Vzdělávání sester: aktuální situace v kostce

7. 1. 2019

Změny, kterými systém vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání před nedávnem prošel, měly za cíl zejména získat nový zdravotnický personál, a zlepšit tak personální situaci na poli ošetřovatelských profesí. Jak tedy situace vypadá dnes?

Různé typy škol

Současná pravidla pro vzdělávání sester se řídí zákonem o nelékařských zdravotnických povoláních, tedy zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

„Odborná způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání se získává absolvováním zdravotnických akreditovaných oborů vysokých škol, oborů vyšších a středních zdravotnických škol nebo absolvováním akreditovaných kvalifikačních kurzů,“ uvádí tisková mluvčí Ministerstva zdravotnictví ČR Ing. Gabriela Štěpanyová. „Konkrétní obory a typy studia, jejichž absolvováním lze získat způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, jsou uvedeny v ustanovení § 5 zákona o nelékařských zdravotnických povoláních,“ dodává mluvčí.

Jak se stát všeobecnou sestrou?

Odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry lze v současnosti získat následujícími způsoby:

  • absolvováním nejméně 3letého akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu všeobecných sester;
  • absolvováním nejméně 3letého studia v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšších zdravotnických školách;
  • absolvováním studia v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšší zdravotnické škole v délce nejméně 1 rok, jde-li o zdravotnického pracovníka, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání praktické sestry, zdravotnického záchranáře, porodní asistentky nebo dětské sestry podle § 5a odst. 1 písm. a) nebo b), byl-li přijat do vyššího než prvního ročníku vzdělávání.

Dřívější podmínky, platné před novelou z roku 2017, se negativně podepisovaly na početním stavu zdravotnického nelékařského personálu a byly příčinou jeho nedostatku. Současné nastavení systému má cestu k povolání všeobecné sestry zatraktivnit a zamezit snižování počtu ošetřovatelských profesionálů.

Zkrácená cesta k povolání sestry

Ministerstvo zdravotnictví ČR potvrzuje, že zákon o nelékařských zdravotnických povoláních umožňuje od 1. 9. 2017 některým zdravotnickým pracovníkům získat odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry ve zkráceném – minimálně jednoročním – studiu na vyšší odborné škole v oboru diplomovaná všeobecná sestra. Jedná se o tyto zdravotníky, kteří již dříve absolvovali studium s podobným zaměřením:

  • absolventi střední zdravotnické školy v oboru zdravotnický asistent
  • porodní asistentky
  • zdravotničtí záchranáři
  • dětské sestry

Současná pravidla jim umožňují započtení těch částí původního studijního programu, které jsou shodné se současným oborem diplomované všeobecné sestry. Tím se jejich cesta k povolání všeobecné sestry zkracuje.

(pak)

Zdroje:
1. MZ ČR. Novela zákona o vzdělávání sester pomůže řešit jejich nedostatek. Tisková zpráva. Ministerstvo zdravotnictví ČR, 29. srpna 2016. Dostupné na: www.mzcr.cz/dokumenty/novela-zakona-o-vzdelavani-sester-pomuze-resit-jejich-nedostatek_12560_3438_1.html
2. Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů. Dostupné na: www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-96
3. Aktuální sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR, 12. prosince 2018.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se