Hypernatrémie při příjmu do nemocnice: Existují souvislosti s domácím zázemím pacientů?

8. 8. 2017

Špatně hydratovaný pacient je náchylnější k mnoha zdravotním komplikacím, které znesnadňují léčbu primárního onemocnění. V jakém stavu se do nemocnice dostávají pacienti z pečovatelských domů a domovů důchodců v porovnání s těmi, kteří jsou přijati z vlastní domácnosti? Je třeba u těchto dvou skupin pacientů dělat při příjmu něco jinak?

Špatně hydratovaný pacient je náchylnější k mnoha zdravotním komplikacím, které znesnadňují léčbu primárního onemocnění. V jakém stavu se do nemocnice dostávají pacienti z pečovatelských domů a domovů důchodců v porovnání s těmi, kteří jsou přijati z vlastní domácnosti? Je třeba u těchto dvou skupin pacientů dělat při příjmu něco jinak? 

Senioři: riziková skupina při udržování hydratace

Lidé ve vyšším věku jsou v porovnání s ostatními věkovými kategoriemi více ohroženi nedostatečným zavodněním organismu. Senioři totiž v mnoha případech potřebují s pitím pomoci nebo je třeba je ke konzumaci tekutin vybízet. K mírné až střední dehydrataci dojde u seniorů často nepozorovaně kvůli sníženému pocitu žízně ve vyšším věku. Teprve příjem do nemocnice kvůli jiným zdravotním problémům pak odhalí i dehydrataci.

Hypernatrémie při dehydrataci

Pokud odběr krve prokáže hypernatrémii (sérová koncentrace sodíkových iontů > 145 mmol/l), může se jednat právě o důsledek dehydratace. Jejími dalšími projevy bývají apatie, slabost a zmatenost.

Zkoumání stavu zavodnění pacientů při příjmu

Britská studie se zaměřila na souvislost mezi hypernatrémií při příjmu pacientů starších 65 let a typem bydlení, ze kterého jsou přijati. Hodnoceny tedy byly osoby přicházející z různých typů zařízení pro seniory a vedle toho senioři žijící ve vlastní domácnosti. Jednalo se o pacienty při plánovaném i urgentním příjmu. Pacient byl označen jako dehydrovaný na základě hypernatrémie naměřené v prvních 24 hodinách od příjmu.

Výsledky ukázaly na ohroženou skupinu

Výsledky dokládají, že lidé žijící v zařízeních pro seniory jsou 10× více ohroženi dehydratací než ti, kteří žijí ve vlastní domácnosti. Hypernatrémie, tedy známka dehydratace, se objevila u 12 % osob přicházejících do nemocnice ze zařízení pro seniory. U seniorů žijících ve vlastní domácnosti se problém týkal 1,3 %. Autoři studie se domnívají, že důvodem může být špatný pitný režim v pečovatelských domech a různých typech domovů důchodců a také nedostatečná kontrola seniorů či asistence pečovatelského personálu.

Na co by měly sestry dávat pozor?

Doporučení pro sestry vyplývající z této studie je jednoznačné – při příjmu pacientů ze zařízení pro seniory je nutné zpozornět, soustředit se na stav hydratace a nepodcenit následnou kontrolu pitného režimu během hospitalizace. Pokud to stav nemocného umožní, sestra by ho měla poučit, kolik by měl denně vypít tekutin, a vysvětlit mu důležitost pitného režimu.

(pak)

Zdroj: Dix A. Do care homes increase risk of dehydratation? Nurs Times 2015; 111 (34−35): 15. Dostupné na: www.nursingtimes.net/roles/older-people-nurses/do-care-homes-increase-risk-of-dehydration/5089670.article?blocktitle=Clinical-articles&contentID=23018 Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se