Přechod na subkutánní léčbu hemofilie: O čem a jak edukovat pacienta

13. 12. 2019

Navzdory řadě aspektů, které je při přechodu na subkutánní léčbu nutné zohlednit, představuje možnost aplikovat si lék individuálně a komfortně v domácím prostředí zásadní posun v léčbě hemofilie. Při edukaci pacienta ohledně domácí aplikace léčiva je nutné pečlivě vysvětlit především přesný postup při subkutánním podání a jeho možné komplikace, ale také popsat konkrétní možné nežádoucí účinky, například reakce v místě aplikace léku.

Pravidla subkutánní aplikace

V rámci edukace pacienta před individuální aplikací léků, jež se podávají do podkoží, je nutné vysvětlit zásady aplikace:

  • Dezinfekce místa vpichu je stejně důležitá jako u intramuskulárních injekcí.
  • Pacientovi je potřeba ukázat místa vhodná ke vpichu – jedná se o břicho v místě přímého břišního svalu, zevní stranu stehen (čtyřhlavý sval stehenní) nebo zevní stranu paže v oblasti dvojhlavého svalu pažního.
  • Sestra naučí pacienta vytvořit kožní řasu, do níž se zavádí jehla pod úhlem 45 stupňů.
  • Pacientovi je nutné vysvětlit význam aspirace, která předchází samotné aplikaci léku.

Míra dyskomfortu při aplikaci subkutánní injekce je závislá na místu podání, citlivosti kůže i individuální snášenlivosti injekcí. Přestože je bolestivost této procedury minimální, pacient může vnímat bolest, pokud vpich nebyl proveden pod správným úhlem nebo jestliže došlo k nežádoucímu pohybu jehly během podání léku.

Uchovávání léku a nakládání s ním

Stejně tak při subkutánním podání přípravku nelze zapomínat ani na standardní specifika daného preparátu. Tyto klíčové informace platí bez rozdílu také pro i. v. preparáty a mohou být zároveň jedním z důležitých aspektů úspěšnosti léčby. Konkrétně jsou tím myšlena mimo jiné specifická opatření pro uchovávání léku, například:

  • Uchovávejte v chladničce (při teplotě mezi 2 a 8 °C).
  • Chraňte před mrazem.
  • Uchovávejte injekční lahvičky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

(pak)

Zdroje:
1. Návod pro pacienta/pečovatele. Hemlibra (emicizumab). Edukační materiál. Státní ústav pro kontrolu léčiv, schváleno 14. března 2018. Dostupné na: www.sukl.cz/file/87789_1_1
2. Villines Z. Is a subcutaneous injection painful? Medical News Today, 2018 Aug 8. Dostupné na: www.medicalnewstoday.com/articles/322710.phpŠtítky
Sestra Všeobecná sestra
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se