PO VÝBORNÉ AKUTNÍ PÉČI U NÁS ČASTO NEPŘICHÁZÍ STEJNĚ KVALITNÍ PÉČE NÁSLEDNÁ
ROZHOVOR S JANOU DOBRKOVSKOU, ŘEDITELKOU SDRUŽENÍ CEREBRUM


Autoři: Mgr. Blažková Helena
Vyšlo v časopise: Listy klinické logopedie 2019; 3(2): 66-67
Kategorie: Zeptali jsme seSdružení CEREBRUM založili v roce 2007 rodinní příslušníci osob, které utrpěly poranění mozku. Aktuálně pomáhá klientům, kteří potřebují pomoc psychologa, logopeda, fyzioterapeuta. Pomoc má podobu neakutní péče formou individuálních a skupinových terapií. Hlavním cílem je zvyšovat povědomí české veřejnosti o širokém spektru následků poranění mozku a možnostech rehabilitace. Naše pozvání k rozhovoru přijala ředitelka sdružení, paní Jana Dobrkovská.

Dobrý den, paní Dobrkovská, můžete nám blíže popsat, co předcházelo vzniku sdružení? Proč vlastně sdružení vzniklo?

Zakladatelka sdružení Marcela Janečková tak reagovala na skutečnost, že v České republice neexistuje provázaná následná péče o osoby po poranění mozku. Tímto krokem položila nejen základy poradny pro osoby se získaným poškozením mozku (ZPM), ale také zahájila společenskou diskuzi o tomto tématu.

Jaké je složení pracovního týmu? V jakých oblastech můžete péči poskytnout?

V současné době je náš tým složen z dvanácti odborníků a terapeutů. Poskytujeme domácí rehabilitaci, ergoterapii a fyzioterapii se zaměřením na poruchy způsobené poškozením mozku, provádíme skupinové tréninky kognitivních funkcí, věnujeme se logopedii, máme psychotickou poradnu. Provozujeme celorepublikovou poradnu pro osoby po ZPM a jejich blízké.

Která služba je nejvyužívanější?

Nejvíce je využívána domácí terapie, zejména proto, že tuto službu v takové míře nikdo neposkytuje. Domácí terapii poskytujeme bohužel z kapacitních důvodů jen na území Prahy, ale od tazatelů z poradny víme, jak velice potřebné by bylo rozšíření na další regiony.

Mohou se na vás obrátit klienti z celé republiky, nebo fungujete jen regionálně?

V rámci poskytované terapie fungujeme jen na území Prahy. Celorepublikově poskytujeme poradenství přes naše webové stránky nebo telefonicky.

Jakým způsobem je možné se dostat k nabízeným službám?

Je to velmi jednoduché, stačí poslat dotaz přes naše webové rozhraní na www.cerebrum2007.cz a my se ozýváme zpět. Snažíme se vyhovět všem, ale začínáme narážet na naše kapacitní limity.

Tématem tohoto čísla Listů klinické logopedie jsou kraniotraumata. Jakou péči nabízíte osobám po kraniotraumatech?

Osobám po kraniotraumatech nabízíme všechny již uvedené terapie, pokud mají své opodstatnění dle situace pacienta. Provádíme vlastní neurodiagnostiku, kdy odborník posoudí, které terapie jsou pro danou situaci nejvhodnější. Spolupracujeme i s ostatními servisními organizacemi, a tak není problém poradit, kam se obrátit jinam, pokud naše služby nejsou pro pacienta vhodné.

Nabízíte služby i pro rodinné příslušníky a pečující o osoby s poraněním mozku?

Rodina a blízcí jsou pro nás stejně důležití jako sám klient. Rodina je často hybnou silou v uzdravování, a protože na blízkých leží také velká tíha, pomáháme jim, aby tuto situaci zvládli. Nabízíme jim psychologickou poradnu a svépomocné skupiny, máme k dispozici osobu s vlastním prožitkem kraniotraumatu, která provází rodinu mnohdy těžkou situací a snaží se svým osobním příkladem ukázat, co se asi bude dít dál. To je pro rodinu velice důležité.

Sdružení funguje již téměř dvanáct let, co se vám za dobu jeho existence podařilo?

Od roku 2007 sdružení ušlo dlouhou cestu. Za největší úspěchy považujeme zahájení diskuze o péči o osoby po poškození mozku nejen v rámci veřejnosti, ale také mezi odborníky-neurology, stále máme ambice prosadit změny i na úrovni politiky. Aktivně působíme v podpoře práv pacientů na Ministerstvu zdravotnictví a jednáme s politiky, které upozorňujeme, že po výborné akutní péči nepřichází stejně kvalitní péče následná.

Jaké aktivity a služby čekají klienty na rekondičních pobytech?

Letos pořádáme další rekondiční pobyt v Choceradech, kde se zaměříme na celkovou mobilitu a zlepšení samoobslužnosti a samostatnosti. Kromě rehabilitace a tréninků kognitivních funkcí chceme ale také zažít zábavu a zajistit klientům aktivní odpočinek. Chystáme sportovní hry, společenský večer s hudbou a možná i tancem, těšíme se na opékání vuřtů a táborák s kytarou.

Spolupracujete s nějakými dalšími neziskovkami nebo zahraničními organizacemi?

Snažíme se mít co nejširší záběr spolupracujících pacientských organizací, letos jsme zahájili spolupráci s centrem KOMPRE v Pardubicích, spolupracujeme s Unií ROSKA, na Slovensku to je sdružení Porážka SK. V Praze spolupracujeme s organizací ErgoAKtiv. Jsme členy evropské aliance proti mrtvici S.A.F.E (Stroke Allinace for Europe), BIF EUC (Brain Injured People and Families European Confederation). Členství nám pomáhá sdílet zkušenosti a více působit v rámci Evropy na téma poškození mozku.

Jaké jsou vaše plány do budoucna, čeho byste v rámci sdružení ještě rádi dosáhli?

Rádi bychom zintenzivnili diskuzi o podmínkách, které pro své uzdravování mají osoby po získaném poškození mozku. Pracujeme na tom, abychom mohli organizovat kampaň na toto téma a více zapojit veřejnost, politiky, pojišťovny. Chceme rozšířit nabídku terapií i do dalších regionů a zvýšit dostupnost následné péče a rehabilitace osob po ZPM obecně. Aktuálně připravujeme ve spolupráci s norským partnerem společnou žádost o projekt v rámci Norských fondů na téma zvýšení práv pacientů.

Moc vám děkuji za váš čas a přeji, ať se sdružení nadále daří.


Štítky
Logopedie Praktické lékařství pro děti a dorost
Článek EDITORIAL

Článek vyšel v časopise

Listy klinické logopedie


2019 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Ovlivnění dlouhodobé progrese roztroušené sklerózy – svítá na lepší časy?
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se