Antioxidant z brokolice může pomoci v boji s diabetem

19. 7. 2017

Sulforafan je antioxidant nacházející se v brukvovité zelenině, jeho nejbohatším zdrojem jsou růžičky brokolice. Podle studie publikované letos v červnu v časopisu Science Translational Medicine by tento antioxidant mohl pomáhat v léčbě diabetu 2. typu (DM2), protože redukuje nadměrnou produkci glukózy játry.

Sulforafan je antioxidant nacházející se v brukvovité zelenině, jeho nejbohatším zdrojem jsou růžičky brokolice. Podle studie publikované letos v červnu v časopisu Science Translational Medicine by tento antioxidant mohl pomáhat v léčbě diabetu 2. typu (DM2), protože redukuje nadměrnou produkci glukózy játry. 

Od myší k lidem

Švédští výzkumníci provedli unikátní studii. Svůj výzkum totiž zahájili zkoumáním exprese jednotlivých genů u DM2, aby identifikovali vztahy mezi 50 geny podílejícími se na nadměrné produkci glukózy játry u pacientů s tímto onemocněním. Poté pomocí matematického modelování otestovali 3800 sloučenin, aby zjistili, která látka reguluje nadměrnou expresi těchto genů nejlépe. Z tohoto srovnání vyšel nejlépe právě sulforafan.

Poté autoři pokračovali s výzkumem účinků sulforafanu na buněčných kulturách myších jaterních buněk, ve kterém uvedená látka skutečně dokázala snížit produkci glukózy těmito buňkami. Ve studii na myších s dietou navozeným DM2 zjistili, že sloučenina působí preventivně na rozvoj glukózové intolerance. Současně také zlepšuje glukózovou toleranci u zvířat, u kterých již k rozvoji intolerance došlo, a to v obdobném rozsahu jako metformin. Posledním krokem byla dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná randomizovaná studie na lidech nemocných DM2.

Design a výsledky klinické studie

Studie se zúčastnilo 103 skandinávských pacientů s DM2, z nichž sledování dokončilo 97 pacientů. Prakticky všichni účastníci − kromě tří dobře kompenzovaných − užívali metformin, u 60 pacientů byl DM2 dobře kompenzovaný, zatímco u 37 ne (z toho 17 pacientů bylo obézních). Po vstupním vyšetření byli účastníci randomizováni k užívání extraktu z brokolice nebo placeba po dobu 12 týdnů.

Ve skupině užívající extrakt z brokolice po 12 týdnech poklesly hladiny HbA1c signifikantně (p = 0,004), zatímco ve skupině užívající placebo k žádné změně nedošlo. Mezi nemocnými, kteří do studie vstupovali se špatně kompenzovaným diabetem, došlo k signifikantnímu snížení lačné glykémie u účastníků užívajících extrakt z brokolice ve srovnání s placebem (p = 0,023). Ve skupině obézních pacientů se špatně kompenzovaným diabetem, kteří užívali extrakt z brokolice, se ve srovnání s placebem signifikantně snížila jak lačná glykémie (p = 0,036), tak hladina HbA1c (p = 0,034). U účastníků s dobře kompenzovaným diabetem ovšem extrakt z brokolice nevykazoval žádný efekt.

Někteří z pacientů, kteří užívali extrakt z brokolice, udávali gastrointestinální nepohodlí a nadýmání. Nicméně tyto symptomy během prvních dní užívání zmizely a následně nebyl zaznamenán žádný signifikantní rozdíl v nežádoucích účincích mezi skupinou léčenou extraktem brokolice a placebem. Již v minulosti byl brokolicový extrakt zkoumán u pacientů s nádorovými nebo zánětlivými onemocněními a bylo zjištěno, že má jen málo nežádoucích účinků.

Závěr

Podle autorů by brokolicový extrakt mohl být adjuvantní terapií DM2. Při podávání diabetikům bylo zjištěno, že po 12 týdnech došlo k signifikantnímu zlepšení lačné glykémie a hladiny HbA1c u obézních pacientů se špatně kompenzovaným DM2. I když jsou výsledky slibné, je samozřejmě nutné je ještě ověřit v dalších studiích. Sami autoři plánují dále zjistit, zda sulforafan může zabránit rozvoji diabetu u pacientů s prediabetem.

(epa)

Zdroje: 

  1. Axelsson A. S., Tubbs E., Mecham B. et al. Sulforaphane reduces hepatic glucose production and improves glucose control in patients with type 2 diabetes. Sci Transl Med 2017 Jun 24; 9: eaah4477; doi: 10.1126/scitranslmed.aah4477
  2. Hackethal V. Antioxidant in broccoli may help fight diabetes. Medscape − News & Perspective 2017 Jun 22. Dostupné na: www.medscape.com/viewarticle/881947


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se