Sympozium Altrazeal


Vyšlo v časopise: Hojení ran 7, č. 4: 17-19, 2013
Kategorie: Novinky

V rámci XX. kongresu České internistické společnosti ČLS JEP proběhlo 4. října 2013 sympozium společnosti Expharma, které představilo novinku na českém trhu – Altrazeal.

Samotnému přípravku jsme se věnovali v minulém čísle v rubrice Novinky, nyní zprostředkováváme abstrakta zajímavých autorů z tohoto sympozia.

Znovu na téma TIME

Prof. David Leaper

Dpt. of Wound Healing, Cardiff University

Biosurgery and Surgical Technology St. Mary´s Hospital, London

Akronym TIME (tissue, infection/inflammation, moisture balance and edge of wound (tkáň, infekce/zánět, vyvážená vlhkost a okraj rány), který se poprvé objevil před více než 10 lety, představila mezinárodní skupina odborníků na hojení ran. Termín byl použit k označení strukturovaného přístupu k vyčištění spodiny rány, základ pro optimalizaci hojení otevřených chronických ran per secundam. Je však třeba mít na paměti, že principy TIME jsou pouze částí systematického a holistického vyšetření každého pacienta při každé kontrole rány. Nový pohled na koncept TIME zkoumá, jak nové údaje a důkazy získané v uplynulém desetiletí ovlivňují původní pojetí TIME a jak se promítá do současné nejlepší praxe. Je třeba zmínit se o pokroku ve čtyřech oblastech: uznání významu biofilmů (a potřeby jednoduché diagnostiky), použití léčby rány podtlakem (negative pressure wound therapy, NPWT), vývoj topické antiseptické léčby jako obvazů a proplachování ran (především stříbro a polyhexametylen biguanid) a rozšíření poznatků ohledně úlohy molekulárně biologických procesů v chronických ranách (v souvislosti s rozvojem diagnostiky a teranostiky).

Tkáň: hlavním úspěchem je poznání významu opakovaného a udržovacího odstraňování detritu a čistění rány, obojí pomocí osvědčených i nových postupů (hlavně formou NPWT a hydrochirurgie).

Infekce/zánět: naprosto zásadní význam má klinické rozpoznání infekce (a neinfekčních příčin perzistujícího zánětu). Dnes je již obecně uznávána představa bakteriálního kontinua formou kontaminace, kolonizace a infekce spolu s poznáním významu přítomnosti biofilmu. Lze pozorovat návrat k topickým antiseptikům s cílem ovlivnit biozátěž v ranách; na tomto vývoji se velkou měrou podílelo i uvědomování si zvyšující se antibiotické rezistence.

Vlhkost: význam nadměrného nebo nedostatečného množství exsudátu v ráně a jeho molekulárních složek vedl k vývoji a zavedení širokého spektra obvazů zajišťujících vyváženou vlhkost, chránících kůži v okolí rány a optimalizujících hojení.

Okraje rány: v současnosti se hodnotí a zavádí několik způsobů léčby zaměřených na podporu epitelizace, kterou lze považovat za nejjednoznačnější známku hojení rány. Zásady TIME nepozbyly svoji platnost ani po 10 letech a stále se významným způsobem zdokonalují díky přibývajícím důkazům ohledně péče o rány.

Používání antimikrobiálních obvazů na rány v péči o rány

Prof. Ojan Assadian

Lékařská fakulta Vídeňské univerzity

Termínem antisepse se označují všechna antimikrobiální opatření na nebo v živých tkáních ve snaze – pokud je indikována profylakticky – zabránit nežádoucí kolonizaci nebo infekci (profylaktická antisepse) nebo – pokud je indikována terapeuticky – léčit infekci, kolonizaci nebo dysbiózu (terapeutická antisepse). Cílem antisepse je zabitím nebo inaktivací snížit počet mikroorganismů nebo virů schopných multiplikace, nebo zabránit na co nejdelší dobu jejich množení; antiseptika se aplikují přímo na povrch těla (kůže, sliznice, spojivky, rány), do tělesných dutin (použití u otevřených dutých orgánů, např. střev, punkcí, katetrem nebo perorálně), nebo na chirurgicky obnažené tkáně.

