Ve výpočtech dávek léků se chybuje, nahrává tomu nepozornost i spěch

26. 2. 2018

Chybná kalkulace dávky je jednou z nejčastějších příčin nesprávného podání léku. Sestry proto musejí spolehlivě ovládat všechny potřebné výpočty a být si v jednotlivých postupech jisté. Samozřejmostí by měla být také kontrola druhou osobou, pokud výpočet provází jakékoliv nejasnosti.

Nejčastější omyly při podání léku a výpočtu dávky

Přestože je podání medikace jedním ze základních úkonů, jež sestry provádějí každodenně, centrální britská databáze bezpečnostních hlášení ve zdravotnictví (National Reporting and Learning System) eviduje během 6letého sledovaného období více než 525 tisíc incidentů s nesprávně podanými léky. Více než 86 tisíc událostí (16 %) pak pacientovi způsobilo nějakou zdravotní újmu, přibližně 822 případů (0,9 %) vyústilo ve vážné poškození zdraví nebo smrt.

Nejčastějšími chybami při podání léků jsou:

  • špatně vypočtené dávky,
  • opožděné podání léku,
  • zapomenutá dávka,
  • podání nesprávného léčiva.

Nejčastějšími omyly při výpočtu, které vedou k podání nesprávné dávky léku, jsou:

  • záměna nebo nepochopení jednotek (mikrogramy, miligramy atd.),
  • použití nesprávného vybavení (například velikost injekční stříkačky),
  • matematické chyby ve výpočtech.

Dvojí zpětná kontrola se vyplatí

Pro sestry je klíčové, aby si tato rizika uvědomovaly a předvídaly rizikové výpočty. Po jakékoliv kalkulaci dávky by měl výsledek sestrám dávat smysl z logického i medicínského hlediska – například zda vypočtená dávka vůbec odpovídá možnému dávkování, pacientově věku či způsobu podání. Při jakékoliv pochybnosti se vyplatí udělat kontrolní kalkulaci nebo požádat o kontrolu další osobu. Ta by ovšem měla výpočet provést samostatně a poté porovnat výsledek s původní kalkulací. Pouhá kontrola potenciálně chybného výpočtu může ovlivnit i kontrolní kalkulaci.

Nepolevit v soustředění

  • Zdravotníci by měli ke všem kalkulacím bez ohledu na jejich složitost přistupovat s maximálním soustředěním a pečlivostí. Bagatelizace výpočtů může vést k fatální chybě.
  • Sestry by si měly být vždy jisté, že rozumí použitým zkratkám, v případě nečitelnosti ověřit preskripci a výpočet provádět prověřeným způsobem.
  • Zvolenou metodu výpočtu musí sestra umět vysvětlit.

(pak)

Zdroj: Wright K., Shepherd E. How to calculate drug doses and infusion rates accurately. Nursing Times 2017 Oct 16; 113 (10): 31–34. Dostupné na: www.nursingtimes.net/clinical-archive/medicine-management/how-to-calculate-drug-doses-and-infusion-rates-accurately/7021671.article?blocktitle=latest-clinical-articles&contentid=20277Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se