Mýt, či nemýt – hygiena rukou před použitím nesterilních rukavic

24. 11. 2016

Hygiena rukou v nemocničním prostředí je základním a účinným opatřením v prevenci nozokomiálních nákaz. Studie provedená na 10 jednotkách intenzivní péče (JIP) se zaměřila na význam očisty rukou před použitím nesterilních rukavic.

Úvod

Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje zdravotnickému personálu mytí rukou před použitím nesterilních jednorázových rukavic navzdory nedostatku důkazů, které by toto doporučení jednoznačně doporučovaly. Americká studie, jíž se účastnilo na 230 sester a lékařů z JIP, se zaměřila na význam tohoto hygienického opatření s cílem zhodnotit jeho účinnost a přínos či naopak nepotřebnost.

Sledované skupiny zdravotníků

Zdravotnickému personálu, který byl do studie zahrnut, byly odebrány vzorky osídlení prstů a dlaní mikroorganismy. Následně byl personál náhodně rozdělen do 2 skupin – skupina A si rovnou nasadila rukavice, skupina B nejdříve provedla hygienu rukou a až poté si nasadila rukavice. Hygiena spočívala v použití dezinfekce s obsahem 65% etanolu. Po nasazení rukavic byly opět odebrány vzorky z prstů a dlaní za účelem stanovení počtu mikroorganismů.

Výsledky studie

Výsledky skupiny A a B se zásadně nelišily (porovnával se počet CFU – jednotek tvořících kolonie). Dále jediným zjištěným patogenem byl Staphylococcus aureus, jenž se ve skupině A, která žádné hygienické opatření před nasazením rukavic neprováděla, vyskytl ve dvou případech. Ve skupině B (hygiena rukou před nasazením rukavic) byl zjištěn v jednom případě. Všechny další mikroorganismy byly vyhodnoceny jako běžná flóra.

Shrnutí a doporučení k hygieně rukou

Studie ukázala, že hygiena rukou před nasazením jednorázových nesterilních rukavic zásadně neovlivňuje počet mikroorganismů na rukavicích. Hygiena rukou se tedy v takovém případě jeví jako nadbytečná a její přínos zřejmě nepřevyšuje nevýhody, například časovou náročnost této procedury.

Časový aspekt hygienických opatření

Průměrná doba potřebná k nasazení rukavic byla v rámci této studie spočítána na 21,8 sekundy, zatímco nasazení rukavic včetně předchozí hygieny trvalo v průměru 53,3 sekundy. Rozdíl 31,5 sekundy na jedno nasazení rukavic tvoří v průběhu 12hodinové směny přibližně 20 minut času sestry. Většina zúčastněných zdravotníků (68 %) označila proceduru hygieny rukou před nasazením jednorázových nesterilních rukavic za zatěžující. Autoři studie naznačují, že tento čas je možné využít na jiné hygienické procedury, jejichž přínos je jednoznačný a má prokazatelný vliv na zdraví pacienta či kvalitu péče.

Dodržování pravidel

Autoři studie upozorňují, že nesmí dojít k záměně s pravidly hygieny pro situace, kdy je zdravotnický personál v kontaktu s pacientem zcela bez rukavic nebo pokud je nutné dodržovat zásady aseptického postupu. Hygiena rukou je nutná také po sundání nesterilních rukavic, jelikož ruce sestry či lékaře se mohou kontaminovat během sundávání rukavic. Autoři jsou si vědomi některých omezení této studie, a tak upozorňují, že ačkoliv byla provedena na několika různých JIP, jiná oddělení mohou mít svá specifika a ta je potřeba brát při hygieně rukou v úvahu.

(pak)

Zdroj: Rock C. et al. Is hand hygiene before putting on nonsterile gloves in the intensive care unit a waste of health care worker time? A randomized controlled trial. Am J Infect Control 2013; 41 (11): 994−996.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se