Účinek krému s obsahem oxidu dusnatého na hojení dekubitů

4. 1. 2017

Dekubity jsou jednou z hlavních obav sester ve zdravotnických zařízeních. Nejsou-li včas a adekvátně léčeny, způsobují pacientům nenapravitelné zdravotní obtíže. V posledních letech byl jako účinná metoda hojení ran navržen oxid dusnatý (NO).

NO se podílí na hojení ran tím, že ovlivňuje procesy reepitelizace, angiogeneze, tvorby kolagenu a podporuje infiltraci tkáně zánětlivými buňkami s tvorbou růstových faktorů. Ve studiích prováděných na zvířatech bylo zjištěno, že NO léčí vředy, popáleniny i ischemické rány. Hydrogely s obsahem NO způsobují zvýšený průtok krve lidskou kůží, a proto jsou tak účinné.

Průběh studie

Vědci z íránského Ahvazu provedli studii, jejímž účelem bylo stanovení účinku NO na hojení vředových proleženin. Do studie bylo zapojeno 58 pacientů trpících tímto postižením, kteří byli náhodně rozděleni do dvou skupin. V první skupině byli nemocní ošetřováni krémem s NO, druhá skupina byla kontrolní.

V tomto výzkumu byl charakter dekubitů klasifikován pomocí škály Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH). Po dobu 3 týdnů se hodnotila velikost rány, množství exsudátu a charakter tkáně (granulační, nekrotická). Zaznamenávala se hloubka a největší průměr rány, různé formy pak byly ohodnoceny skórem od 0 do 10. Obdobně se hodnotilo množství exsudátu přítomného po odstranění obvazu. Nepřítomnost exsudátu byla hodnocena nulou, malé množství 1, průměrné množství 2 a velmi vysoké množství 3. Typ tkáně byl klasifikován následovně: absence vředu má skóre 0, epitelová tkáň 1, granulační tkáň 2, strup 3, nekrotická tkáň 4.

I když nebyl zjištěn žádný významný rozdíl v hodnotách střední velikosti léze, množství výměšku a charakteru tkáně mezi dvěma skupinami, rozdíl střední hodnoty celkového skóre mezi oběma skupinami byl statisticky významný.

Závěr

Lze tedy konstatovat, že krém s obsahem NO může být použit jako doplňková metoda k dalším léčebným postupům u proleženin. Uplatnění může najít v nemocnicích, domovech pro seniory i jiných zařízeních. Vzhledem k jeho snadné dostupnosti a nízké finanční náročnosti může v brzké budoucnosti dojít k jeho hojnému uplatnění a rozšíření.

(ave)

Zdroj: Saidkhani V., Asadizaker M., Khodayar M. J., Latifi S. M. The effect of nitric oxide releasing cream on healing pressure ulcers. Iran J Nurs Midwifery Res 2016 May–Jun; 21 (3): 322–330, doi: 10.4103/1735-9066.180389.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se