Antisepse se provádí převážně jednorázovou nebo opakovanou topickou aplikací antiseptik. Existuje však řada způsobů aplikace antimikrobiálních látek na rány, od proplachování ran antimikrobiálními roztoky přes použití antimikrobiálních gelů až po použití antimikrobiálních obvazů. Zvláště v případě antimikrobiálních obvazů je výběr antimikrobiálních látek obtížný, protože o něm rozhoduje výrobce a ne odborník na péči o rány. Primárním požadavkem na antiseptikum vhodné pro použití k ošetřování ran je jejich snášenlivost a antimikrobiální účinnost. Antiseptika musí dále zajistit lokální mikrobicidní koncentrace s dostatečnou penetrací tkáněmi. K dosažení dlouhodobějšího antiseptického účinku spolu s průnikem antiseptika do poraněné tkáně musí být obvaz napuštěný antiseptikem schopen uvolňovat antimikrobiální látku v dostatečných koncentracích po delší dobu.

Jako systém aplikace antiseptik může sloužit i pružný obvaz s metakrylátovým práškem (Altrazeal). Antimikrobiální účinnost a ovlivnění kinetiky růstu bakterií v kombinaci se třemi antiseptiky byl hodnocen in vitro v modelu rány u prasete. Standardizované rány byly in vitro kontaminovány kmenem Staphylococcus aureus (MRSA; ATCC 33591) a rozděleny do šesti skupin: bez obvazu (negativní kontrola), samotný obvaz s metakrylátem a kombinace s aplikací 0,02% polyhexametylen biguanidu (PHMB), 0,4% PHMB, 0,1% PHMB + 0,1% betainu, 7,7 mg/ml povidon-jódu (PVP-jód) a 0,1% oktenidin-dihydrochloridu (OCT) + 2% fenoxyetanolu. Bakteriální nálož na gram tkáně byla měřena po dobu pěti dní. Největší pokles byl pozorován u PVP-jódu po 24 hodinách na log10 1,43 cfu/g a dále u OCT po 48 hodinách na log10 2,41 cfu/g. Zatímco aplikace 0,02% PHMB udržela stabilní bakteriální nálož po dobu 120 hodin na hodnotě log10 4,00 cfu/g, aplikace 0,1% PHMB + 0,1% betainu inhibovala růst během prvních 48 hodin s mírným nárůstem počtu bakterií na log10 5,38 cfu/g po 120 hodinách. Uvedené výsledky prokazují, že tento pružný metakrylátový obvaz lze napustit různými antiseptiky a následně může sloužit jako aplikační systém. Podle zvolené kombinace lze při použití stejného typu obvazu ran dosáhnout individualizovaného a regulovaného antibakteriálního účinku.

A co takhle Altrazeal?

M. Horáčková, J. Hovorková, J. Krupková

Obvaz Altrazeal je používán v EU od podzimu 2012, v ČR od března 2013 ve FN Motol, konkrétně na Centru následné péče. Jde o směs organických polymerů, které ve formě práškových částic absorbují exsudát z rány, následně hydratují a agregují, čímž vytvoří flexibilní obvaz s nanokapilárami. Nanokapiláry umožňují odvod vodních par a přístup kyslíku k povrchu rány a díky své velikosti zabraňují průniku bakterií. Obvaz se vyznačuje schopností absorbovat velké množství tekutin, díky mírnému podtlaku je v plném kontaktu s ránou. Používá se k hojení akutních a chronických ran tvořících exsudát.

V příspěvku je konkrétně popsán postup ošetření rány a zpracovány kazuistiky šesti pacientů, u kterých byl použit k hojení ran tento materiál. Dále jsou rozpracovány výhody a nevýhody zjištěné praxí na našem pracovišti a také náklady na hojení s materiálem Altrazeal.

Po počátečních zkušenostech můžeme říct, že Altrazeal je o dalších možnostech širšího využití nových technologií. Prokazujeme relativně rychlé hojení se vznikem kvalitní jizvy a do budoucna uvažujeme nad dalšími možnostmi pro širší využití.


Štítky
Chirurgie všeobecná Sestra Domácí péče

Článek vyšel v časopise

Hojení ran

Číslo 4

2013 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Problematika pacienta s dentinovou hypersenzitivitou
nový kurz
Autoři: MDDr. Diana Kovářová

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se