Dysmorfofobie v dermatologické ambulanci

29. 11. 2016

V září letošního roku byla v Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft publikována německá studie, jejímž cílem bylo zjistit nejenom prevalenci tělesné dysmorfické poruchy mezi pacienty vyhledávajícími dermatologickou péči, ale i sociální adaptaci a motivaci nemocných ke změně hodnocení vlastního těla.

Úvod

Tělesná dysmorfická porucha neboli dysmorfofobie (BDD) je onemocnění charakterizované tím, že daný jedinec se trýznivě zabývá domnělým (pro okolí naprosto nevýznamným) vzhledovým defektem. V důsledku toho opakovaně vyhledává odborníky za účelem odstranění různých tělesných nedostatků. Doposud proběhlo jenom několik klinických studií zabývajících se prevalencí pacientů s diagnózou BDD v ambulancích kožních lékařů. Ani potřeba psychoterapeutické podpory u těchto osob zatím nebyla systematicky zkoumána. Cílem prezentované práce proto bylo zkoumat nejen výskyt BDD v souboru dermatologických pacientů, ale i jejich sociální adaptaci a nutnost poskytnout psychoterapeutickou podporu takto nemocným jedincům.

Studovaný soubor pacientů

Studie zahrnula 252 ambulantně léčených dermatologických pacientů. Všichni účastníci byli vyšetřováni použitím validovaných dotazníků zaměřených na spokojenost s vlastním tělem (Dysmorphic Concerns Questionnaire), na sociální adaptaci (Social Adaptation Self-Evaluation Scale) a na motivaci ke změně (německá verze metody University of Rhode Island Change Assessment Scale). 

Výsledky studie

Klinicky relevantní BDD trpělo 7,9 % zúčastněných pacientů. Prokázalo se, že u nemocných s touto poruchou je přítomná ztížená sociální adaptace. Navzdory očekáváním však byli nemocní vysoce motivovaní ke změně svého sebepojetí.

Závěr

Autoři studie potvrdili předchozí údaje o výskytu BDD v souboru dermatologických pacientů. Navíc zdůrazňují hodnotu podpůrné psychoterapie ve zdravém vnímání a prožívání tělesného já dysmorfofobiků.

(raj)

Zdroj: Ritter V., Fluhr J. W., Schliemann-Willers S. et al. Body dysmorphic concerns, social adaptation, and motivation for psychotherapeutic support in dermatological outpatients. J Dtsch Dermatol Ges 2016 Sep; 14 (9): 901—908, doi: 10.1111/ddg.12908.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se