Program


Vyšlo v časopise: Hojení ran 7, č. Supplementum 2: 3-4, 2013
Kategorie: Abstrakta

3. října 2013

9.00–15.30 registrace účastníků

10.00–10.30 slavnostní zahájení konference (L. Brož)

prof. MUDr. Radana Königová, CSc. (P. Brychta)

10.30–11.00 projevy čestných hostů

11.00–11.15 Hranice našich možností v léčbě termických úrazů (E. Syková, L. Brož)

11.30–13.00 Sekce I (předsedající: P. Brychta, I. Pafčuga, M. Kačmarčíková)

Koloidy – máme je ještě používat? (V. Černý)

Použití dermální náhrady Integra u rozsáhlého poleptání pacientky směsí kyselin a louhů (I. Pafčuga, H. Šuca, R. Zajíček, M. Tokarik, L. Brož)

Heterotopické paraartikulární osifikace (M. Tokarik, V. Džupa, I. Pafčuga, H. Šuca, L. Brož)

Možnosti rehabilitace u pacientů po poleptání s komplikacemi v podobě osifikátů (T. Křížek, P. Doubravská, J. Banýr)

Komplexní psychologická péče o pacienta se ztrátovým poraněním obličeje (D. Doležal)

Integra – histologie přestavby neodermis (R. Zajíček, E. Sticová, V. Mandys, L. Brož)

Těžké chemické poranění očí – strategie terapie (J. Krásný)

13.00–14.00 přestávka na oběd

14.00–15.30 Sekce II (předsedající: R. Zajíček, I. Suchánek, L. Šetelíková)

Hromadný příjem u pacientů s popáleninovým traumatem (L. Růžička, M. Kročilová)

Popálení 90 % III. stupně osmiletého dítěte, posthospitalizační průběh, rekonstrukční výkony a spolupráce s rodinou (R. Kubok, E. Matoušková, R. Zajíček, L. Brož)

Vliv Xe-Dermy na snížení ztrát tělesných tekutin z otevřených ranných ploch u dětí (Z. Crkvenjaš Němečková, H. Klosová, D. Toman, R. Vrátná)

Mutilující poranění šestiletého chlapce (R. Čáp, I. Slaninka, L. Klein)

Řešení rozsáhlého névu pomocí Integry (E. Leamerová, R. Zajíček, M. Večeřová)

Specifika ošetřovatelské péče o pacienta s diagnózou epilepsie a popáleninovým úrazem (M. Vápeníková, L. Svobodová, M. Jůzková)

Ošetřovatelská kazuistika u popáleného pacienta se závislostí (H. Švidrnochová, V. Sečaná)

15.30–15.45 přestávka

15.45–17.00 Sekce III (předsedající: V. Štolbová, H. Klosová, J. Severová)

Využití Xe-Dermy v léčbě Lyellova syndromu (R. Vrátná, H. Klosová)

Xe-Derma v léčbě rozsáhlých popálenin a srovnávací vyhodnocení biologické podpory keratinocytů in vitro (E. Matoušková, R. Kubok, R. Zajíček)

Patří léčení pacientů s rozsáhlou toxickou epidermální nekrolýzou na popáleninové centrum? (kazuistika) (H. Šuca, I. Pafčuga, M. Tokarik, R. Zajíček)

Klinické zkušenosti s užíváním biologického krytu Xe-Derma u nerozsáhlých popálenin (Y. Kaloudová, M. Melicharová, Z. Chaloupková, Z. Jelínková, B. Lipový, S. Bezrouková, M. Fiamoli, R. Mager, J. Vokurková, I. Suchánek, P. Brychta)

Význam časné enterální imunomodulace v prevenci rozvoje infekčních komplikací u popálených pacientů (B. Lipový, H. Řihová, I. Suchánek)

Sepsa u popáleného (M. Kačmarčíková, Ľ. Bodnárová)

Význam ošetřovatelské péče v komplexním přístupu k popálenému pacientovi s deliriem (P. Brablecová, D. Buryšková, L. Čuperová, D. Vítková)

19.00–23.00 recepce v reprezentačních sálech Magistrátu hl. m. Prahy

4. října 2013

09.00–10.30 registrace účastníků

09.00–10.30 Sekce IV (předsedající: M. Tokarik, B. Lipový, R. Vrátná)

Má použití kultivovaných kožních krytů pro léčbu popálených v České republice per spektivu? (P. Měřička, H. Straková, L. Klein, F. Hošek, Z. Talábová, D. Šubrtová, J. Preis)

Rekoštrukčné operácie v oblasti hlavy (P. Lengyel)

Laserterapie jizev po termickém traumatu (H. Klosová, J. Štětinský, L. Petráš, Z. Němečková Crkvenjaš)

Hojení ran pomocí kyseliny hyaluronové a sulfadiazinu stříbrného (M. Marešová, P. Vlasáková)

Kompresivní terapie po termických úrazech (S. Mikšlová, A. Píbilová)

10.30–10.45 přestávka

10.45–13.00 Sekce V (předsedající: H. Šuca, Y. Kaloudová, A. Píbilová)

Vliv hypotermie na dětský organismus (V. Vobruba)

Hyperbarická oxygenoterapie – vliv na hojení a perfuzi ran (M. Hájek)

Nutričná výživa u pacientov s rozsiahlym termickým úrazom (A. Tótová, K. Kolesárová, K. Sopko)

Endokarditida u rozsáhlého popáleninového traumatu (J. Štětinský, M. Kolek, H. Klosová, Z. Němečková Crkvenjaš, L. Petráš)

Bariérové ošetrovanie – prevencia nozokomiálnych nákaz (H. Kapturová, Ľ. Bodnárová, D. Mulitová)

Celkové a lokální účinky kyseliny dusičné na organismus – kazuistika (I. Zámečníková)

Kazuistika pacienta s rozsáhlým popáleninovým traumatem – Specifika ošetřovatelské péče (J. Uhrová, L. Joudlová)


Štítky
Chirurgie všeobecná Sestra Domácí péče
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se