Alzheimerova choroba a onemocnění srdce – existuje souvislost?

18. 4. 2017

Srdeční selhání a Alzheimerova choroba jsou věkem podmíněná onemocnění, jejichž výskyt celosvětově roste. Srdeční selhání je příčinou 36 % úmrtí z kardiovaskulárních příčin, Alzheimerova choroba (AD) je pátou nejčastější příčinou úmrtí pacientů ve věku 65 let a starších. Přibývá vědeckých důkazů o tom, že existuje řada asociací mezi oběma onemocněními, a níže prezentovaná studie přidává další z nich.

Společná patogeneze

Epidemiologické důkazy ukázaly, že srdeční selhání i procesy demence mají společné rizikové faktory. V klinických studiích bylo zjištěno, že kardiovaskulární onemocnění i demence mají obdobné genetické a biochemické profily a podobné spouštěcí mechanismy.

Novější výzkumy ukázaly, že srdeční selhání a AD mají ještě bližší společnou patogenezi. Potvrzují to depozita proteinových agregátů v myokardu pacientů postižených idiopatickou dilatační kardiomyopatií, které jsou biochemicky podobné těm nacházeným u AD. U familiární a sporadické idiopatické dilatační kardiomyopatie byly nalezeny genetické varianty stejného genu, který je spojen s časným nástupem AD. Otázkou je, zda jsou tato dvě onemocnění kauzálně spojena, nebo jsou součástí multiorgánového syndromu.

Metodika studie

Cílem studie publikované loni v Journal of the American College of Cardiology bylo ověřit, zda se u pacientů s AD nacházejí v myokardu proteinové agregáty amyloidu β a zda ovlivňují jeho funkci. Autoři vyšetřovali srdeční funkci v retrospektivní průřezové studii v kohortě pacientů s AD a u věkově odpovídajících kontrol. Kohorta pacientů s AD a kontrol byla vybrána z klinické databáze Beth Israel Deaconess Medical Center v americkém Bostonu. Pomocí zobrazovacích metod a proteomické analýzy byla identifikována a kvantifikována depozita amyloidu β v srdci a mozku a porovnána s kontrolami. Byly vyšetřeny vápníkové tranzienty a kontraktilita kardiomyocytů.

Výsledky

Echokardiografickým vyšetřením srdce byla u pacientů s AD zjištěna diastolická dysfunkce. Stejně jako v mozku byla i v srdci pacientů s AD zjištěna zvýšená exprese amyloidu β40 a β42.

Závěr a diskuse

Autoři studie poprvé ukázali, že pacienti s AD mají zhoršenou funkci srdce a jsou u nich přítomna intramyokardiální depozita amyloidu β. Jejich zjištění může vést k tomu, že se AD začne považovat za systémové onemocnění nebo za metastazující poruchu vedoucí k srdečnímu a možná i multiorgánovému selhání.

AD i srdeční selhání jsou invalidizující a život ohrožující onemocnění postihující širokou skupinu pacientů. S tím, jak stárne populace, bude zřejmě potřeba vyvinout nové diagnostické a léčebné postupy zaměřené na léčbu onemocnění mozkových i srdečních chorob a jejich kombinací.

(blu)

Zdroj: Troncone L., Luciani M., Coggins M. et al. Aβ amyloid pathology affects the hearts of patients with alzheimer’s disease: mind the heart. J Am Coll Cardiol 2016; 68 (22): 2395–2407, doi: 10.1016/j.jacc.2016.08.073.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se