Podpora poskytovatelů zdravotních služeb a zahraničních pracovníků přicházejících ze států mimo Evropskou unii

14. 12. 2023

Příchod zahraničních pracovníků ze států mimo Evropskou unii a jejich uplatnění na trhu práce je v současné době velmi aktuálním tématem, zejména v oblasti zdravotnictví. Celý adaptační proces je pro mnohé zahraniční zdravotníky, ale i pro samotné poskytovatele zdravotních služeb často složitý a nesrozumitelný. Velkou podporu pro všechny zainteresované strany v této problematice může nabídnout Kontaktní centrum pro cizince v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO).

Kontaktní centrum pro cizince a možnosti podpory

Kontaktní centrum pro cizince bylo zřízeno NCO NZO na základě pověření Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ) za účelem poskytování informací zdravotnickým pracovníkům přicházejícím ze států mimo Evropskou unii, kteří chtějí pracovat v českém zdravotnictví. Pomáhá jim v průběhu celého adaptačního procesu, tj. od pořízení nostrifikace přes aprobační zkoušku až po uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v Česku.

Kontaktní centrum pro cizince je také poradenským pracovištěm pro všechny poskytovatele zdravotních a sociálních služeb, kteří chtějí zahraničního zdravotníka zaměstnat. Cizinci i zdravotnická zařízení se mohou na kontaktní centrum obracet emailem nebo telefonicky, případně si mohou sjednat osobní schůzku.

Co je potřeba vyřídit před přicestováním

Předtím, než se cizinec rozhodne vycestovat ze své země a usadit se v Česku, si musí vyřídit povolení k pobytu a povolení k zaměstnání, případně zaměstnaneckou nebo modrou kartu. Tyto záležitosti se řeší na zastupitelském úřadě ČR v dané zemi, po vstupu na území Česka potom na Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR (MV).

Zahraniční zdravotnický personál může v současné době využít jeden z programů vládní migrace, konkrétně program „Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec“. V praxi to znamená, že celý vízový proces, který mnohdy trvá několik měsíců, lze zkrátit na dobu 30 dnů. Podmínkou je, aby měl již předem zajištěnou pracovní smlouvu minimálně na 1 rok a ubytování. Výjimku v současnosti tvoří ukrajinští státní příslušníci, kteří před 24. únorem 2022 pobývali na Ukrajině a v souvislosti s vojenskou agresí Ruské federace na jejich území mají nárok na dočasnou ochranu na území Česka. Tito cizinci u nás mají volný vstup na trh práce, tzn. nepotřebují povolení k zaměstnání.

Specifické podmínky pro výkon zdravotnického povolání

Pro výkon zdravotnického povolání je nejprve potřeba získat doklad o uznání zahraničního vzdělání, tzv. nostrifikaci. V případě absolvování středoškolského studia se žadatelé o nostrifikaci obracejí na odbor školství na nejbližším krajském úřadě, který nostrifikace vyřizuje. Pokud se jedná o uznání vysokoškolského studia, obracejí se uchazeči na kteroukoliv českou vysokou školu, na níž se vyučuje stejný nebo podobný obor.

Uchazeč o zdravotnické povolání musí vlastnit buď povolení k výkonu odborné praxe na dobu určitou, nebo uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, aby mohl začít pracovat v českém zdravotnictví. Povolení k výkonu odborné praxe na dobu do 3 měsíců nebo 3 měsíců až 1 roku jsou dočasné možnosti jak začít vykonávat zdravotnické povolání ještě před složením aprobační zkoušky. Povolení vydává MZ ČR a žádosti se zasílají na adresu: Vinařská 6, 603 00  Brno. Odborná praxe pod přímým vedením zdravotnického pracovníka může být vykonána pouze v akreditovaném zařízení, které je poskytovatelem zdravotních služeb.

Aprobační zkouška

V průběhu výkonu odborné praxe je vhodné vykonat aprobační zkoušku, která je podmínkou pro uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. Zkouška se skládá z písemného testu z odborných znalostí a legislativy, z praktické části (ta se vykonává u kteréhokoliv poskytovatele zdravotních či sociálních služeb) a z ústní zkoušky. Po úspěšném složení všech tří částí může uchazeč požádat o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.

Pokud máte dotaz nebo potřebujete poradit ohledně zaměstnání cizince ze třetí země ve zdravotnickém zařízení, eventuálně aprobační zkoušky, obracejte se na Mgr. Petru Kuchaříkovou, tel.: +420 543 559 353, e-mail: kucharikova.petra@nconzo.cz, adresa: Vinařská 6, 603 00  Brno.

   

Mgr. Petra Kuchaříková
NCO NZO

   

Zdroj: Kontaktní centrum – cizinci. NCO NZO, 2023. Dostupné na: www.nconzo.cz/cs/kontaktni-centrumPřihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se