Fyzioterapie u chronické hemofilické artropatie kotníků

6. 6. 2023

Hemofilická artropatie kotníků vede k bolestem, poruchám chůze a často k nemohoucnosti a hendikepu. U některých fyzioterapeutických postupů je známo, že jsou efektivní při akutním krvácení. Otázkou zůstává, zda mají obdobný význam také u chronických obtíží? Španělští autoři se pokusili definovat, které z fyzioterapeutických postupů jsou v péči o chronickou hemofilickou artropatii kotníku nejefektivnější.

Autoři se vydali cestou systematického prozkoumání dostupné literatury publikované na dané téma do dubna 2013. Do analýzy zahrnuli ty články, které se zabývaly nejméně jednou skupinou fyzioterapeutických metod a které současně obsahovaly vyšetření a hodnocení pacienta před zahájením terapie danou metodou a po jejím ukončení.

Stanovená kritéria splnilo 5 studií, které zahrnovaly mimo jiné vodoléčbu, trénování síly a rovnováhy či terapii spojenou se sportem. Tyto zmíněné procedury v analýze prokázaly efekt na zlepšení rozsahu kloubního pohybu, bolesti, rovnováhy i subjektivního vnímání fyzické výkonnosti. Průměrně trvaly léčebné intervence 20 týdnů a každý jedinec průměrně absolvoval 10 hodin léčby týdně.

I přesto, že design takovéto studie měl řadu omezení, výsledky potvrdily, že fyzioterapie má jednoznačně své místo v multidisciplinárním terapeutickém přístupu k pacientům s hemofilií. Nicméně z analýzy nelze vyvodit jasná doporučení či indikace pro daný typ fyzioterapeutické léčby, a to zejména proto, že chybí kontrolní studie. Fyzioterapie musí vždy kombinovat oba aspekty péče o hemofiliky – být co nejefektivnější v kontrole kloubních obtíží a současně nesmí být příčinou hemartróz.

K získání odpovědí na otázky spojené s fyzioterapií a hemofilickou artropatií kotníků by bylo velmi potřebné vést takové klinické studie, které by vedle různých fyzioterapeutických metod (včetně intenzity a trvání terapie) braly do úvahy také věk, váhu pacientů či počet a stupeň postižení různých kloubů.

(eza)

Zdroj: Cuesta-Barriuso R., Gómez-Onesa A., López-Pina J. A. Physiotherapy treatment in patients with hemophilia and chronic ankle arthropathy: a systematic review. Rehabil Res Pract. 2013; 2013: 305249; doi: 10.1155/2013/305249Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se