Neobvyklá příčina náhlého úmrtí v kojeneckém věku

20. 2. 2016

Následující článek demonstruje případ náhlého úmrtí 7měsíčního kojence, iniciálně považovaného za SIDS, a zdůrazňuje nutnost podrobného histopatologického a toxikologického vyšetření CNS u náhlých a neočekávaných úmrtí dětí do 1 roku věku.

Pojem sudden unexpected infant death (SUID) byl zaveden v roce 1995 a je používán pro případy náhlého a neočekávaného úmrtí dítěte mladšího 12 měsíců, které se vyskytne bez zjevné příčiny. Sudden infant death syndrome (SIDS) je definován jako náhlá a neočekávaná smrt kojence, která zůstává nevysvětlená i po detailním vyšetření, kompletní klinické pitvě, ohledání místa úmrtí a zhodnocení předchozího klinického stavu dítěte. SIDS je hlavní příčinou úmrtí dětí do 1 roku v USA.

V říjnu 2015 publikovali italští autoři v časopisu Pediatrics případ 7měsíční dívky, která neočekávaně a náhle zemřela během spánku. Provedená vyšetření, která zahrnovala zjištění podrobné anamnézy dítěte, ohledání místa úmrtí a objasnění okolností, nepřinesla vysvětlení příčiny smrti dítěte. Byla provedena kompletní klinická pitva se zaměřením na meningitidu, sepsi, pneumonii či myokarditidu, která neprokázala žádné signifikantní makroskopické ani mikroskopické změny. Extenzivní autopsie vyloučila i další možné etiologie úmrtí, např. dehydrataci, tekutinový a metabolický rozvrat, vrozené vývojové vady, vrozenou dědičnou poruchu metabolismu či otravu kysličníkem uhelnatým. Na základě těchto výsledků byla stanovena pracovní diagnóza SIDS.

V souladu s italským právním ustanovením z roku 2006, které nařizuje ve všech případech úmrtí dítěte ve věku do 12 měsíců provést podrobné anatomicko-patologické vyšetření centrální části autonomního nervového systému, byla další zkoumání provedena v Univerzitním výzkumném institutu pro SIDS v Miláně. Provedené toxikologické testy se zaměřením na toxiny zevního prostředí (cigaretové zplodiny, drogy, alkohol, pesticidy aj.) prokázaly metodou kapalinové chromatografie s hmotnostním spektrometrem vysoký výskyt 2,6-di-tert-butyl-4-nitrofenolu (DBNP). Extenzivní histopatologické vyšetření mozkového kmene a prodloužené míchy odhalilo závažné apoptotické změny v oblasti area postrema (AP), oblasti umístěné na bázi IV. mozkové komory vně hematoencefalické bariéry. Na základě nálezů byl učiněn závěr, že dítě bylo vystaveno vysoké koncentraci 2,6-di-tert-butyl-4-nitrofenolu, pravděpodobně inhalační cestou. Tato látka v animálních pokusech negativně ovlivňuje proces buněčného dýchání v mitochondriích.

Cíleným dodatečným šetřením bylo zjištěno, že v posledních 14 dnech otec dítěte extenzivně používal insekticid ve spreji proti létajícímu hmyzu, a to i v místnosti, kde byla postýlka s dítětem.

V současné době jsou neurony AP oblasti považovány za základní centrum komunikace mezi viscerálními funkcemi a mozkovou kontrolou vitálních funkcí. Logicky tak poškození AP oblasti vede ke ztrátě mozkové kontroly nad autonomní nervovou soustavou. Původní pracovní diagnóza SIDS byla revidována a za pravděpodobnou příčinu úmrtí dítěte byla označena masivní intoxikace DBNP.

Nakonec autoři připomínají, že závěry tohoto ojedinělého pozorování nelze generalizovat na všeobecnou populaci. Kazuistika však představuje varování a memento pro rodiče a jiné poskytovatele péče o dítě před neuváženým používáním chemických toxických látek v domácnostech.

(moa)

Zdroj: Lavezzi A. M. et. al. Sudden infant death with area postrema lesion likely due to wrong use of insecticide. Pediatrics 2015 Oct; 136 (4): e1039−e1042; doi: 10.1542/peds.2015-0425.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se