XII. celostátní kongres s mezinárodní účastí


Vyšlo v časopise: Hojení ran 7, č. 4: 25, 2013
Kategorie: Stránky ČSLR

Česká společnost pro léčbu rány pořádá ve spolupráci s

Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a Pardubickou krajskou nemocnicí, a.s.

XII. celostátní kongres s mezinárodní účastí

na téma:

mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů

23.–24. leden 2014, Univerzita Pardubice (velká aula a přilehlé učebny)

Záštitu nad kongresem laskavě převzali: prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. (rektor Univerzity Pardubice) JUDr. Jan Netolický Ph.D. (hejtman Pardubického kraje) Ing. Roman Línek, MBA (1. náměstek hejtmana Pardubického kraje)

Kongres je určen pro lékaře z praxe, chirurgy, dermatology, angiology, geriatry, diabetology, internisty a lékaře ostatních oborů, kteří se zabývají léčbou rány. Dále pro sestry jak z ambulantních a lůžkových zařízení, tak domácí péče.

Okruhy přednášek

 • nové poznatky v problematice léčby ran
 • nové materiály
 • atypické postupy
 • infekce v ráně
 • onemocnění periferních cév jako etiologický faktor – chirurgické a konzervativní řešení
 • débridement
 • chronická žilní insuficience
 • dekubity
 • diabetická noha
 • popáleniny
 • faktory ovlivňující hojení ran

Satelitně budou probíhat workshopy k jednotlivým tématům, k novinkám v moderních terapeutických obvazech, kazuistiky.

Přijměte opět naše srdečné pozvání k účasti na kongresu v městě perníku.

prim. MUDr. Ivo Bureš

Geriatrické centrum Pardubická krajská nemocnice a.s.

člen předsednictva výboru ČSLR

prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.

Dermatovenerologická klinika FN Brno

člen předsednictva výboru ČSLR

doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.

Chirurgická klinika FN u sv. Anny, Brno

člen předsednictva výboru ČSLR

Kongresový poplatek: pokud nedojde k výraznému nárůstu poplatků od ČLK a ČAS

Platba odeslána z Vašeho účtu do 15. 1. 2014: členové ČSLR 600 Kč, nečlenové ČSLR 900 KčPlatba odeslána z Vašeho účtu od 16. 1. 2014 a při prezenci: členové ČSLR 900 Kč, nečlenové ČSLR 1 200 Kč

Pozn. poplatek ve snížené výši pro členy ČSLR se týká těch, kteří jsou k 31. 12. 2013 členy ČSLR a mají zaplacený členský příspěvek za rok 2013.

Podrobné informace a přidělený variabilní symbol k úhradě kongresového poplatku v druhém oznámení, které bude distribuováno v prosinci 2013 přihlášeným.

sekretariát: Eva Novotná Prodloužená 261 530 09 Pardubice

tel.: 721 951 518 (nouzový tel.: 466 654 335)

e-mail: sekretariat@cslr.cz

Přihláška a více informací na www.cslr.cz


Štítky
Chirurgie všeobecná Sestra Domácí péče

Článek vyšel v časopise

Hojení ran

Číslo 4

2013 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Problematika pacienta s dentinovou hypersenzitivitou
nový kurz
Autoři: MDDr. Diana Kovářová

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se