Mohou progresivní relaxační techniky zlepšit kvalitu života pacientů s ulcerózní kolitidou?

26. 4. 2024

Lze ovlivnit aktivitu nemoci, úzkost, kvalitu spánku či celkovou kvalitu života osob s ulcerózní kolitidou (UC) pomocí progresivních relaxačních technik? Odpověď na tuto otázku zjišťovala turecká studie, jejíž výsledky byly zveřejněny během nedávného 19. kongresu Evropské organizace pro Crohnovu nemoc a ulcerózní kolitidu (ECCO 2024). Roli placeba v ní měla relaxační hudba.

Progresivní relaxace vs. relaxační hudba

Tým vědkyň z Ardahanské univerzity a Ege University v Izmiru v Turecku provedl randomizovanou kontrolovanou experimentální studii, do které zařadil 56 pacientů s ulcerózní kolitidou, jejichž průměrný věk činil 38,75 (± 11,47) roku a z nichž 51,8 % tvořily ženy. Ty náhodně rozdělily do 3 stejně velkých skupin, z nichž jedna byla kontrolní (pacienti neprováděli žádnou aktivitu navíc k dosavadní léčbě; n = 18), v druhé, placebové, nemocní poslouchali speciálně vybranou relaxační hudbu (n = 19) a ve třetí podstupovali zkoumanou proceduru – progresivní relaxační techniky (n = 19). Probandi ve třetí skupině měli k dispozici videozáznamy a edukační brožuru, aby si osvojili, jak aktivity provádět. Praktikovat je museli po dobu 8 týdnů, a to alespoň jako 25minutovou lekci jednou denně. Stejné podmínky platily pro poslech relaxační hudby v placebové skupině.

Pro sběr dat výzkumnice použily index pro hodnocení ulcerózní kolitidy PMS (Partial Mayo Score), dotazník STAI (State-Trait Anxiety Inventory) zjišťující aktuální úzkost a úzkostnost, Pittsburský index kvality spánku (PSQI – Pittsburgh Sleep Quality Index) a dotazník týkající se kvality života při idiopatickém střevním zánětu (IBDQ – Inflammatory Bowel Disease Quality of Life Questionnaire). Příslušné formuláře byly všem účastníkům zpřístupněny na začátku studie a ve 4. a 8. týdnu studie.

Ke zlepšení vedly relaxační techniky i hudba

Skóre aktivity nemoci ve 4. a 8. týdnu kleslo jak ve skupině provozující progresivní relaxaci, tak v placebovém rameni, tedy při poslechu relaxační hudby. Skupina praktikující progresivní relaxační techniky měla tento pokles výraznější, ale statisticky nevýznamně. Úzkost se v obou těchto větvích ve 4. a 8. týdnu snížila statisticky významně, k většímu procentuálnímu poklesu došlo ve skupině s progresivní relaxací (p < 0,05). V obou intervenčních větvích se významně zlepšily průměrné hodnoty skóre kvality spánku i kvality života, v obou těchto ukazatelích statisticky významně více v rameni s progresivní relaxací (p < 0,05 pro obě porovnání). 

Výsledky této práce naznačují, že progresivní relaxační techniky mohou u osob s ulcerózní kolitidou zmírnit úzkost a zlepšit spánek i kvalitu života.

(esr)

Zdroj: Artan Y., Yıldırım Y., Unal N. G. N11 The effect of progressive relaxation techniques on disease activity, anxiety, sleep, and quality of life in individuals with ulcerative colitis. J Crohns Colitis 2024; 1 (18 Suppl. 1): i2211, doi: 10.1093/ecco-jcc/jjad212.1383.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se