I VYSOKOŠKOLÁCI S VÝVOJOVOU DYSFÁZIÍ MOHOU PŘI STUDIU VYUŽÍT ODBORNOU POMOC
ROZHOVOR S MGR. BARBOROU ČALKOVSKOU, VEDOUCÍ STŘEDISKA ELSA ČVUT


Autoři: Mgr. Lochmanová Ester
Vyšlo v časopise: Listy klinické logopedie 2019; 3(1): 58-59
Kategorie: Zeptali jsme sePracuje od roku 2007 na ČVUT v Praze jako poradkyně pro studenty se specifickými potřebami. Do roku 2012 působila v Centru informačních a poradenských služeb ČVUT v Handicap poradně, od července roku 2012 je na pozici vedoucí Střediska pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA ČVUT, které zajišťuje podporu studentům a uchazečům o studium s různými typy postižení. Absolvovala pedagogickou fakultu UK, obor speciální pedagogika. Jejím velkým profesním zájmem je podpora dospělých osob se specifickými poruchami učení na vysokých školách.

Je aktivní členkou Asociace vysokoškolských poradců, z. s., a její předsedkyní. V Asociaci poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách (AP3SP) je pověřencem rektora za ČVUT.

Mohla byste představit vaše středisko ELSA?

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT ELSA je centrální pracoviště Českého vysokého učení technického v Praze, které zajišťuje podporu studentů s různými typy znevýhodnění a hendikepu. Kontaktují nás už uchazeči o studium při výběru studijního oboru a naše péče se průběžně vine celým jejich dalším studiem. Největší skupina uchazečů a studentů se specifickými potřebami pochází z řad těch, kteří mají potíže způsobené specifickou poruchou učení i dalšími přídatnými diagnózami, jako ADHD, nebo např. vývojová dysfázie. 

Jak prakticky vaše podpora probíhá?

Už od počátku je uchazečům a studentům věnována individuální péče – od vstupního pohovoru, kde se zjišťuje funkční dopad projevů primární diagnózy na studium, až po úpravu průběhu studia a zkoušek. Středisko ELSA není terapeutickým pracovištěm, tedy nabízí pouze zajištění podpůrných opatření ve výuce na základě již dříve stanovené diagnózy, nebo odesílá dotčené studenty na diagnostiku na odborná pracoviště. 

Oslovují vás i klienti s vývojovou dysfázií?

V případě těchto studentů zajišťujeme individuální přístup např. při výuce a zkouškách cizích jazyků, navýšení časového limitu při psaní testů, možnost záměny ústního zkoušení za písemné a další modifikace podle individuálních potřeb studenta. Pro komplexní zajištění podpory spolupracujeme s kolegy z Centra informačních a poradenských služeb ČVUT, kde studenti mohou absolvovat nácvik zvládání stresu, trémy a dalších negativních dopadů jejich znevýhodnění na studium. Mohou také využít psychologickou či studijní poradnu.

Jak se o vás klient s vývojovou dysfázií dozví, pokud sám nepátrá?

Informace o podpoře při studiu pro osoby s hendikepem, tedy i s vývojovou dysfázií, najde uchazeč už v přihlášce, kterou podává a vyplňuje. Také na hlavní stránce studentského systému, v němž jsou všechny zásadní studijní informace a který student denně používá, je velká upoutávka s informacemi o službách našeho střediska. Snažíme se umístit informace i do brožur pro studenty prvního ročníku a předávat je na informačních setkáních pro prváky. Úzce také spolupracujeme se studijními odděleními, odkud poučené pracovnice často studenty s jakýmkoli problémem odesílají k nám do střediska.

Máte nějaké školení pro VŠ pedagogy na téma různých vývojových poruch?

Pro VŠ pedagogy a pracovníky studijních oddělení průběžně organizujeme vzdělávací i zážitkové semináře se zaměřením na různé typy postižení. Zájem ze strany pedagogů je minimální, pracovnice studijních oddělení však rády tyto akce využívají k načerpání užitečných informací pro svou práci.

Spolupracujete s některými dalšími organizacemi?

Naši pracovníci spolupracují s odbornými pracovišti a neziskovými organizacemi, zaměřenými na osoby s jednotlivými typy hendikepu. Rádi čerpáme inspiraci například u kolegyň v DYS-centru Praha nebo v České společnosti Dyslexie.

Každý student či uchazeč o studium na vysoké škole s jakýmkoli hendikepem, znevýhodněním nebo chronickým onemocněním se může obrátit na obdobné pracoviště na své domovské škole. Adresář středisek podpory či odborných poraden najde na webových stránkách Asociace vysokoškolských poradců, která sdružuje odborníky z těchto pracovišť na adrese www.asociacevsp.cz.

Jakou cestou dál míříte?

Naše pracoviště se snaží pracovat s novými poznatky z oboru speciální pedagogiky, logopedie a dalších příbuzných oborů, snažíme se vzdělávat své kolegy – pracovníky podpory studentů s hendikepem i v oblasti specifik diagnózy vývojová dysfázie. I když jde o diagnózu, která není mezi studenty vysokých škol nějak výrazně zastoupena, odbornou péči u nás studenti s vývojovou dysfázií najdou.

Děkuji za rozhovor.

 

Štítky
Logopedie Praktické lékařství pro děti a dorost
Článek EDITORIAL

Článek vyšel v časopise

Listy klinické logopedie

Číslo 1

2019 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Ovlivnění dlouhodobé progrese roztroušené sklerózy – svítá na lepší časy?
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se