Aplikace léků coby rutinní součást sesterské profese – zásady, rizika a tipy pro praxi

25. 8. 2023

Podávání léků pacientům tvoří základ práce sestry a vyžaduje čas, pozornost i znalosti. Na co by sestry při podávání léků neměly zapomínat a v čem spočívají nejčastější omyly a rizika?

Dobré znalosti = méně omylů

Přestože podávání léků určených k perorálnímu užití je rutinní činností, má své zásady a za všech okolností vyžaduje plnou pozornost a soustředění. Zdravotnická zařízení mají běžně interní pravidla a směrnice, jež sestry musejí znát a dodržovat. Minimalizují se tak chyby, které mohou při podávání léků nastat.

Sestra by v rámci péče o své pacienty měla vědět, proč daný pacient užívá konkrétní lék. Znalost obvyklé dávky daného přípravku navíc snižuje riziko omylu při dávkování. K bezpečnému podávání léků přispívá také povědomí o nežádoucích účincích a kontraindikacích.

Proč dochází k chybám?

Odborné zdroje uvádějí 6 nejčastějších příčin nesprávného podání léků:

 1. záměna léčivého přípravku
 2. podání léku jinému pacientovi
 3. nedostatečná nebo nečitelná preskripce
 4. nedostatek zkušeností s podáváním léků
 5. velké pracovní vytížení doprovázené stresem či únavou
 6. nesoustředěnost nebo vyrušení při přípravě léků

Pokud již k chybě dojde, je nezbytné, aby sestra svůj omyl ihned ohlásila a pacient tak mohl dostat potřebou péči.

Nedrtit tablety, pokud to neschválí lékař

Perorální užívání je nejběžnější, a zároveň nejpohodlnější a nejekonomičtější způsob podávání široké škály léků. Pro některé pacienty jsou ovšem tabletové formy či tobolky (kapsle) problematické kvůli polykání nebo velikosti lékové formy. V takovém případě sice přichází na mysl tabletu rozdrtit nebo obsah kapsle vysypat na lžičku, takový postup je ovšem mnohdy v rozporu se správným způsobem podání dle SPC.

 • Celé tablety a kapsle se rozpouštějí postupně, což zajišťuje správnou absorpci léčiva do organismu. Po rozdrcení by mohlo být vstřebání příliš rychlé (riziko toxicity) nebo naopak nedostatečné.
 • Jakékoliv změny ve způsobu podávání léků je nutné konzultovat s lékařem či farmaceutem.

8 kroků pro praxi

 1. Zkontrolujte, že preskripce je kompletní – nesmí chybět celé jméno pacienta a jednoznačné údaje o předepsaném přípravku.
 2. Pokud si nejste jistá, proč má být lék pacientovi podán, zeptejte se lékaře.
 3. Ujistěte se, že už pacientovi nepodala lék jiná sestra.
 4. Informujte pacienta, jaký lék dostane a proč. Pro pacienta je to vhodná příležitost zeptat se na detaily terapie.
 5. Nechte pacienta zaujmout vhodnou polohu pro perorální podání léku.
 6. Používejte na léky lékovku a nedotýkejte se jich rukama.
 7. Ověřte si, že lék podáváte správnému pacientovi.
 8. Zapište podání léku do zdravotnické dokumentace.

(pak)

Zdroj: Shepherd M., Shepherd E. Medicines administration 2: procedure for administration of oral medicines. Nursing Times 2020; 116 (7): 42–44. Dostupné na: www.nursingtimes.net/CLINICAL-ARCHIVE/MEDICINE-MANAGEMENT/MEDICINES-ADMINISTRATION-2-PROCEDURE-FOR-ADMINISTRATION-OF-ORAL-MEDICINES-27-04-2020



Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se