„Onko jóga“ pro pacientky s karcinomem prsu

23. 5. 2024

Pacientky, které podstupují léčbu pro karcinom prsu, si uvědomují, že kdykoliv může nastat progrese – to zpravidla způsobuje úzkost, stres a reaktivní depresi, což má následně negativní vliv i na průběh samotného onemocnění. Přínosem z hlediska možnosti uvolnění a zlepšení fyzické i psychické kondice tak pro ně může být například „onko jóga“ jakožto pohybová aktivita „šitá na míru“, navíc ve společnosti žen sdílejících stejnou diagnózu.

Kondicí proti rakovině

Karcinom prsu je nejčastěji se vyskytující zhoubný nádor u žen. Každý rok je diagnostikováno zhruba 8 tisíc nových případů. Ca prsu s metastatickým rozsevem je v současné době stále nevyléčitelným onemocněním. Terapeutické možnosti se však stále rozšiřují a řadě nemocných žen zajistí významné prodloužení života v dobré kvalitě.

„Projekt 35“ je spolek, který byl založen Onkologickou klinikou 1. LF UK a VFN v Praze a Masarykovým onkologickým ústavem v Brně s cílem věnovat se především problematice karcinomu prsu mladých žen do 35 let. Předsedkyní spolku je prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc., která mimo jiné iniciovala právě i pilotní program pohybových aktivit „Kondicí proti rakovině“, a to ve spolupráci s odborníky tělovýchovného lékařství.

Jednou z pohybových aktivit, která by měla – alespoň do určité míry – pozitivně ovlivnit fyzickou a psychickou kondici pacientek, je pořádání lekcí „onko jógy“. Účast na cvičení je dobrovolná, zařazeny jsou nemocné, kterým pohybovou aktivitu doporučil jejich onkolog. Možnost zařadit pacientky do lekcí jógy byla nabídnuta všem onkologickým klinikám v Praze.

Jak to probíhá?

Lekce jsou pořádány již od roku 2022 a pacientky jsou se cvičením velmi spokojeny. Lekce střídavě vedou dvě certifikované lektorky „onko jógy“, jež se zaměřuje na jemné protahování svalů a relaxaci, a dále pak NAAM jógy, jejímž základem jsou dechová cvičení pro posílení imunity a jednoduché meditace.

Skupinové lekce pořádáme v tělocvičně Sokola v Tyršově domě v Praze na Újezdě, což pacientky preferují. Nabízíme také individuální lekce NAAM jógy formou on-line pro ty, které se do tělocvičny nemohou dostavit osobně.

A co na to samy pacientky?

Obě formy cvičení jsou velmi dobře hodnoceny. Spokojenost pacientek ověřujeme formou jednoduchého dotazníku. Zde uvádíme vybrané odpovědi.

Skupinové lekce:

  • Lekce všechny pacientky hodnotí jako „rozhodně přínosné“ a uvádějí, že se po cvičení cítí „báječně protažené a psychicky vyrovnanější“.
  • Oceňují především dechová cvičení, relaxaci, uvolnění, respektive cvičení „na míru“ v příjemném prostředí.
  • Významný je pro ně laskavý přístup lektorek.
  • V neposlední řadě považují za přínos možnost sdílení společné aktivity s pacientkami se stejnou diagnózou.

Lekce on line:

  • Pacientky oceňují uvolnění, meditaci a dýchací techniky, které se takto naučí a dále je praktikují i v běžném životě.
  • Vyhovuje jim individuální přístup, profesionalita lektorek, citlivý přístup a ohled na individuální možnosti, potřeby a zdravotní omezení.

   

V pořádání této aktivity chceme pokračovat i nadále a snažíme se získat finanční prostředky na úhradu nákladů na tělocvičnu a cvičitelky. V uplynulém období jsme tak mimo jiné získali podporu od manželů Sýkorových (Dobrý anděl), od MUDr. Karla Valdaufa (firma Vamex) a od manželů Frolíkových.

   

PhDr. Marcela Svěráková
Projekt 35Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se