Paliativní péče není jen pro pacienty s rakovinou

9. 9. 2016

Téma paliativní péče není ve zdravotnictví novinkou, přesto si mnohdy ani zdravotnický personál, ani pacienti a jejich rodiny přesně neuvědomují, co všechno by taková péče měla zahrnovat a jaké oblasti by měla pokrýt.

Co vše zahrnuje paliativní péče

Paliativní medicína je mezioborová specializace, která spočívá v celkové péči o pacienty s nevyléčitelným onemocněním. Stojí na pomezí medicíny, ošetřovatelství, sociální práce i duchovní péče a jejím cílem je zlepšit kvalitu života pacientů i jejich rodin. Právě vhodným propojením těchto rovin, tedy symptomatické léčby, péče o psychiku a správné komunikace, můžeme dosáhnout kvalitního a adekvátního přístupu k pacientům a jejich rodinám.

Ideální stav versus realita

Ideálem pro těžce nemocné a pacienty v terminálním stadiu nemoci by bylo, kdyby všechny tyto aspekty byly automaticky součástí péče poskytované ošetřujícím lékařem. Realita je však mnohdy úplně jiná a znalosti paliativní péče mezi zdravotnickým personálem jsou buď minimální, nebo zcela chybí. Při léčbě těžce nemocných se totiž zdravotnictví často soustředí pouze na bolest jako takovou a dalším symptomům se tolik potřebná pozornost již nevěnuje. Opomíjeny tak zůstávají úzkosti, deprese, nevolnosti, únava či poruchy dýchání a trávení, tedy faktory, které by v rámci paliativní péče měly hrát stejně důležitou roli jako bolest.

Kdo všechno z ní může profitovat

Paliativní péče je často mylně spojována pouze s nemocnými v terminálním stadiu rakoviny. Přitom pacientů, u kterých by paliativní péče měla mít nezastupitelné místo, je mnohem více – jde například o neurologicky nemocné, pacienty s vážným onemocněním plic či osoby ve vysokém věku s kombinací různých chorob (polymorbidní). Mnoho studií totiž dokládá, že paliativní péče vede jak ke zmírnění příznaků, tak ke zlepšení vnímání kvality života samotnými pacienty a k vyšší spokojenosti jejich blízkých s péčí.

Jak na to

Zásadním krokem k rozšíření paliativní péče v praxi je vzdělávání zdravotnického personálu. Především naučit zdravotníky správně komunikovat, vyhodnocovat a řešit všechny symptomy, ale též umět zhodnotit psychosociální aspekty – a to vše v souladu s potřebami pacientů. Průzkumy týkající se paliativní péče potvrzují, že by respondenti takový přístup zdravotnického personálu uvítali pro sebe coby pacienty i pro své blízké. Neustálé vzdělávání a osvěta jsou tedy nezbytné jak na straně odborníků ve zdravotnictví, tak na straně veřejnosti.

(pak)

Zdroj: Kelley A. S., Morrisson R. S. Palliative care for the seriously ill. N Engl J Med 2015 Aug 20; 373 (8): 747−755.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se