Pití slazených nápojů zvyšuje množství viscerálního tuku

6. 3. 2016

Nové výsledky Framinghamské studie ukázaly, že nápoje slazené cukrem mají u dospělých středního věku dlouhodobý nepříznivý vliv na množství viscerálního tuku, a to nezávisle na změně tělesné hmotnosti. Šest let každodenního pití slazených nápojů znamená zhruba 200 centimetrů krychlových nového abdominálního tuku.

Nové výsledky Framinghamské studie ukázaly, že nápoje slazené cukrem mají u dospělých středního věku dlouhodobý nepříznivý vliv na množství viscerálního tuku, a to nezávisle na změně tělesné hmotnosti. Šest let každodenního pití slazených nápojů znamená zhruba 200 centimetrů krychlových nového abdominálního tuku. Vzhledem k souvislosti mezi množstvím abdominálního tuku a kardiometabolickým rizikem by mohlo omezení pití slazených nápojů snížit výskyt kardiovaskulárních chorob a diabetu 2. typu.

Jde o analýzu provedenou u 1003 účastníků Framinghamské kohorty třetí generace. Všichni účastníci podstoupili při vstupu do studie a po 6 letech CT břicha s hodnocením množství abdominálního tuku. Při vstupu do studie také vyplnili 126položkový dotazník o konzumaci potravy, zahrnující otázky na nápoje slazené cukrem a umělými sladidly. Respondenti byli rozděleni do 4 kategorií: 1. < 1 nápoj za měsíc, 2. < 1 nápoj za týden, 3. < 1 nápoj za den, 4. ≥ 1 nápoj denně. Podle odpovědí zahrnovaly kategorie konzumace slazených nápojů 32, 20, 35, resp. 13 % respondentů. Mezi konzumenty byli častěji muži, mladší jedinci, osoby s mírně vyšší fyzickou aktivitou a nediabetici. Kategorie konzumace dietních limonád čítaly 50, 13, 22, resp. 15 % respondentů. Konzumenty byly častěji osoby s nižší fyzickou aktivitou, s vyšším body mass indexem (BMI) a diabetici.

Upravený objem viscerálního tuku se u každodenních konzumentů slazených nápojů během studie zvýšil o 852 cm3 v porovnání s 658 cm3 u nekonzumentů, což je statisticky významný rozdíl (p < 0,007). Nebyla zjištěna souvislost mezi množstvím konzumovaných slazených nápojů a změnou tělesné hmotnosti ani množstvím podkožního tuku. Významná byla upravená souvislost mezi konzumací slazených nápojů a poměrem množství viscerálního a podkožního tuku. Konzumace dietních limonád neměla na množství viscerálního tuku žádný vliv.

Je zřejmé, že je třeba hledat účinné postupy snížení spotřeby slazených nápojů, jako jsou edukační kampaně pro veřejnost, zvýšení daně z těchto nápojů či nahrazení cukru umělými sladidly.

(zza)

Zdroj: Brauser D. Regular sugary beverages worsen long-term visceral adiposity. Medscape News & Perspective 2016 Jan 15.
Dostupné na: http://www.medscape.com/viewarticle/857291 [navštíveno 19. 1. 2016]Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se