Záda sester jsou v ohrožení: Jaká prevence je nejúčinnější?

8. 8. 2017

Profesi sestry lze s ohledem na pohybový aparát označit za rizikové povolání. Některé statistiky ji hodnotí jako rizikovější než práci v továrně nebo ve stavebnictví. Pro sestry je tedy důležité předcházet problémům se zády, aby dlouhodobé potíže nevyústily třeba až v odchod ze zdravotnictví.

Muskuloskeletální systém v ohrožení

Jakákoliv manipulace s pacientem (zvedání, otáčení, přemisťování, podpírání) představuje pro muskuloskeletální systém zdravotníků, kteří s hůře pohyblivými nebo ležícími pacienty pracují, velkou zátěž. Jedná se totiž o nepřirozené zatížení pohybového ústrojí, při kterém mohou vznikat různá mikrotraumata. Ta se nemusejí ohlásit bolestí či jinými příznaky ihned, postupně se však kumulují a projeví se až po čase, například jako křeče nebo blokády. S přibývajícími roky práce ve zdravotnictví pak mohou způsobit i degenerativní změny na páteři.

Jak si chránit páteř a záda

Riziko problémů s pohybovým aparátem nelze při práci sestry zcela eliminovat, ale správným přístupem k manipulaci s pacienty je možné jej snížit.

  • Co nejmenší vzdálenost: Jakýkoliv pohyb s pacientem je snazší, pokud ho budete provádět co nejblíže u svého těla. Limitujícím faktorem je například šířka lůžka, ale není dobré si vzdálenost ještě více prodlužovat stáním daleko od postele. Pokud budete mít hodně napnuté ruce, bude jakákoliv činnost nadměrně zatěžovat ramena a krční páteř.
  • Správný postoj a pohyb: Předklon a zvedání by měly vycházet z pokrčených nohou, nikoliv jen z ohnutých nebo předkloněných zad. Rovnoměrně se tak zatíží všechny svalové skupiny a minimalizuje se přetížení bederní páteře.
  • Udržovat se v kondici: Různé kompenzační cviky prováděné i v průběhu dne pomohou udržovat tělo při práci v dobré kondici. Z dlouhodobého hlediska pomáhá rovnoměrně posílený svalový korzet páteře.
  • Kvalitní obuv: Při manipulaci s pacienty (ale i při delším stání a chození, které se sester často týká) je důležitá kvalitní obuv. Pevná opora nohou se promítá i do postavení zad a páteře.

Má smysl manipulovat s pacientem ve více lidech?

Tento přístup může v některých situacích pomoci, ale nejedná se o postup, který by trvale řešil problém se zatížením muskuloskeletálního systému. Ne každý zdravotník má stejnou sílu a hmotnost pacienta se tak mezi zvedající či asistující personál nerozloží rovnoměrně. Ti, kteří budou kompenzovat slabší výkon druhých, jsou tedy ohroženi i při manipulaci ve více osobách.

Pomůcky i uspořádání pracoviště pomáhají

Nejúčinnějším opatřením pro ochranu sester jsou různé mechanické pomůcky, zvedáky či speciální lůžka, která usnadní manipulaci s pacientem. Jejich správné používání výrazně snižuje zátěž pohybového aparátu zdravotníků. Stejně důležitá je ovšem i ergonomie – tedy správné uspořádání pracoviště, pracovních pomůcek a vybavení, aby pohyby a pracovní úkony mohly probíhat co nejefektivněji a bez zbytečných „škodlivých“ pohybů.

(pak)

Zdroje:

  1. Stokowski L. A. The risky business of nursing. Medscape Nurses – Nursing Perspectives 2014 Jan 14. Dostupné na: www.medscape.com/viewarticle/818437_2
  2. White J. No. 1 threat to your nurses: injuries from lifting patiens. Healthcare Business & Technology 2015 Feb 24. Dostupné na: www.healthcarebusinesstech.com/nurses-safe-lifting-patients/


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se