Roboti provádějící odběry krve by se již brzy mohli objevit v klinické praxi

21. 10. 2022

Odběry krve patří bezpochyby mezi nejčastější zdravotnické úkony v ambulantní i nemocniční sféře. Rutinní procedura představuje v globálním měřítku nezanedbatelnou časovou zátěž pro ošetřující personál. Úspěšnost primární punkce se navíc ani zdaleka neblíží hranici 100 %. S cílem zvýšení efektivity a usnadnění práce zdravotníků byly vyvinuty robotické systémy určené k odběru krve, které by se mohly v blízké budoucnosti stát součástí běžné praxe.

Jak zvýšit efektivitu venepunkce?

Ačkoliv jsou odběry krve pro zkušené zdravotníky rutinním výkonem s velmi vysokým procentem úspěšnosti primární punkce, u určitých osob mohou být značně komplikované. Jedná se například o obézní či dehydratované jedince nebo osoby s chronickým onemocněním. V tomto případě klesá úspěšnost venepunkce přibližně na 73 %. Vyvstává tak otázka, zda by bylo možné tento výkon za pomoci moderních technologií zjednodušit, snížit riziko jeho komplikací a zvýšit jeho efektivitu?

Mezi technologická řešení zvyšující efektivitu venepunkcí se řadí například přístroj sloužící na principu rozšířené (augmentované) reality, který umožňuje zobrazení žilního systému na povrch kůže. Dalším řešením je kompletní automatizace procesu pomocí speciálně navržených a konstruovaných robotů sloužících k odběru krevních vzorků.

Krátký pohled do minulosti

Robotické systémy určené k odběru krve zdaleka nejsou tak horkou novinkou, jak by se na první pohled mohlo zdát. Americká společnost Veebot System přišla s robotickým systémem sestrojeným k odběru krve již před 10 lety. Robot Veebot byl od té doby podroben řadě testů, z nichž vyplynulo, že dokáže identifikovat žílu vhodnou k punkci s přesností 83 %, tedy blížící se zkušenému odborníkovi.

Leipheimer et al. publikovali v roce 2019 studii, ve které se robot dokonce lidskému odborníkovi vyrovnal a v určitých parametrech ho i předčil. Studie se zúčastnilo celkem 31 pacientů, celková úspěšnost venepunkce robotického systému činila 87 %, u osob s jednoduše zajistitelnou periferií pak dokonce 97 %. Průměrná doba procedury přitom činila 93 ± 30 vteřin, což na robota není vůbec špatný čas.

Princip fungování přístroje

Princip automatizovaného robota si můžeme přiblížit na výše zmíněném systému Veebot. Vyšetřovaný položí horní končetinu na měkkou podložku skrz kruhový otvor s nafukovací manžetou a zachytí se madla k zajištění stability končetiny. Po zapnutí si robotická paže nejprve pomocí infračerveného záření vyhledá žílu vhodnou pro punkci. Následně si pomocí připevněné ultrazvukové sondy změří průtok krve v žíle a tím si ověří, zda je konkrétní žíla suficientní pro odběr krve.

Robot následně provede dezinfekci kůže a zavede do žíly jehlu, krev odtéká do gumové hadičky, na kterou lze napojit zkumavky určené k odběru krve. Po odběru požadovaného množství krve robot jehlu vysune a robotická paže se oddálí, čímž umožní obsluhujícímu personálu místo punkce překrýt. Celý proces robotovi zabere přibližně jednu minutu.

Závěr

Skeptici by mohli namítnout, že se jedná o hudbu vzdálené budoucnosti, opak je ovšem pravdou. Koncept se začíná stávat realitou. Společnost Vitestro vyvinula systém, který provedl 1500 odběrů na více než tisícovce pacientů. V roce 2023 společnost spouští pivotní klinickou studii a očekává, že by zařízení mohlo být uvedeno na trh v rámci Evropské unie v roce 2024. 

(holi)

Zdroje:
1. Would you let a robot take your blood sample? The Medical Futurist, 2022 Jun 16. Dostupné na: https://medicalfuturist.com/would-you-let-a-robot-take-your-blood-sample
2. Leipheimer J. M., Balter M. L., Chen A. I. et al. First-in-human evaluation of a hand-held automated venipuncture device for rapid venous blood draws. Technology (Singap World Sci) 2019; 7 (3–4): 98–107, doi: 10.1142/S2339547819500067.
3. Vitestro unveils autonomous blood drawing device, combining artificial intelligence, ultrasound imaging and robotics. Vitestro, 2022 May 30. Dostupné na: https://vitestro.com/vitestro-unveils-autonomous-blood-drawing-device-combining-artificial-intelligence-ultrasound-imaging-and-robotics/Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se