Chirurgická versus konzervativní terapie rekurentní a probíhající levostranné divertikulitidy

20. 3. 2017

Pacienti s rekurentními či perzistujícími obtížemi po proběhlé levostranné divertikulitidě jsou indikovaní ke konzervativní nebo chirurgické terapii. Až do současné doby přitom nebyly k dispozici žádné výzkumy porovnávající obě modality léčby. Cílem studie DIRECT bylo zhodnotit, která z modalit vede k lepší kvalitě života pacientů.

Úvod

Divertikulóza patří k nejčastějším onemocněním tlustého střeva, přičemž její prevalence stoupá s věkem. Nejčastější komplikaci divertikulózy představuje divertikulitida, která postihuje asi 10–25 % pacientů s divertikulózou. Riziko jejího vzniku zvyšuje příjem stravy s nízkým obsahem vlákniny, vysokým podílem červeného masa a nedostatek fyzické aktivity.

Konzervativní terapie spočívá v dodržování diety a podávání antibiotik, případně antipyretik či analgetik. Chirurgická terapie nejčastěji spočívá v sigmoidektomii. Otevřená multicentrická randomizovaná kontrolovaná studie DIRECT publikovaná v lednu roku 2017 porovnává vliv konzervativní a chirurgické terapie na kvalitu života nemocných.

Metodika studie

Do studie byli zahrnuti pacienti ve věku 18–75 let s rekurentními či perzistentními abdominálními obtížemi po jedné epizodě levostranné akutní divertikulitidy verifikované CT, ultrazvukovým nebo endoskopickým vyšetřením. Z výzkumu byli naopak vyřazeni jedinci, kteří už v minulosti podstoupili elektivní zákrok pro akutní divertikulitidu, bylo u nich vysloveno podezření na kolorektální malignitu, bylo u nich stanoveno peroperační a pooperační skóre ASA 3 nebo nebyli schopni podstoupit následné sledování.

Primárním cílem studie bylo zhodnotit kvalitu života spojenou se zdravím pomocí gastrointestinálního indexu kvality života (GIQLI) po 6 měsících od vstupu do studie nebo podstoupení chirurgického zákroku.

Výsledky

Celkem se studie zúčastnilo 109 pacientů, kteří byli náhodně rozděleni ke konzervativní terapii (n = 56) nebo chirurgickému zákroku v podobě laparoskopické sigmoidektomie (n = 53). Celkem 47 pacientů z 53 (89 %) podstoupilo chirurgický zákrok a 43 z 56 (77 %) konzervativní terapii. Skóre GIQLI bylo signifikantně vyšší u nemocných, kteří podstoupili chirurgický zákrok (průměrná hodnota GIQLI 114,4 [SD 22,3]) v porovnání s těmi, kdo podstoupili konzervativní terapii (průměrná hodnota GIQLI 100,4 [SD 22,7]). Průměrný rozdíl činil 14,2 (95% CI 7,2–21,1; p < 0,0001).

U 38 % pacientů došlo k rozvoji komplikací při kontrole po 6 měsících. Jednalo se o 34 % osob po chirurgickém zákroku a 40 % nemocných, kteří podstoupili konzervativní terapii. U 15 % pacientů (n = 7) po chirurgickém zákroku došlo k úniku střevního obsahu z anastomózy. Celkem 23 % nemocných (n = 13) v ramenu konzervativní terapie muselo podstoupit elektivní chirurgický zákrok v důsledku perzistentních abdominálních obtíží.

Závěr

Z výsledků studie vyplývá, že elektivní sigmoidektomie je navzdory riziku komplikací spojena s vyšší kvalitou života oproti konzervativní terapii u pacientů s rekurentními či perzistentními abdominálními obtížemi po epizodě akutní divertikulitidy.

(holi)

Zdroj: Wall B. J. M., Stam M. A. W., Draaisma W. A. et al. Surgery versus conservative management for recurrent and ongoing left-sided diverticulitis (DIRECT trial): an open-label, multicentre, randomised controlled trial. Lancet 2017 Jan; 2 (1): 13–22, doi: 10.1016/S2468-1253(16)30109-1.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se