Aktivní úloha sestry v časné diagnostice karcinomu prsu u mladých žen

14. 2. 2024

Karcinom prsu je jedním z nejčastěji se vyskytujících nádorových onemocnění žen. Vyskytuje se ve všech věkových skupinách, a to i v relativně nízkém věku zhruba od 19 do 35 let. Počet těchto diagnostikovaných nádorů se ročně pohybuje kolem sta případů, ale bohužel to bývá stadium, kdy jsou již nádorovým bujením zasaženy mízní uzliny, v horším případě i jiné orgány jako plíce, játra či kosti.

Jaká by měla být praxe?

V případě karcinomu prsu nelze hovořit o preventivních opatřeních, nicméně velmi důležitá je časná diagnostika. To platí zvláště pro mladé ženy, které ještě nesplňují podmínky pro účast v mamografickém screeningu. U této věkové skupiny je proto velmi důležité pravidelné samovyšetřování prsů. A v případě že dívka/žena zjistí nějaké změny na prsu, je třeba, aby se ihned obrátila na svého gynekologa, který by ji měl poslat ihned (statim) na vyšetření do mamologického centra. Každá změna na prsu musí být vyšetřena. To je onkology doporučený postup, avšak v praxi tomu občas bývá jinak.

Co o tom víme?

Například ve výzkumné části bakalářské práce, jejímž tématem bylo zkoumání znalostí, postojů a chování vysokoškolaček, studentka položila otázku: „Vyšetřuje Vám Váš gynekolog při preventivní prohlídce prsa?“ Z celkového počtu dotázaných odpovědělo 82 % „Nikdy“.

Další bakalářská práce na stejné téma zjišťovala znalosti studentek o prevenci karcinomu prsu. Na otázku „Z jakého zdroje máte nejvíce informací o karcinomu prsu a jeho prevenci?“ byly v pořadí uvedeny následující zdroje: internet 35 %, tištěné materiály 17 %, rozhlas/televize 15 %, lékař/sestra pouze 14 %.

Další důležitou informací je odpověď na otázku „Provádíte samovyšetřování prsů?“. Odpověď „Ano pravidelně“ uvedlo pouze 11 % dotázaných, „Ano, občas/výjimečně“ uvedlo 50 % dotázaných, a dokonce 39 % dotázaných ji dle svých slov „Neprovádí nikdy“. Vidíme, že nadpoloviční většina uvedla, že samovyšetření provádí. O to víc je překvapující odpověď na otázku „Víte, proč je důležité provádět samovyšetření prsů?“, kde pouze 6 % dotázaných uvedlo „Ano“. Domníváme se, že je velmi důležité, aby ženy dostávaly kvalifikované informace od zdravotníků. Jako vhodné osoby se jeví sestry či porodní asistentky.

O co se snažíme?

Projekt 35, z. s., který založila Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze a Masarykův onkologický ústav v Brně, organizuje již od roku 2011 kurzy pro sestry a porodní asistentky nazvané „Aktivní úloha sestry v časné diagnostice karcinomu prsu u mladých žen“, jejichž odbornou garantkou je prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc. Do programu jsou zařazena následující témata:

  • úloha sestry v časné diagnostice
  • epidemiologie karcinomu prsu ve věkové skupině mladých žen
  • indikace k mamografickému vyšetření, ultrazvuk a NMR
  • karcinom prsu a hormonální rizika
  • klinické projevy karcinomu prsu
  • genetické vyšetření při karcinomu prsu
  • návod na samovyšetřování včetně instruktáže na modelu

Účastnice dále obdrží skripta a metodický pokyn k edukaci pacientek.

Kurzů, jež jsou zdarma, se dosud zúčastnilo asi 1000 sester a porodních asistentek. Dva kurzy také byly organizovány pro studentky bakalářského programu Porodní asistentka v Praze a Českých Budějovicích. Vzhledem tomu, že jsou velmi dobře hodnoceny, rozhodli jsme se v letošním roce uspořádat je ve vybraných krajských městech, a to ve spolupráci s jednotlivými onkologickými centry, konkrétně v Liberci, Karlových Varech, Plzni, Ústí nad Labem a Pardubicích.

  

PhDr. Marcela Svěráková
Projekt 35
www.projekt35.cz

  

Zdroje:
1. Hátlová M. Znalosti, postoje a chování mladých žen v souvislosti s časnou diagnostikou karcinomu prsu. Bakalářská práce. Fakulta zdravotnických studií ZČU, Plzeň, 2020
2. Dlabolová N. Znalosti, postoje a chování mladých žen v souvislosti s časnou diagnostikou karcinomu prsu. Bakalářská práce. Fakulta zdravotnických studií TU, Liberec, 2023.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se