Masturbační chování žen v ČR − dotazníková studie

18. 4. 2017

Ani v současné době, přinášející do oblasti sexuality rozvolnění pravidel a odtabuizování mnoha témat, není masturbace (onanie) běžným tématem rozhovoru. V případě žen, jak se zdá, je tento ostych ještě silnější. Jelikož provedené výzkumy zaměřující se na masturbační chování žen v ČR nebyly dostatečně podrobné a některé z nich mohou ukazovat již neaktuální výsledky, zaměřila se prezentovaná studie na podrobnější výzkum této sexuální oblasti.

Metodika výzkumu a studovaný soubor žen

Výběrový soubor tvořilo 1339 respondentek starších 15 let. Ty vyplňovaly elektronický dotazník uveřejněný na webových stránkách a odkaz na něj byl zprostředkován pomocí e-mailových konferencí, sociální sítě a odkazů na dalších serverech. První část se zaměřila na partnerské sexuální chování, druhá část pak na samotné masturbační chování. Na konci dotazníku byly demografické otázky. Návratnost dotazníku dosáhla 50 %.

Výsledná zjištění

Frekvence masturbace

 • Zkušenost s masturbací mělo celkem 94,1 % žen. Alespoň několikrát měsíčně masturbuje 71,2 % z nich, dalších 17,6 % masturbuje několikrát za rok a 5,9 % žen méně než 1× ročně.
 • Frekvence masturbace byla signifikantně vyšší u žen bez stálého partnera oproti těm ve svazku (p < 0,001).
 • Frekvence masturbace byla vyšší u žen, které nebyly znásilněny, oproti těm, které znásilněny byly (p < 0,025).
 • Prokázala se záporná korelace mezi věkem a frekvencí masturbace (p < 0,01).
 • Většina masturbujících respondentek naposledy onanovala v posledních 7 dnech. Téměř 87 % žen masturbovalo během posledních 4 týdnů, přibližně 10 % žen v rozmezí 4 týdnů až 1 roku a 2,7 % před více než rokem.
 • Více než 50 % respondentek někdy po skončení masturbace začne znovu onanovat.

Věk první masturbace

 • Věk první masturbace se pohyboval v širokém rozmezí od dětství až do 60 let. Průměrný věk činil 13 let, 12,5 % žen prvně masturbovalo po 18. roce života.

Orgasmus při masturbaci

 • Každý den dosahuje orgasmu při onanii 14 % žen, 29,2 % několikrát týdně a 32,3 % několikrát měsíčně, méně často dosahuje orgasmu 20,3 % žen a 4,2 % masturbujících žen nedosahuje orgasmu vůbec.
 • V průběhu minulého roku dosáhlo orgasmu při 90−100 % masturbací celkem 75,6 % žen, 10,1 % žen v 75 % případů masturbace, 4,3 % žen v 50 % a 4,7 % žen ve 25 %. K žádnému orgasmu při masturbaci nedošlo u 5,3 % žen.
 • Více než 1/3 žen, které v posledním roce při onanii nedosáhly orgasmu vůbec, masturbuje nejméně několikrát za měsíc.
 • Celkem 81,6 % masturbujících respondentek dosahujících orgasmu uvedlo, že orgasmus při souloži a onanii se od sebe liší. Na otázky, ve kterém případě je intenzivnější a kdy delší, neposkytly jednoznačné odpovědi − skórovaly poměrně vyrovnaně ve všech nabízených možnostech.
 • Procento souloží a masturbací, při nichž ženy v posledním roce dosáhly orgasmu, se signifikantně liší (p < 0,001), ženy spíše dosahují orgasmu při masturbaci než při souloži.

Způsoby masturbace, pomůcky, erotické materiály

 • Drážděním klitorisu masturbuje 68 % respondentek, 27 % současným drážděním klitorisu a v pochvě a pouze 4,9 % preferuje pouze vaginální dráždění.
 • Pokud jde o způsob masturbace, 55 % žen stimuluje klitoris prsty, cca 8 % žen využívá techniky vkládání předmětů do pochvy, tření o polštář nebo deku mezi nohama, stimulaci vodou nebo dráždění zevního genitálu vibrátorem.
 • Pokud jde o pomůcky, nejčastěji uváděly respondentky vlastní ruku (77,5 %), dále proud vody (11,4 %) a vibrátor či umělý penis (9,5 %).
 • Na dotaz ohledně využívání erotického či pornografického materiálu při onanii odpovědělo 18,1 % žen, že jej využívají často, 47,8 % občas, zbytek žen takové materiály využívá někdy.

Diskuse a závěr

Elektronický dotazník šířený na webových stránkách se ukázal být efektivní metodou sběru dat o masturbačním chování. Taková forma dotazování umožňuje oslovit velké množství osob, je pohodlná a anonymní.

(raj)

Zdroj: Tichotová L., Weiss P. Masturbace a masturbační chování žen v České republice. Sexuológia/Sexology 2016; 16 (1): 24−29.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se