Manipulace a mobilizace v terapii chronických bolestí dolní části zad

1. 4. 2019

Chronické bolesti dolní části zad jsou závažným medicínským a socioekonomickým problémem s prevalenci kolem 60–80 % v dospělé populaci. Terapie spočívá v multidisciplinárním přístupu zahrnujícím spolupráci různých lékařských i nelékařských oborů. Studie publikovaná v The Spine Journal se zabývá účinností mobilizace a spinální manipulace v terapii těchto chronických obtíží.

Úvod

Mobilizace a manipulace patří mezi široce využívané metody v terapii chronických bolestí dolní části zad. Předchozí studie prokázaly při spinální manipulační terapii mírné zlepšení bolestí a funkce zad trvající až 6 týdnů u pacientů s akutními bolestmi dolní části zad. Výsledky však byly značně heterogenní a studie se nezabývala vlivem manipulačních technik na chronické bolesti dolní části zad. Cílem této studie bylo zhodnocení účinnosti a bezpečnosti různých mobilizačních a manipulačních technik v terapii chronických bolestí dolní části zad.

Metodika studie

Za účelem sestavení systematického přehledu a metaanalýzy byly vyhledány studie z několika elektronických databází publikované od ledna 2000 do března 2017. Do studie byly zahrnuty randomizované kontrolované klinické studie porovnávající manipulační nebo mobilizační terapii s placebem, jinou aktivní terapií, multimodálním terapeutickým přístupem nebo žádnou terapií. Mezi cíle studie patřilo pacientské hodnocení bolesti, funkce, kvality života spojené se zdravím a nežádoucích účinků.

Výsledky

Do systematického přehledu bylo zahrnuto 51 klinických studií, pro potřeby metaanalýzy bylo vybráno 9 studií o celkovém počtu 1176 účastníků. Standardizovaný průměrný rozdíl (SMD) v redukci bolesti po terapii činil –0,28 (95% interval spolehlivosti [CI] –0,47 až –0,09; p = 0,004). V 7 studiích (n = 923) byla zaznamenána redukce disability při manipulační a mobilizační terapii v porovnání s jinou formou aktivní terapie (SMD –0,33; 95% CI –0,63 až –0,03; p = 0,03). Analýza podskupin prokázala signifikantní redukci bolesti a disability při manipulační terapii v porovnání s jinou formou aktivní terapie zahrnující cvičení a fyzikální terapii (SMD –0,43; 95% CI –0,86 až 0,00; p = 0,05). Mobilizační terapie v porovnání s jinou formou aktivní terapie také vedla k signifikantní redukci bolesti (SMD –0,20; 95% CI –0,35 až –0,04; p = 0,01), nikoli však disability (SMD –0,10; 95% CI –0,28 až 0,07; p = 0,25).

Další modality nebylo možné porovnat v důsledku malého počtu studií nebo přílišné heterogenity. Ve studiích nebyly zaznamenány žádné závažné nežádoucí účinky související s léčbou.

Závěr

Z výsledků studie vyplývá, že pro efekt a bezpečnost manipulace a mobilizace v terapii chronických bolestí dolní části zad jsou dostupné důkazy střední kvality. Manipulace podle dostupných výsledků vykazuje větší efekt než mobilizace, obě metody se zdají být bezpečně. Slibné by mohlo být využití těchto metod v rámci multimodálního terapeutického přístupu.

(holi)

Zdroj: Coulter I. D., Crawford C., Hurwitz E. L. et al. Manipulation and mobilization for treating chronic low back pain: a systematic review and meta-analysis. Spine J 2018 May; 18 (5): 866–879, doi: 10.1016/j.spinee.2018.01.013.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se