Cesta pacienta dánským zdravotním systémem za pomoci digitálních technologií – ilustrativní kazuistika

18. 6. 2024

Inovace a vysoká míra digitalizace dánského zdravotnictví je ve světě dobře známá. Digitalizovaný systém shromažďuje údaje o pacientech, které jsou dostupné zdravotníkům pečujícím o daného pacienta. Míru zapojení a výhody digitalizace zachycuje následující pacientský příběh, který může z pohledu českých zdravotníků stále trochu připomínat sci-fi či utopii.

Digitalizace dánského zdravotnictví

Dánsko se řadí na první místo v připravenosti na digitální zdravotnictví, a to díky odhodlání země využívat digitální technologie pro zlepšení zdravotní péče. 

Výhody a strategie systému zavedeného v dánském zdravotnictví popisuje následující příběh muže s recentně diagnostikovaným chronickým obstrukčním plicním onemocněním (CHOPN). Ve 12 bodech sleduje pacienta „krok za krokem“ po dobu 1 roku a poukazuje na efektivní výměnu informací, bezproblémovou integraci zdravotních záznamů a způsoby, jakými je digitalizace nápomocná jak pacientovi, tak lékařům. Zároveň ilustrativně popisuje používané systémy a technologie, včetně telemedicíny.

Modelová kazuistika

 1. Pacient Jens byl nedávno diagnostikován s CHOPN a právě je u svého praktického lékaře na konzultaci. Má pocit, že lékař je dobře připraven a má přehled o jeho nově nastalé zdravé situaci. Lékař předem obdržel zprávu o diagnóze digitálně, a to z nemocnice, která provedla příslušné testy.
 2. Společně s lékařem procházejí náležité kroky týkající se léčby, které je nutné podniknout a stanoví cíle pro léčbu. Jens má možnost vidět přehledný plán péče na tabletu lékaře. 
 3. Na digitálním portálu Jens ukazuje své manželce Ulle léčbu a režimová opatření, která budou od nynějška součástí jeho života. Ulla si tam může přečíst o způsobech, jak může svého muže podpořit v lěčbě pro ni dosud nepříliš známého onemocnění CHOPN.  
 4. Jens má chřipku a je dušný, volá záchranku. Na urgentním příjmu má kvůli dušnosti potíže s mluvením. Lékař v nemocnici je schopen dohledat v digitálním evidenčním systému, že pacient trpí CHOPN.
 5. Tímto způsobem lékař získá rychlý přehled o zdravotním stavu pacienta a posledních naměřených hodnotách (krevní tlak, plicní funkce ad.) a může zahájit nezbytnou léčbu.
 6. Ulla je v práci. Protože je v systému uvedena jako Jensova kontaktní osoba, sestra na urgentním příjmu ji může informovat o jeho stavu, a tak může být brzy jeho oporou v nemocnici. 
 7. Spolu s digitální propouštěcí zprávou z nemocnice obdrží v ordinaci praktického lékaře připomenutí kontroly týden po propuštění. Sestra se s Jensem domluví na kontrole, ta je zaznamenána v jeho kalendáři ve zdravotním systému. 
 8. V průběhu hospitalizace v nemocnici určili rehabilitační plán. Praktik navrhuje domácí monitorování, které lze použít také ke sledování průběhu rehabilitace. Jensův léčebný plán je aktualizován. 
 9. Po konzultaci u praktického lékaře je obec informována o způsobu zapojení telemedicíny v Jensově léčbě. O několik dní později se u něj zastaví mobilní sestra a pomáhá mu s domácím monitorovacím zařízením. 
 10. Pro lepší domácí sledování má Jens zapůjčen tablet. Aplikace v něm mu umožní zobrazení pokynů pro domluvené domácí rehabilitační cvičení. Prostřednictvím senzorů má možnost kontroly správnosti prováděného cvičení. 
 11. Fyzioterapeut každý týden vzdáleně nahlíží do dat v Jensově tabletu a hodnotí, zda cvičí správně a dle plánu. Fyzioterapeut může kontaktovat pacienta napřímo a komunikovat s ním prostřednictvím zpráv. 
 12. Po roce by měl Jens opět navštívit svého praktického lékaře, který může porovnat domácí měření s podobnými případy pacientů s CHOPN. S ohledem na současný stav upraví léčbu, režimová opatření a stanoví nové tréninkové cíle a vše je aktualizováno ve zdravotním systému. 

Závěr

Digitální aplikace mají potenciál ulevit přetíženému zdravotnictví a postupně transformovat některé jeho prvky. Propojený systém umožňuje lepší informovanost o pacientově zdravotním stavu, efektivnější komunikaci mezi jednotlivými zdravotnickými pracovníky a rychlé zahájení potřebných kroků pro dosažení optimálních léčebných výsledků.

(lexi)

Zdroje: 
1. Jensen P. Digital health in Denmark. Forum for Health Policy, 2024 Jan 11. Dostupné na: https://healthpolicy.se/digital-health-in-denmark
2. Digital Health Strategy 2018–2022. A coherent and trustworthy health network for all. Sundhedsdatastyrelsen, 2018 Jan. Dostupné na: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/-/media/sds/filer/english/digital_health_solutions/digital_health_strategy_2018_2022.pdfPřihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se