Role praktického lékaře v rozpoznání, diagnostice a léčbě depresivní poruchy

22. 11. 2017

O diagnostice a možnostech léčby depresivní poruchy praktickými lékaři přednášela prim. MUDr. Zdeňka Vyhnánková ve svém sdělení na XXXVII. výroční konferenci Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, konané dne 9. 11. 2017 ve Zlíně

Úloha praktického lékaře

Praktický lékař bývá důležitým článkem v péči o psychiatrické pacienty, neboť právě na něj se se svými potížemi pacienti často obracejí. Praktik si také může jako první všimnout změny v náladě a projevu pacienta, kterého dlouhodobě zná. Naopak sám nemocný si svého duševního stavu nemusí být vědom a potíže vidí jen v tělesných příznacích.

Deprese není jen smutná nálada

Změny nálady patří k životu. O depresi ovšem hovoříme, když nálada přestane odpovídat situaci a negativní smutné emoce se objevují příliš často, trvají příliš dlouho nebo jsou neadekvátně intenzivní.

K obrazu deprese patří také úzkost, snížení energie, mimiky, zpomalení psychomotorického tempa nebo naopak neklid, zhoršená schopnost radovat se, pokles zájmů, zhoršené soustředění a pozornost, snížené sebevědomí, pocity viny a vlastní bezcennosti, pesimistický pohled do budoucnosti, pocity beznaděje, bezdůvodné obavy, nerozhodnost, opakované myšlenky na smrt a sebevraždu. Dále můžeme pozorovat velkou únavnost, změny chuti k jídlu, změnu hmotnosti, nespavost nebo zvýšenou potřebu spánku, ranní probouzení dvě a více hodin před obvyklou dobou či ztrátu sexuální touhy. Obtíže mohou být zvýrazněné ráno.

Dále mohou být přítomné chronické tělesné obtíže, jako jsou bolesti, poruchy GIT a další. Na to je třeba pamatovat, neboť 70 % pacientů prezentuje jen tělesné potíže. Příznaky depresivní nálady přitom nemusejí být zřetelně vyjádřeny.

Volba antidepresiva podle převládajících příznaků deprese

Pokud je v klinickém obrazu skleslost, snížení energie, zpomalení tempa, porucha koncentrace a zvýšená spavost bez výraznější poruchy spánku, volíme praktickým lékařům dostupná antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Jestliže se na počátku jejich užívání objeví nežádoucí účinky, jako potíže GIT, úzkost nebo neklid, můžeme přechodně asi na 2−3 týdny podávat benzodiazepiny.

Pokud kromě depresivní nálady dominuje v klinickém obrazu také porucha spánku, úzkost nebo sexuální potíže, můžeme volit trazodon. Ten také podáváme, jestliže pacient netoleruje SSRI nebo v důsledku jejich užívání trpí sexuálními nežádoucími účinky. K dispozici je AC forma nebo prolongovaná forma. Další možností je mirtazapin, který rovněž příznivě působí na úzkost a kvalitu spánku. U něj je potřeba vědět, že u některých pacientů může významně zvýšit hmotnost.

Léčba deprese praktickým lékařem

Praktický lékař může samostatně začít léčit pacienty s jasnou diagnózou depresivní poruchy, když se jedná o první mírnou až středně těžkou epizodu. Dále pokud v anamnéze byly obdobné epizody, které ustoupily bez psychiatrické intervence, nebo pokud si pacient přeje být léčen praktickým lékařem.

Závažné příznaky vyžadující péči specialisty

Péči psychiatra vyžadují zejména pacienti po sebevražedném pokusu nebo v situaci, je-li u nich vážné nebezpečí sebevraždy, problém s příjmem potravin či tekutin, stupor, agitovanost, bludy, autoakuzace, komplikovaný klinický obraz s příznaky více duševních poruch, přidružené choroby nebo medikace, které mohou být kontraindikací léčby antidepresivy.

(kat)Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se