Na XII. kongresu perioperačních sester se diskutovalo (nejen) o moderních technologiích

13. 6. 2023

Ve dnech 2.−3. června 2023 se v Českých Budějovicích konal XII. kongres perioperačních sester s mezinárodní účastí. Organizátorem byl výbor sekce perioperačních sester České asociace sester (ČAS) pod záštitou Nemocnice České Budějovice, a. s.

Přednáškami prolínaly nejnovější technologie i rizika

Mottem letošního ročníku se stala slova americké manažerky Melindy Gates: „Pokud pracujete v technologiích, vytváříte budoucnost.“ To se také prolínalo řadou přednášek po oba dny kongresu.

První přednáškový blok se zabýval především novými informačními a technologickými systémy v perioperační péči. Autoři hovořili o intraoperační navigované magnetické rezonanci, intraoperačním monitorování i robotické chirurgii, která je již v našem zdravotnickém systému na velmi vysoké úrovni.

Druhý přednáškový blok byl zaměřen na rizikové faktory na operačním sále. Přednášející seznámili účastníky nejen se skrytými rizikovými faktory a s riziky pro personál, ale také s možnostmi jak se jich vyvarovat. Zazněly i kazuistiky související s riziky na operačních sálech.

Ve třetím přednáškovém bloku s názvem „Jak řešit generační problém perioperačních sester“ vystoupil viceprezident Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) PhDr. Lukáš Kober, Ph.D., MPH, který přítomné seznámil se situací v ošetřovatelství na Slovensku. Zároveň přislíbil užší spolupráci v této oblasti a především výměnu informací souvisejících s postavením a prací perioperačních sester.

Medaile perioperační péče − medaile Heleny Frýdecké − byla udělena dlouholeté instrumentářce a staniční sestře z chirurgických operačních sálů Nemocnice České Budějovice, a. s., Aleně Janžurové, která se mimo jiné podílela na vzniku zdejších nových centrálních operačních sálů.

Studentům a začínajícím sestrám pomohou videa

Druhý den kongresu se skládal ze dvou bloků zaměřených na varia. Zazněla sdělení napříč všemi chirurgickými obory − například o terapii endometriózy PlasmaJetem, chirurgické léčbě fibrilace síní, operaci TOETVA nebo robotických operacích. Nechyběly kazuistiky s traumatologickou, chirurgickou, gynekologickou či urologickou problematikou.

Na závěr konference Mgr. Jana Wichsová, Ph.D., seznámila posluchače se závěrečným vyhodnocením projektu ERASMUS+: My Operating Room Nurse Coach (MYORCO), na kterém spolupracovalo 6 evropských zemí. Jeho cílem byl vznik krátkých výukových videí pro studenty ošetřovatelství a začínající perioperační sestry. Nakonec vzniklo 90 výukových videí a dalších 200 výukových nástrojů. Projekt zaštítí Evropská asociace perioperačních sester (EORNA) a videa budou k dispozici členským státům po dobu 3 let.

Přednášky z kongresu již nyní k dispozici on-line

Během dvoudenního kongresu zaznělo celkem 32 sdělení, jež si vyslechlo 187 účastníků a 42 zástupců podporujících firem. Všichni si mohli v závěru druhého dne ještě prohlédnout nově vybudované prostory operačních sálů a centrální sterilizace v Nemocnici České Budějovice, a. s.

Poděkování za úspěšnou realizaci kongresu patří nejen organizátorům akce, ale i kolegyním z operačních sálů v Českých Budějovicích, výboru sekce perioperačních sester ČAS a především autorům přednášek, které byly na vysoké odborné úrovni. V neposlední řadě potom všem účastníkům, kteří pomohli vytvořit tvůrčí a pozitivní atmosféru. Velký dík potom samozřejmě patří partnerům akce, protože bez jejich podpory by nebylo možné zachovat nízký registrační poplatek pro účastníky. Kongres podpořilo celkem 22 zdravotnických firem, jež představily své produkty používané především na operačních sálech.

Přednášky, jejichž autoři souhlasili se zveřejněním, jsou již nyní k dispozici na webu Perioperačních sester ČAS v sekci Publikace − Přednášky

Již nyní se těšíme a zveme vás na XIII. kongres perioperačních sester, který se uskuteční v Liberci ve dnech 31. 5. − 1. 6. 2024.

   

Ing. Jaroslava Jedličková, MBA
předsedkyně sekce perioperačních sester ČASPřihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se