Mužské zdraví lze v listopadu podpořit charitativním během i co nejpřesnější diagnostikou CaP

20. 10. 2023

Listopad je měsícem prevence mužských onemocnění a boje proti karcinomu prostaty (CaP). Osvětová akce Movember, která k tomuto podzimnímu období již neodmyslitelně patří, si klade za cíl celkově zvýšit povědomí o zdraví mužů, respektive o nemocech prostaty a potřebě jejich časné detekce. Právě každoroční preventivní prohlídky jsou prvním krokem k včasnému stanovení diagnózy a také základním předpokladem efektivní léčby. Společnost Beckman Coulter je dlouholetým podporovatelem této charitativní aktivity, mimo jiné prostřednictvím sportovního mítinku Movember Run – k účasti na něm dne 4. listopadu 2023 jste srdečně zváni. Jako jediná také nabízí unikátní možnost stanovení indexu zdraví prostaty (PHI – prostate health index), jenž významně zpřesňuje diagnostiku CaP.

PUBLIC RELATIONS

    

Kníratý běh pro zdraví... a život

V rámci osvěty a podpory akce Movember se zaměstnanci společností Beckman Coulter a Immunotech i jejich klienti, rodinní příslušníci a široká veřejnost již minulý rok zúčastnili charitativního běhu Run for Movember. A protože se tato aktivita setkala s velice kladným ohlasem, uskuteční se i letos. Na 4. listopadu 2023 jsou tedy všichni zájemci zváni do pražského přírodního parku Hostivař na Movember Run. Ti, kdo nemohou být přítomni přímo na místě, se mohou zúčastnit i na dálku. Stačí se zaregistrovat on-line přes webové stránky www.virtualnibeh.cz. K dispozici jsou tratě pro běh na 14, 7 a 3,5 km nebo chůzi na 20 a 10 km, a to pro všechny věkové kategorie.

Movember je každoroční osvětová akce, jejímž cílem je důrazně upozornit na podceňovanou problematiku nádorů varlat, prostaty a duševního zdraví mužů. Vybrané prostředky jsou v Česku využívány na výzkum, osvětové programy a nákup zdravotnického vybavení pro uroonkologická pracoviště prostřednictvím Nadačního fondu Muži proti rakovině. Celosvětovým symbolem akce je knír (z anglického MOustache + noVEMBER). Více informací naleznete na oficiálních webových stránkách: https://cz.movember.com

Jedna z největších mužských hrozeb má mnoho tváří

Karcinom prostaty představuje nejčastější zhoubný nádor vyskytující se u mužů. Podle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) bylo v roce 2020 celosvětově hlášeno přes 1,4 milionu nových případů a 375 tisíc mužů v důsledku CaP zemřelo. Riziko se zvyšuje s věkem – většina případů je diagnostikována u mužů starších 65 let.

Jedná se o vysoce heterogenní onemocnění variující od klinicky nevýznamné manifestace, která vyžaduje pouze aktivní sledování, až po vysoce agresivní kastračně rezistentní typ nádoru, kde je zapotřebí rychlý a radikální postup. Pro výběr nejvhodnější terapeutické strategie jsou proto nezbytné co nejpřesnější diagnostika a staging.

PHI jako cesta k péči „šité na míru“

Jedním z hlavních aktuálních problémů diagnostiky a terapie karcinomu prostaty je jeho overdiagnosis a overtreatment. Prostatický specifický antigen (PSA) je totiž sice prakticky jediný orgánově specifický nádorový marker, přesto svou senzitivitou a specificitou nevyhovuje požadavkům na optimální diagnostiku.

