Přesměrování nervů pro obnovu pohyblivosti horních končetin po poranění páteřní míchy

11. 1. 2016

V říjnu 2015 publikovali plastičtí chirurgové z Lékařské fakulty Washingtonovy univerzity v St. Louis (USA) předběžné výsledky série 13 operací nervového přenosu u 9 pacientů po poranění páteřní míchy. Jde o jakýsi by-pass poraněné oblasti míchy, kdy jsou funkční nervy, které zůstaly pod volní kontrolou, přesměrovány na nervy, jejichž funkce byla poškozením míchy ztracena.

Tato metoda je použitelná při poškození míchy ve výši C6 nebo C7. Nemůže pomoci pacientům se ztrátou funkce horních končetin z důvodu poranění ve vyšších etážích páteře. Lékaři přesměrují postradatelné nervy (např. větve pro m. teres minor, m. deltoideus, m. supinator a m. brachialis), jejichž kořeny odstupují z míchy nad úrovní poranění, na nervy potřebné k extenzi lokte, extenzi zápěstí a zajištění funkce ruky (n. interosseus antebrachii posterior a anterior a flexory prstů). Po operaci pacient podstoupí rozsáhlou fyzioterapii trvající 6–18 měsíců, která „přeučuje“ mozek z hlediska vysílání vzruchů.

Po průměrné délce sledování 12 měsíců bylo u takto operovaných pacientů zjištěno zlepšení funkce horní končetiny hodnocené podle manuálního testování svalů a subjektivních výsledků uváděných pacientem, i když objektivní zvýšení svalové síly bylo jen malé. „Přestože jde jen o malý krok z hlediska fyzického zlepšení, z psychologického hlediska a z hlediska kvality života pacientů je to obrovský pokrok,“ uvedla k výsledkům hlavní autorka této práce Ida K. Foxová.

Přesměrování nervů by tedy mohlo představovat alternativu obnovení volní kontroly funkce horních končetin u osob po poranění dolní části krční míchy. Pro určení reálného přínosu těchto operací je však samozřejmě nutný další výzkum.

(zza)

Zdroj: Fox I. K., Davidge K. M., Novak C. B. et al. Nerve transfers to restore upper extremity fiction in cervical spinal cord injury: update and preliminary outcomes. Plast Reconstr Surg 2015 Oct; 136 (4): 780–792.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se