 80 % případů, které vyžadují péči o uši a sluch, se nedostává řešení. Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že neléčené ztráty sluchu představují celosvětové roční náklady ve výši téměř 1 bilionu dolarů ročně. Jedná se o náklady vzniklé v důsledku dopadů ztráty sluchu bez přístupu k rehabilitaci, včetně ztráty produktivity a sociálního vyloučení.

Obavy z komunikace a izolace

Mnozí jsme zažili situaci, kdy bylo zřejmé, jak pro jedince se sluchovou vadou může být obtížné udržet krok při slovní komunikaci. Tyto nepříjemné situace vedou k tomu, že se komunikaci a společenským aktivitám, které by mohly být v tomto ohledu náročné nebo vyčerpávající, raději celkově vyhýbají. Bohužel se tímto způsobem izolují a uzavírají do sebe nebo do digitálního světa, kde si vystačí s psanou komunikací. 

Postupná izolace má nepříznivý vliv nejen na psychiku těchto osob, ale postupem času také negativně ovlivňuje jejich povědomí o okolním dění a schopnost interakce s okolím.

Když křik nic nevyřeší

Může se zdát, že pokud budeme mluvit hlasitěji, nebo dokonce křičet, usnadníme tím nedoslýchavým osobám s poruchami sluchu porozumění. Není to příliš pravděpodobné, spíše může dojít ke zkreslení toho, co říkáme. Navíc někteří tito jedinci jsou citliví k hlasitějšímu zvuku. 

Jak na to aneb co (ne)dělat

  1. Když chceme oslovit někoho zjevně nedoslýchavého, získejme jeho pozornost dotykem nebo máváním (nekřičme ani netleskejme). 
  2. Mluvme tváří v tvář (nemluvme s hlavou otočenou jinam, bez očního kontaktu či z jiné místnosti) a umožněme komunikačnímu partnerovi vidět naše ústa, případně gesta, ale nenarušujme jeho osobní prostor. 
  3. Nezakrývejme si ústa, nejezme ani nežvýkejme. 
  4. Hovořme pomalu a srozumitelně (nemluvme rychle a hlasitě), zároveň věnujme pozornost prostředí (vypněme rádio) a pro setkání volme klidná místa s dobrou akustikou. 
  5. Mějme na vědomí, že naslouchadla nezvrátí problémy se sluchem stejným způsobem jako dioptrické brýle řeší problémy se zrakem. 
  6. Poskytněme neslyšícím podporu, ne lítost, a pokud potřebují pomoc v různých situacích, kdy něčemu nerozumějí, buďme jim nápomocní.

Když dojde k přeslechnutí

Může se stát, že v průběhu komunikace dojde k přeslechnutí, v takovém případě přeformulujme to, co jsme řekli, za použití jiných slov (namísto pouhého zopakování řečeného za vyšší hlasitosti). Buďme trpěliví a nevzdávejme to. Když je to nutné, použijme papír a tužku. Pokud možno vyhněme se frázi „to je jedno”. 

Moderní technologie sice přinášejí nová řešení a současná nejmodernější naslouchadla ušla za posledních 20 let velkou cestu. Přesto nic není univerzální, a ani novodobá naslouchadla nepomohou všem se ztrátami sluchu. Buďme k našim blízkým i pacientům se poruchami sluchu ohleduplní a především trpěliví, aby se necítili izolováni. 

(lexi)

Zdroje: 
1. Do’s and dont’s for talking to someone with hearing loss. Professional Audiological Services, 2024. Dostupné na: https://professionalaudiologicalservices.com/ways-you-can-make-life-easier-for-someone-with-hearing-loss
2. World Hearing Day 2024. Dostupné na: https://worldhearingday.org/slug/world-hearing-day_ear-and-hearing-day-steps-poster
3. Eberts S. Seven ways you can make life easier for someone with hearing loss. Living with Hearing Loss, 2019. Dostupné na: https://livingwithhearingloss.com/2019/05/07/seven-ways-you-can-make-life-easier-for-someone-with-hearing-loss
4. Gebauerová R. Jak se vyrovnat se ztrátou sluchu? Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, 2014. Dostupné na: https://snncr.cz/Jak-se-vyrovnat-se-ztratou-sluchu.htmlPřihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se