Pro první záchyt CaP se používá sérového stanovení PSA, případně poměru volné izoformy PSA (fPSA) k celkovému PSA (%fPSA) v séru pacienta. Seznam markerů byl potom v nedávné době rozšířen o [-2]proPSA (p2PSA), izoformu volné formy PSA (jakožto prekurzoru PSA), která je velice specifická CaP. Index zdraví prostaty (PHI) potom kombinuje výsledky 3 kvantitativních imunoanalýz – celkového PSA (tPSA), fPSA) a p2PSA – do jediného numerického skóre: PHI = p2PSA / fPSA × √tPSA. Takto získané hodnoty PHI velice dobře korelují s Gleasonovým skóre, výrazně zvyšují klinickou specificitu detekce CaP, umožňují zhodnotit riziko pro jednotlivého pacienta a snížit počet – často zbytných – biopsií a rebiopsií prostaty, ale také urychlit diagnostiku u nemocných s vysokou hodnotou PHI a předchozí negativní biopsií.

Klinický přínos PHI byl potvrzen velkou prospektivní studií4 a tento marker již aktivně využívá řada pracovišť – u nás mimo jiné Urologická klinika LF UK a FN Plzeň, jejíž diagnostický algoritmus u suspektního CaP zde uvádíme. Jde o funkční nástroj pro počáteční diagnostiku pacienta, stratifikaci, komplexní staging a hodnocení agresivity. Tvoří tak jeden ze střípků v mozaice stále se zlepšující a individualizovanější onkologické péče a postupně se stává diagnostickým standardem, průběžně ověřovaným a upravovaným na základě klinických výsledků.

Obr.  Diagnostický algoritmus u suspektního karcinomu prostaty (zdroj: Urologická klinika LF UK a FN Plzeň, prezentováno na 66. výroční konferenci ČUS 2020)

(red)

Zdroje:

1. Prostate. The Global Cancer Observatory. IARC, 2020. Dostupné na: https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/27-Prostate-fact-sheet.pdf
2. Lamy P. J., Allory Y., Gauchez A. S. et al. Prognostic biomarkers used for localised prostate cancer management: a systematic review. Eur Urol Focus 2018; 4 (6): 790–803, doi: 10.1016/j.euf.2017.02.017.
3. Maxeiner A., Kilic E., Matalon, J. et al. The Prostate Health Index PHI predicts oncological outcome and biochemical recurrence after radical prostatectomy – analysis in 437 patients. Oncotarget 2017; 8: 79279–79288, doi: 10.18632/oncotarget.17476.
4. White J., Shenoy B. V., Tutrone R. F. et al. Clinical utility of the Prostate Health Index (PHI) for biopsy decision management in a large group urology practice setting. Prostate Cancer Prostatic Dis 2018; 21 (1): 78–84, doi: 10.1038/s41391-017-0008-7.
5. Dolejšová O., Kučera R., Fuchsová R. et al. The ability of Prostate Health Index (PHI) to predict Gleason Score in patients with prostate cancer and discriminate patients between Gleason Score 6 and Gleason Score higher than 6 – a study on 320 patients after radical prostatectomy. Technol Cancer Res Treat 2018; 17: 153303381878737, doi: 10.1177/1533033818787377.
6. Nevo A., Navaratnam A., Andrews P. Prostate cancer and the role of biomarkers. Abdom Radiol 2020; 45: 2120–2132, doi: 10.1007/s00261‐019‐02305‐8.
7. Novák V., Veselý S., Lukšanová H. et al. Preoperative Prostate Health Index predicts adverse pathology and Gleason Score upgrading after radical prostatectomy for prostate cancer. BMC Urol 2020; 20: 144, doi: 10.1186/s12894‐020‐00711‐5.
8. Sedláčková H., Dolejšová O., Ferda J. et al. Primární staging u pacientů s intermediate a high-risk karcinomem prostaty pomocí 68Ga-PSMA-11 PET/MRI. 66. výroční konference ČUS 2020, abstrakt č. 20.
9. Sedláčková H., Dolejšová O., Hora M. et al. Prostate cancer diagnostic algorithm as a "road map" from the first stratification of the patient to the final treatment decision. Life 2021; 11: 324, doi: 10.3390/life11040324.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se