TF-pozitivní nádorové mikrovezikuly aktivují trombocyty a akcelerují trombózu

29. 1. 2017

Mikrovezikuly exprimující tkáňový faktor sehrávají roli v nádorové trombogenezi, což mj. dokázala i nedávno publikována studie in vitro a in vivo na myších s nádorem BxPc-3.

Úvod

Nádorové onemocnění pro své nositele představuje 4−7× vyšší riziko rozvoje tromboembolické nemoci (TEN) ve srovnání s běžnou populací. Většina nádorových buněk exprimuje na svém povrchu tkáňový faktor (TF) a uvolňuje do cirkulace malé membránové mikrovezikuly, tzv. nádorové mikrovezikuly (TMVs), které mají vysokou prokoagulační aktivitu. Cílem prezentované studie bylo zjistit, jak se TF-pozitivní nádorové mikrovezikuly (TF+ TMVs) podílejí na nádorové trombogenezi.

Metodika a výsledná zjištění

Ke studiu podílu TF+ TMVs na nádorové trombogenezi byla použita buněčná linie odvozená z lidského adenokarcinomu pankreatu (BxPc-3) exprimující velké množstvi TF.

Autoři pozorovali, že TF+ TMVs indukovaly in vitro (trombin-dependentním způsobem) aktivaci trombocytů. Přítomnost ortotopicky rostoucích nádorů BxPc-3 u myší byla spojena se zvýšenou hladinou komplexů trombin/antitrombin III (TATc) a většími tromby ve stenotickém modelu vena cava inferior v porovnaní s kontrolními myšmi.

Injekce BxPc-3 TF+ TMVs myším byla následována aktivací trombocytů a akcelerací venózní trombózy (TF-dependentním způsobem).

Důležitým zjištěním bylo, že BxPc-3 TF+ TMVs-akcelerovaná trombóza byla redukovaná u Par4-deficientních myší a u divokého typu myší léčených destičkovým inhibitorem (klopidogrel), což naznačuje, že k akceleraci trombogeneze byla nutná rovněž aktivace trombocytů.

Závěr

Autoři prezentované studie objasnili podíl TF+ TMVs na nádorové trombogenezi. Použití inhibitorů agregace trombocytů u onkologických pacientů se zvýšenou hladinou TF+ TMVs může snižovat riziko vzniku TEN.

(raj)

Zdroj: Hisada Y., Geddings J. E., Boulaftali Y. et al. OC-04 − Tissue factor positive microvesicles activate platelets in vitro and in vivo and enhance thrombosis in mice. Thromb Res 2016 Apr; 140(suppl. 1): S169−S170, doi: 10.1016/S0049-3848(16)30121-9.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se