Efektivně zvládnutý stres u sester na jednotkách intenzivní péče znamená kvalitnější ošetřovatelskou péči

9. 8. 2016

Výkon každého člověka je ovlivněn vedle jiných faktorů i mírou stresu, kterému je vystaven. Výjimkou nejsou ani sestry na jednotkách intenzivní péče. V práci jsou vystaveny intenzivnímu stresu: denně vidí utrpení a bolest pacientů, jsou přítomné různým zásahům (např. kardiopulmonálním resuscitacím), mohou být nuceny řešit různé problémy a konflikty s dalšími členy týmu, pracují na směny, mají vysokou pracovní zátěž atd.

Výkon každého člověka je ovlivněn vedle jiných faktorů i mírou stresu, kterému je vystaven. Výjimkou nejsou ani sestry na jednotkách intenzivní péče. V práci jsou vystaveny intenzivnímu stresu: denně vidí utrpení a bolest pacientů, jsou přítomné různým zásahům (např. kardiopulmonálním resuscitacím), mohou být nuceny řešit různé problémy a konflikty s dalšími členy týmu, pracují na směny, mají vysokou pracovní zátěž atd. Řešením této situace by podle níže prezentované studie mohly být strukturované intervence zaměřené právě na zvládání stresu.

Studie se zúčastnilo 65 sester z jednotek intenzivní péče. Jednalo se o psychicky i fyzicky zdravé ženy, které pracovaly na JIP rok a déle, měly alespoň bakalářský titul, v průběhu studie nedošlo v jejich životě k žádnému nečekanému stresujícímu zvratu a nebyly těhotné. Tyto ženy byly náhodně rozděleny do dvou skupin. Jedna z nich absolvovala program na zvládání stresu, který byl sestaven na základě současných poznatků ze studií a výzkumu. Jednalo se o 10 sezení vedených psychiatrickou sestrou. Sezení se konala dvakrát týdně a trvala vždy 90 min. Program byl sestaven následujícím způsobem:

1. sezení Obecné seznámení se stresem (definice, příčiny, odpověď organismu na stres apod.) a jeho dopadem na aspekty kvality ošetřovatelské péče. Úvod do strategií zvládání stresu.
2. sezení „Tělesné“ metody zvládání stresu − zdravý životní styl, zdravá výživa, dostatek spánku a fyzické aktivity. Role fyzické aktivity v redukci stresu.
3. sezení Svalová relaxace a její provádění zahrnující 8 svalových skupin. „ABCDE systém“ (Activation, Beliefs, Consequences, Disputation, Effect): A = určení problému, B = emoční odezva na problém, C = důsledky této emoční odezvy, D = zpochybnění iracionálních vzorců myšlení a nahrazení racionálnějšími, E = efekt této změny.
4. sezení Provádění svalové relaxace, seznámení s bráničním dýcháním a jeho provádění. Kognitivní omyly a negativní automatické myšlenky.
5. sezení Svalová relaxace spojená s imaginací, rozeznání příznaků přijetí nebo odmítnutí myšlenky, víra nahrazující myšlenku a „vyšetření myšlenek“ (myšlenková tabulka a výzva negativních myšlenek).
6. sezení Schopnost řešit problémy a její užití ve stresových situacích.
7. sezení Sesterské komunikační dovednosti a jejich efekt na aspekty kvality ošetřovatelské péče.
8. sezení Vztek a jeho zvládání u člověka, rozeznávání situací podněcujících vztek, automatické myšlenky a odezva jedince v této situaci.
9. sezení Časový rozvrh při plánování nezbytných opatření k redukci stresu.
10. sezení Stručná zpráva o provozovaných aktivitách, podpora programu osobního zvládání stresu.

Studie sice měla řadu omezení, ale její výsledky naznačují, že intervence zaměřená na zvládání stresu znamená zvýšení kvality ošetřovatelské péče. Bezprostředně po intervenci a měsíc po ní totiž u těchto sester došlo k významnému zlepšení schopnosti zvládat stres oproti kontrolní skupině, která žádnou intervenci neabsolvovala.

(ivh)

Zdroj: Pahlavanzadeh S., Asgari Z., Alimohammadi N. Effects of stress management program on the quality of nursing care and intensive care unit nurses. n J Nurs Midwifery Res 2016 May-Jun; 21 (3): 213−218, doi: 10.4103/1735-9066.180376.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se